ДЗЗД-то си е работодател и си сключвате трудови договори с хората за длъжностите, на които ги назначавате.
Така или иначе за база няма да вземат повече от 2600. Това е и моята логика. :smile1:
Аз поне не съм срещала, но и не ми се е налагало да търся. А може би не трябва да ги ограничаваме тези суми в 34 , защото програмата на НОИ си прави това автоматично ? Не знам. :hmmm:

" 34. Нетно възнаграждение - попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 57 от 2015 г.)."

Май по-скоро не следва да ограничаваме нетното ?
Вероятно тази забележка има смисъл, когато осигурителния доход и брутното възнаграждение са две различни суми. Тогава нетното възнаграждение на лицето дори и при максимален осигурителен доход може да е по-малко от 2600 и следва да се посочи сумата в т.34 дори и при непопълнена т.21.

http://www.nssi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1861-povn13
"Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението."
не спира да ме човърка.

Да,  Janѐ , и мене ме гложди това в забележката. Питам се кога ще имаме на практика вариант, при който т.21 няма да е попълнена , т.31 ще е попълнена и изобщо ще се налага да попълваме т. 34 ???
Но той не е с код 12, а с 10

Малко на части прочитах темата, но сега видях това с код 10. Според мене не следва нищо да попълваш в 34 за код 10 защото след като лицето по ТД е на максималния осигурителен доход попълнената т.34 няма да увеличи по никакъв начин базата за изчисление на евентуалните му болнични, а такава е в крайна сметка нейната роля . Така мисля.
Да, видях .
Все пак в забележката е написано категорично, че за вид осигурен 12 т.34 не се попълва.
Нещо не е това май...

аха, ще видя сега.
Дай линк към наредбата.
"34. Нетно възнаграждение - попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване.
Забележка. Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 28, се попълват т. 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7, 14, 15, 27 и 28."

Това пише в Указанията за обр.1 , актуални в момента. И в хелпа на програмния продукт за Д1 пише същото.
Какъв всъщност е точно въпросът ? И къде е проблемът в ситуацията ?
Понякога и аз доста чакам - пробвай пак, но търпеливо изчакай и не натискай продължи.
3. ако откаже работодателя поради липса на средства какво съдействие оказва ИТ ?

Кодекс на труда

Скрит текст :
Вижте и чл.414 и 415 за глобите при неизпълнение предписанията на ИТ в подобни случаи.
доброволна регистрация

Тука е проблемът. Вижте ЗДДС чл.108 ал.2 - рано е още да се дерегистрирате. :smile1:

Скрит текст :
Самата направена регистрация доброволна ли е или задължителна ?
Да, точно така.  :smile1:
И аз мисля, че не дължи здравни осигуровки в този случай.
...собственика може ли да си я ползва извън работно време и събота и неделя, като за това време, няма взима разходни фактури, т.е няма да има лично използване.

Може, но това, че няма да има фактури за гориво не значи, че няма лично ползване. Как ще си вържете километража ? Ами други разходи, които са свързани с експлоатацията / застраховки, ремонти и пр. / как ще разпределяте ? Договор за наем може да си изтеглите от интернет - има много варианти на бланки в Гугъл. :smile1:
Реализирайте си първия вариант  - и разходите ще са данъчно признати и ще имате право на данъчен кредит.  :smile1:

http://balans.bg/8353-kak-da-polzvam-dds-za-lek-avtomobil-i-gorivo/

https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=5071.0