Ако разликата, която не Ви възстановяват , а прихващат е за лихви бихте могли да осчетоводите сумата Дт 621 / Кт 4538 .
Не съм на 100 % сигурна дали не може и с едно УП 2 на два отделни реда, но бих го направила с две УП - та. :smile1:
Попълвате ТК за двата периода, през които лицето е било наето във фирмата - 11.05.2009 - 01.05.2011  и 04.05.2011 - 01.06.2013  като след всеки период слагате и правоъгълен печат.
Този "метод" с надценката се прилага там, където няма аналитичност на складовите наличности / разбирайте - не е създадена такава /. Вие имате , видно от примера, който сте дали и си изписвайте отчетната стойност на продадените стоки съгласно възприетата счетоводна политика - по метода на среднопретеглената стойност в случая .
За обр.1 от 2012 ще трябва да подадете молба за подаването и в НАП - няма да можете с ел.подпис, защото е изтекъл законоустановения за това срок. Обикновено искат предписания за това, но в случая имате просто неподадена декларация.За обр.1 от 2013 не би трябвало да имате проблем - редовни и коригиращи декларации могат да се подават до 30.04.2014 г.. Направихте ли си проверка на обр.1 с НАП-ската програма ?
Като СОЛ би могъл да получава възнаграждение за положен личен труд и то да му бъде счетоводен и данъчно признат разход. Само с ДУК не би могъл и да управлява и да работи като лекар - работата му и по ДУК и като лекар в случая ще изисква осигуряване на две основания - ДУК и СОЛ. По принцип самоосигуряването би му осигурило възможност да полага личен труд и да управлява ЕООД-то си.
Заповедта може да бъде и с по-ранна дата от тази на прекратяването на трудовия договор - 29.05.2013 или друга дата, но в нея трябва да пишете, че го освобождавате, считано от 30.05.2013 г.
Споразумение или заповед за прекратяване ? Иначе пишете датата, от която ефективно освобождавате лицето.
От написаното от Вас става ясно, че лицето ще има ДУК и ще се осигурява като управител с определено за това възнаграждение. Защо обаче в този случай е прекратил самоосигуряването след като ще полага и личен труд като лекар ? Можел е в качеството си на СОЛ и да управлява и да упражнява дейност в дружеството, а сега с ДУК би могъл само да управлява, но не и да работи като лекар.
" ЕООД - лекар -джи пи осигуряваше се като СОЛ прекратява това осиг. с писмо до
 НАП. Подава ли нещо, че ще се осигурява по ДУК? "

А лицето само ще управлява ЕООД-то ли ? Няма ли и да работи като лекар ?

Господин Харалампиев ,

В случая става дума не за прилагане на закона към дадена ситуация, а за създаване на ситуация според закона.
И същият пак си се спазва.........
Това би било правилно, ако сме единни най-вече при спазването на законите.....
Всички се подравняваме по нещо, vish !  :laugh: :give_rose:

Съгласна съм delphine , но нали съм свикнала все "да се подравнавям", та затова.... :).
 :give_rose:
Спорна работа!  :wave:
Намирам, че такава съществува от 1996 , но е отменена 2005 с приемането на НКПД 2005 в сила от 01.01.2006

http://plusminus.com/bg/info/naview.aspx?&id=288486
Сега виждам, че е НКИД, а не НКПД......... :'(
НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ - 2003 Г.
(утвърдена със Заповед No РД-07-242 на Националния статистически институт от 13 декември 2002 г.; обн.,ДВ,бр.1 от 3 януари 2003 г.)

ако ти трябва да ти копирам цялото........?
Таня, не че съм сигурна на 100 %, но мисля, че е наистина от 2003. Намерих ето това.....

http://vsichko-polezno.blogspot.com/2010/12/2003.html
Няма точно определени сметки за един или друг случай - сметкопланът затова е индивидуален, защото всяка фирма сама си създава такъв с оглед на своята счетоводна политика. Номерата на сметките също са без значение - важното е в резултат на осчетоводяването да се дава вярна информация за същността на съответната стопанска операция. При мене сметката е например 609 .