Здравейте,
това, което споделяте е доста обезпокоително, ако са решили така да процедират - поне докато някой не отиде на съд. Именно НОИ са институцията, която не би заверила стаж на никое лице без то да е упражнявало дейност. Искат ГДД, ОКД5 и всякаква документация, за да се удостовери наличие на дейност и връщат пари при липса на такава без, естествено да заверяват стаж. Силно ме учудва, че в случая при документирана липса на дейност искат осигуровки.
Да, бяхме на вноска 43 и нещо хиляди лева

В такъв случай имате следната ситуация :
- плащане
- ДДС за възстановяване / посочено от счетоводителката Ви /
- ДДС за възстановяване - сега за май. Тази сума за май отново посочвате в клетка 60 и толкова. Следващият месец - юни - вече е край на процедурата и тогава ще се направи равносметка къде какво да се посочи.
В месеца преди това възстановяване, отразено от счетоводителката Ви плащане ли имате ?
Разбрах - всеки ги пъха където си иска :wink1: :wink1: :good:

Важното е да започва с 6... :smile1:
А след това: .... /459

Аз ползвам 602 - разходи за външни услуги.
Здравейте,
това, че лицето няма банкова сметка не прави болничния нередовен. Подавате си го без деклариране на сметка. Отказ няма как да има - просто няма да има плащане. Отразявате си болничните д Д1 и си плащате осигуровките в размер включващ и периода на болничните.
Отразих го в кл 21 Други увеличения на счет фин резултат. Благодаря!

И аз като Марпан да попитам как отписахте счетоводно сумата ?
от други колеги съм чувала, че по указания на НАП трябва лице да се осигурява във всички фирми, в които е управител до достигане на макс.осигур.доход

Това не е вярно , ако става дума за самоосигуряващо се лице . :smile1:
Ако последвате написаното от мене с ПИК в профила на лицето ще се уверите в резултата.
В старата фирма не подавате нищо. В новата подавате ОКД5 с новия ЕИК и посочвате вид осигуряване. Това ще активира статуса на лицето в новата да е с осигуряване, а в старата ще се води само активен - това ще  виждате при справка с ПИК.
В някакъв момент връщам половината от получените суми
411 със знак минус 600
К-т 703 със знак минус 500
К-т 4532 със знак минус 100
Тези контировки нямат общо с връщането .
Връщането - 411/503 - 600
И поради това според мен не изпълнява условието :
"в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;"
И съответно подава :
1.ГДД в НАП - до 30.06.
2.Декларация за приходи и разходи под 500лв - за НСИ - до 30.06.
3. Нулев отчет - за ТР - до 30.09.

Всичко е правилно. Само това "Нулев отчет - за ТР" не ми звучи добре - балансът няма как да е нулев.  :smile1:
Здравейте, този един месец зачита ли се за трудов стаж по специалността?


Този месец не се зачита изобщо за трудов стаж, а за осигурителен.
Облагаемата доставка с нулева ставка е нещо различно от необлагаема доставка.
от статията в линка по-горе :

"Във връзка с посочените разпоредби, когато българското дружество е доставчик на услуга, а получател е чуждестранна фирма – данъчно задължено лице (чл. 21, ал. 2 от ЗДДС), същата не се включва при определянето на облагаемия оборот, доколкото е с място на изпълнение извън територията на страната."
ЗДДС
чл.96
(2) Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.


чл.86
(3) Не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.

Не виждам нужда се следи този оборот, нито да се прави регистрация при достигане.

И аз смятам така.
В предходната кампания тези писма имаха информативен и подканящ характер - дали парите са налични, да се платят дивиденти , да се приведе в съответствие касовата наличност. Сега не ми се струва тази да е целта и да имат такова съдържание.

Дали наистина ще тръгнат да броят?
Може би.
Ще се изравнява ли и за тези 4 месеца, в които са внасяни ДОО, а човека е пенсионер?

Да, ще изравнява - такъв избор е направил - да се осигурява не като пенсионер само за здравно.