http://www.labour-bg.net/index.php?option=com_content&view=article&id=37:-331-&catid=3:2009-11-19-12-34-31&Itemid=12

ВЪПРОС: Служител е освободен по чл.331,ал.1,2 от Кодекса на труда срещу уговорено обезщетение в размер на 5 БРЗ. Получаваните месечни суми по  СБКО трябва ли да включат в брутната заплата, за да се изчисли това обезщетение или се отчитат само основната заплата и доплащането за трудов стаж и професионален опит?

Скрит текст :
Но този документ е за страни  в ЕС-а    Норвегия не е член на ЕС.


http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=862

Разгледайте информацията на този линк - видно от нея Норвегия по отношение на процедури за безработица се споменава заедно с ЕС .
Да, но последното получено брутно трудово  е с празничен труд и бонус. Това значи ли тези Х заплати трябва да са като последната /+празничен и бонус/

Каквото и да включва последното то е база за изчисляване според мене. В текста няма посочени изключения.
Предполагам, че ДУ не е сключен по КТ / като трудов /, защото иначе нямаше да коментираме код 10 ?
От Указанията за попълване на Д1 :
- 90 - за лицата, получаващи доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за които не се подават данни за държавното обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване (осигурителен доход, осигурителни вноски, дни в осигуряване и др.), но задължително се подава информация за данъка по чл. 42 от закона;

В ДР на ЗДДФЛ лицата с ДУ са обхванати в т.26 З
"з) (нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) правоотношенията по договори за управление и контрол..."

Т.е. ДУ не попада в обхвата на код 90 и следва да го подадете с код 10.
КТ
чл.331
(2) Ако работникът или служителят приеме предложението по ал. 1, работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението.
http://www.nssi.bg/forusers/faq/196-faqermdunempl/899-faqermdunempl15

" Въпрос: Какъв преносим документ ми е нужен за удостоверяване на периоди на осигуряване в други страни, за да кандидатствам за обезщетение за безработица (преносим документ U1)?

Отговор: Преносимият документ U1 удостоверява периодите Ви на осигуряване в друга държава от ЕС, които ще бъдат взети предвид при изчисляване на обезщетенията Ви за безработица.

Можете да го получите в националната служба по заетост на последната страна/последните страни, където сте работили, и трябва да го изпратите на националната служба по заетост на страната, в която ще кандидатствате за обезщетение.

Този преносим документ съответства на предишния формуляр E301."

Иначе на конкретния въпрос - може, стига да иска , но това няма да свърши работа. :smile1:
Чл. 13. (1) Вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

 :good:
Нещо времето ни повлиява явно, P.G.H.R. - че- както казва Хрили в минорно настроение сме изпаднали. То пък си е и готино да се завие човек с едно одеалце и с една книжка в ръка да се отнесе...
http://www.nssi.bg/eservicesbg/cashbenefits/documents


 
Скрит текст :
Върши Ви работа всеки член ИЗВЪН тези, които са упоменати в чл.54б ал.3 КСО.
мисля да подремна следобед на люлеещия се стол

Такъв ти е в офиса ли, Хрили ?  Я го смени с хамак.......:ok:
След отговорите тук и аз започвам да разбирам защо повечето счетоводители биха постъпили така. Жалко, че живеем в малко вълча държава.

Всъщност каква е истината по въпроса ? Питам понеже задълбочихте нещата в друга посока . Съкращават ли щата, намалява ли обема на работа и то не на думи , а в действителност ? Или наричаме държавата вълча, когато не става на нашето ? Вие се опитвате "да разберете счетоводството " , а аз пък бих искала да разберем Вас и действителната ситуация.../ не е задължително , разбира се / .
Използването на чл.71 не изисква даване на обяснение от която и да било от двете страни за причините за прекратяване на договора.

Чл. 71 не е ли само за, един вид, уволнение/несправяне с длъжността

Това твърдение не е вярно . Доколкото целта е получаване на максимално обезщетение на борсата / вероятно / не виждам защо да не се приложи чл.71 вместо да се изпада в излишни маневри, които са не съвсем коректни може би като причини и процедури в случая.
Защо не се обадихте за разяснение в НОИ ? Любезни са и дават подробна информация . Вярно, не са толкова забавни може би да се посмеете и с тях ............
Здравейте, какви документи трябва трябва да представим в  Търговския регистър за
дружество без дейност през 2017 г. и не подаден формуляр в статистиката до 31.03.2018 г.?

За дружество без дейност е минал срокът за подаване на декларация. Алтепнативният вариант е да подадете ГФО с такса в АВ до 30.06.2018..Минал е и срокът за обявяване на това обстоятелство и в НСИ. Може да отидете на място и там да опитате да подадете - не знам как процедират.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,7068.msg39291.html#msg39291

Би следвало да направим аналогия с подобна ситуация в страната - ако лицето има ТД и е СОЛ. Вижте тази тема и прикачения отговор на НОИ . Аз мисля, че лицето не би имало проблем да има работеща фирма и да си получава майчинството тука.
550/3 = 183.33 e удръжката , но не следва в резултат на нея лицето да получи под 510
550-510 = 40 лв. реално удържате
Иска ми абонамент

Така е - за калкулаторите и за темите, в които се коментират те. Тази е такава.