Да, за съжаление - много труд , но задължително трябва да се направи.
Не виждам да имате някакъв проблем след като ще имате изрядно подписани документи. Единствено ощетен и то напълно съзнателно остава работникът . Това обаче остава "невидимо за очите"  . Човекът явно няма друг избор освен да се съгласи и след като подпише всичко нещата са ОК. Уж.
Всъщност работникът наясно ли е какво губи като се съгласява с инициативата на работодателя ? Май тука е "невралгичния" момент...
 Идеята ми беше, че задължено лице за внасяне на данъка е фирмата, а за осигуровките си е СОЛ. Т.е. в този случай, СОЛ+личен труд, не би трябвало да има разход за фирмата по осигурителните вноски, а само за възнаграждението.

Всъщност сте напълно права в това, което казвате. Вероятно причината е, че са обединени случаи с осигуровки от работодател / ДУК / и личен труд. Колегата е имал пред вид правилно осигуровките от работодател, но в графата има и вариант с личен труд, където няма такива. Просто не е прецизирана табличката и води до такива тълкувания.  :smile1:
При вариант 3 - СОЛ с личен труд, за разход на фирмата не се ли признава само дължимия данък по ЗДДФЛ или греша?

Може ли да ни отговорите на въпроса кога един данък е изобщо разход ? Не, че няма такива , но кога ДДФЛ на трудов доход е разход за фирмата ? Има ли такива случаи ? И кои са те...........
 Днес обаче разбирам ,че ремонта на механичните уплътнения се е извършил в България и след това се връщат в Казахстан за фактура с неначислено ДДС. В този случай пак ли основанието ще е чл. 21?


Точно чл.21 дава определение за място на икономическата дейност според конкретната ситуация. Да бяхте прочели внимателно щяхте и сам/а да си отговорите, че във Вашия случай е без значение, че услугата чисто физически се извършва в България. Вече Ви е даден отговор.
... работникът реши, че иска 4 брутни заплати обезщетение. Моля, за съвет как да го уволним най-безболезнено за нас,

Всъщност май работникът е подсказал варианта . Безболезнен по отношение на институции , доказване на право и пестене на нерви , но малко финансово болезнен. Все пак 4 заплати са минимума - да не поиска повече...
Здравейте ,
при смърт на ЕТ, регистрирано по ЗДДС има задължителна процедура по дерегистрация на основание чл. 107 т. 1 ЗДДС. Процедурата е по инициатива на НАП на основание чл. 106 ал.2 т. 2а ЗДДС.
Извинете, а по фактурите на ВиК ползвате ли данъчен кредит?
Интересното е, че системата приема и уведомления за прекратяване извън срока и то с доста назад във времето. Глоби не съм чула да се налагат при такова подаване - може би са по-строги при подаване на място. Не знам наистина не се ли вземат предвид и тези 7 дни законоустановен срок за подаване на уведомление при прекратяване. Иначе - да, давността е не 2, а 1 година.
Линкът не се отваря, но статията си стои в днес бг.

Ей това си е направо за темата "вицове" в свободната зона , но то и тука вицове си казваме май...

от статията :
" Според Наредбата за заплатите на служителите в централната администрация допълнителното възнаграждение за постигнати резултати се определя за "точно и в срок изпълнение на поставените задачи"."


" По наредба допълнителни възнаграждения могат да се дават 4 пъти годишно, като размерът на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати, което отделен служител може да получи за една година, не може да надвишава 80% от начислените му за същия период основни заплати. Парите са от икономии от незаетите щатове и спестени пари."

Какви ли резултати са постигнали ? Да бяха ги заели тези щатове - можеше и работата да потръгне...
Когато дойде такъв момент ще разгледате Наръчника за определяне на приложимото осигурително законодателство . Вътре са разработени много примери като варианти. Принципно , ако едно лице е заето в друга държава членка по ТД и е самоосигуряващо се тука ще има за осигурителна база тази на държавата, в която е заето.
Практически наръчник относно законодателството, приложимо в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария
от примерите :
"14. Как стоят нещата с лице, което е както заето, така и самостоятелно заето в различни държави членки?


Спрямо лице, което обичайно осъществява дейност като заето лице и дейност като самостоятелно заето лице в различни държави членки, се прилага законодателството на държавата членка, в която то осъществява дейност като заето лице."
Трябва ли да се регистрира като СОЛ, свободна професия или на трудов договор към юридическо лице?

Ако добавите към изброените и опциите граждански договор и собственик на фирма възможностите, от които следва да изберете една се увеличават. :smile1:
Иначе за доходите - как да се третират - ами като облагаеми ...
Трябва ли да се осигурява в България като СОЛ при условие че не упражнява трудова дейност в страната.

Това е в основата и на отговора - няма дейност - няма осигуровки. :smile1:
Изплатени дивиденти м.11 и 12 2018 .Д 55 се подава до 15,01,2019 и данъка се плаща пак до тогава.Така ли беше?
Пак да повторим... :smile1:
Няма значение плащането, а вземането на Решение за разпределение на дивиденти. Платени - неплатени дивидентите - има ли Решение се дължи и данък. При Решение от 11 и 12,2018 - срок за данъка и Д55 - 31.01.2019 .  :good:
Имате предвид директно 122/101 ли ? Без дивидент ? Едва ли...
Нямате основание да завеждате автомобила в 205 макар и с нулева стойност. Законодателството Ви дава правото да си дадете сумата на разход и той да е данъчно признат. Това няма да е пречка да си ползвате всички разходи по експлоатация и поддръжка на автомобила. Аз бих постъпила така.

Ако държите да го "водите" в някоя сметка то съгласно приетата счетоводна политика може да си го осчетоводите където сте преценили - вкл. и в 302 със съответната аналитичност.
Включете и 7 дневния срок за подаване на уведомлението и май отиваме на 16.11.2018.
Да, ако полагането на труда обхваща целия месец.