Да цялата година е СОЛ, полага личен труд от 01.04.2018г.

Само като уточнение :
След като цялата година е СОЛ значи полага личен труд цялата година, а от 01.04.2018 този личен труд е и платен.
Зависи какво са договорили с наемателя.
Разделяте размера на сумата за личен труд на броя на месеците на упражняване на дейност като СОЛ.
"Личният труд при мен се полага от 01.04.2018 на 510лв."
Ако това означава, че за първите три месеца лицето не е упражнявало дейност и не се е осигурявало делите на 9.
Ако това означава, че лицето е упражнявало дейност И за първите три месеца, но без възнаграждение делите на 12.
Посочвате сумите в колона 5.
Би трябвало да се посочат брой обр.2004 за минали години и да се отворят толкова на брой формуляри обр.2004. Опитвам, но не  успявам да напиша обаче никаква цифра там. Иначе съгласно указанията би трябвало да е такава процедурата.
На 27.03.2019 ни изпратиха корегираща фактура към тази от 31.10.2018 и ни начислиха ДДС.

Към 31.10.2018 не сте били регистрирани по ЗДДС и е следвало да получите и платите фактура с включено ДДС. С тази коригираща фактура се изправя точно тази нередност - да не ви е включено и платено ДДС. Не следва нищо да правите по отношение на Протоколи и прочие задължения по ЗДДС , защото всичко станало касае периода преди регистрацията Ви по закона.
Малко отговори на въпроси във фейсбук. Как си помагаме само.


Много оригинална идея за една тема с подобни бисери.  :good:
Трябваше направо тема да откриеш и там да продължим с постване на такива ценни указания...
1.Да
2.Да
ЗДДФЛ
Скрит текст :
Вижте и чл.42 ал.3 ЗДДФЛ.

Съгласно ДР на ЗДДФЛ т.26 И това лице е в трудови правоотношения с дружеството за целите на данъчното облагане. Има право на данъчни облекчения и на месечна и на годишна база.


Указания Т1 :
Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни.

600/12 - по 50 лв всеки месец
Проблемът е точно в алгоритъма за начисляване на лихвите..
.......
Подавам Д.6..и в справката за плащанията  ,на всеки ред за деклариран и погасен данък ЗДДФЛ се поевява /начислява и прихваща/ лихва..

Да, аз също мисля така . И ако има изход е в преразглеждане на лихвите и като резултат от това евентуално коригиране на момента с прихващането им.
Успех Ви пожелавам !
По-скоро ми се струва, че бихте могли да подадете молба за преразглеждане на лихвите, понеже те са начислени върху платени вече суми , които само стоят необвързани с декларации.
Как да стане ?
Чрез молба... искане...заявление ?
Има ли някаква практика, формуляри на НАП?

Точно за това едва ли има практика. По-скоро едва ли се случва точно по този повод / намаляне на лихвите / . Просто идете и разговаряйте и в случай, че Ви разрешат да направят това ще уточните и как да стане.

ПП : Така като разсъждавам имате надвнесени суми и подавате в един ден декларации за тях. Лихвите биха били според мене същите независимо от реда, в който ги подавате .
/ може да не съобразявам нещо в момента, но така ми се струва /
Всъщност технически това е възможно, но при всяко положение с "участието" на НАП - заличаване на старите и подаване на нови Д6 . Всичко това на място. Не съм сигурна, че биха го направили. Не пречи да опитате все пак.
Само да се допълня - тези окончателни вноски може да са само по Т1/2 за 2018, а може и да са от двете Т1/2 вкл. коригиращата за 2017 и редовната за 2018. Това, което ще платите реално сега след подаване на ГДД за 2018 независимо за коя година ще се отнася - това ще посочите.
Ще впишете само окончателните ОВ, които следва да платите сега с подаване на ГДД за 2018.
Не знам какъв съвет се дава за такова нещо - вероятно да си подадете неподадената декларация. Само се учудвам не сте ли гледали задълженията на фирмата - дали има или не, дали няма надвнесени суми , защото неподаването на СД ЗДДС би дало отражение върху тези неща в една или друга посока . Единствено , ако е нулева декларацията , не би повлияла на справките за задълженията на фирмата. Това са две години незабелязвано и непроверявано състояние . Разгледайте с ПИК или електронен подпис сметката на лицето - може да има нещо, което наистина пропускате.
Да, така се получава. В Част ІІІ – Непогасена част от получени през годината парични заеми посочвате 17 000 .
В Част ІV – Непогасени остатъци по получени парични заеми към 31 декември на годината не посочвате нищо с оглед на Указанията към Приложението .
Скрит текст :