Ако и двамата ще упражняват дейност, за което са подали ОКД5 - да .
Мислех с чувство на вина , че ми е рано за такива настроения, обаче явно не съм сама.
Коледно ми е , новогодишно ми е, та чак и празнично за януарските празници ми е............. :ok:  :yes3:

/ извинявам се за спама /
Писах им на емейл,голям майтап ако въобще някой го прочете,камо ли да ми отговори...

Споделете впоследствие какво са Ви отговорили..........инте ресно ще бъде и полезно / евентуално /.
Иначе подкрепям напълно написаното като отговор от ХХХХХ. :good:
Нещо не са им доизяснени нещата.Сега ще звъна в НОИ,за да видим те какво ще ми отговорят.

Ще Ви отговори някой анонимен на телефона, а после него няма да го има да си стои зад думите.
В чл.79 ЗДДС не се разглеждат въобще случаите на продажба и мисля, че не следва да правите корекция на ползван данъчен кредит.
"......да не се окаже накрая, че лихвите минават глобата "

Дори и така да е по-добре лихви, минаващи глобата, отколкото глоба плюс лихви, минаващи глобата .  :smile1:
За лихвите ползвайте КИК-калкулатора, а срокът мисля, че е 1 година.
Всички Ваши притеснения , както разбирам , произтичат от неподадените декларация чл.55 и справка чл.73 ? Не виждам да имате причина заради това да променяте контировки и респективно това да променя вече приети и публикувани ГФО . Нямате основание за това.По-скоро санкциите за неподадени декларации имат давностен срок - вижте какъв е той и след него си подайте въпросните декларации и справки.
http://zakonnik.bg/document/view/qanda/129613/192820   :smile1:

И аз смятам, че можете да включите фактурата в описа на наличните активи.

При завръщане на титуляра заместникът следва да бъде освободен - майката в този случай няма закрила.Тя ще получава обезщетение до 410 ден и след прекратяване на трудовото правоотношение , ако е освободена преди изтичане на тези 410 дни . За втората година няма да получава нищо освен, ако не я назначат за тази цел в друга фирма на трудов договор.
СС 38
.........
Икономическа изгода - постигането (пряко или косвено) в хода на употребата на нематериален актив на:
а) увеличение на приходите;
б) намаление на разходите.

Това го копвам пред вид текста от статията, че " е необходимо предприятието да може да докаже, че уебсайтьт ще донесе бъдещи икономически изгоди под формата на преки приходи"

И още едно мнение :
http://zakonnik.bg/document/view/qanda/129682/194281

Защо сайтът трябва да е ел.магазин, за да генерира приходи ? Не може ли самото му съществуване да рекламира дейността на фирмата и така косвено да допринася за по-голямо търсене на продуктите и ?
Какво я интересува фирмата  за какво харчи парите си собственика ? И защо обвързвате тези пари , изразходвани от личната сметка , с командировката ?
Лицето е командировано, то ще си представи по общия ред отчет за командировката , в който ще е описан разходът му за нощувки и пътни/ с представени за това документи / и фирмата съгласно Наредбата за командировките ще му възстанови направените разходи .Не разбирам защо Ви е нужно да следите паричния поток от личната сметка ?
И правилно ли разбирам, че имате предвид да осчетоводявате тази сметка ?????
"Шефа отива в банката, открива сметка на името на фирмата и внася сумите така както иска да ги внесе той."

Явно няма открита фирмена сметка в Белгия , където се намира самият той.
Не намирам за правилно суми от клиенти по фактури, издадени от фирмата да се получават в личната сметка на собственика. Независимо от това обаче явно това си е практика в случая и се търси вариант за осчетоводяването на сумите, касаещи фирмата . Няма как личната сметка на собственика да е обект на счетоводството на фирмата. Моето мнение е, че собственикът се явява едно подотчетно лице и като такова трябва да отчете във фирмата всички получени от клиентите на фирмата суми по фактури, както и изразходваните във връзка с командировката му пари.
 :good: Подкрепям Далила !
По-скоро си мисля, че тези служителки от НАП са се оплели..... :smile1: - имате дадени отговори .
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,12875.msg76770.html#msg76770

А служителката от НАП е права за ДДФЛ и код 8 .
Няма никакъв проблем да имате различни счетоводни и данъчни амортизации и за счетоводни цели активът да се амортизира за 3, а за данъчни за 7 години.При преобразуване на счетоводния резултат ще увеличавате същия с размера на счетоводните амортизации, а ще го намалявате с размера на данъчните.