Да, определено така ми е много по-ясно  :give_rose: Но преди това сторнирам записванията, които съм направила преди регистрацията по ДДС.

В никакъв случай. Това, което съм дала като отговор не изисква да сторнирате записванията преди регистрацията по ЗДДС !

Проиграйте едно записване на практика и ще се убедите .
Скъпи бъдещ колега,

не се притеснявайте толкова за бъдещето на избранатоа от Вас професия. Аз лично не вярвам някога изкуствен интелект да замени счетоводителя.
С кого ще спорят и ще се карат собствениците ? На кого ще казват при обсъждане на даден казус "Ами другите как се оправят " ? Кой ще носи отговорност и с кого ще се оправдават ? И какво ще прави роботът - каквото изисква закона или каквото изисква собственика, но облечено в законова форма ? Имате ли си представа колко тънки и деликатни моменти и отношения има един счетоводител със собственика ? Този робот дали ще може да направи график за работа на една фирма, която има 10 работника, а за правилния график се изискват 20 ?
Колко надежден трябва да е този изкуствен интелект, та да не му се повреди електрониката при непрекъснати промени в законодателните инициативи ?
Кой ще предава инфото на робота, което той трябва да обработи при положение, че значителна част от бизнеса едва работи с компютри , а Вие им пратихте и роботи вече ?
И още какво ли не...та не се безпокойте, колега - един счетоводител е напълно незаменим, повярвайте и си учете уроците. Поне в обозримо бъдеще едва ли сте застрашен да имате професия, заменена от робот.
Подавате описа фактура по фактура. Ако не можете технически да въведете в дневника 4531/709 трябва да потърсите друг вариант, който да е съобразен с програмата Ви.
Лично аз правя следното :
1: фактура по фактура
Дт 304              100
Дт 4531              20
Кт 401              120

2.304/401     - -100
3.401/709     -    20

Първата стъпка ми въвежда документа от описа в дневниците
Втората елиминира вече въведена от мене операция, която с първата стъпка дублирам
След третата на практика ми остава само въведеното 4531/709
Само да поясня, че втора и трета стъпка не ги правя документ по документ, а обединявам данните за всеки един доставчик и всъщност става доставчик по доставчик.
А може и да намерите Ваш по рационален начин. :smile1:
Здравейте !
Точно този ми отговор е на конкретно питане, при което питащата пояснява, че не желае да изяснява ситуации, възникнали преди нейната работа. В този смисъл пиша да си подава правилните декларации за нейния период и да си плаща точните суми по тях с цел да не ползва тези надвнесени пари , които са резултат / може би/  на неподадени декларации.
По никакъв начин това не оправя предходните пропуски и в случай на неподадени декларации от предходен период следва да бъдат уточнени кои именно са и да се подадат. :smile1:
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.0.html

Дълга е темата, но съдържа всичко необходимо по въпроса , мисля. Въоръжете се с търпение и пуканки . :good:
С какви дати трябва да са Д6 за двата месеца с корекция псоред вас?

С датите на вече подадените Д6, които ще коригирате.
raynavh ,
 то хубаво да си намалят по някакъв начин касата, но после като реализират печалба ще им трябват пари и ще си ги търсят обратно...
10500 лв не е сумата за изплащане, че 9975 да е част от тази сума.
Би следвало да се гледа сумата за изплащане да не надвишава 10 000 лв, нали все пак е Закон за ограничаване плащанията в брой. 10 500 лв не е общата сума за плащане в брой !

А дано, ама надали...
Ами постъпете според собственото си убеждение.  :smile1:
Или почетете малко повече...
сега,ако правилно съм разбрал варианта да върна парите дадени от собственика приз 2007 ,като допълнителни парични средства по силата на протокол от общо събрание  със срок за връщане през 2017 г  не е толкова екзотична .....  а вероятността да се търси произхода  от 2007 е минимален имайки предвид ,че давностните срокове са минали


 :good:
http://www.bcci.bg/bulgarian/infobusb/year2008/number39/item7.htm
 
аз също, но ме притеснява промяната в ЗДДС , че сме длъжни при разваляне на сделка да коригираме дан.кредит , независимо дали са върнати парите  :blink:
   - да, така е / намерих това разяснение в този смисъл /

В договора , както разбрах, ще се упомене, че сумата няма да бъде връщана , а считана от дата....да се счита за аванс по новата сделка. КИ за старата и фактура за аванс по новата доставка ?
пак с много протоколи на общото събрание за връщане на сумите до 10 000 лв ,това да е проблема ,за мен е по важно  каква е вероятността да се търси произхода на тези пари от 2007 ...

Бих казала с много протоколи за даване на сумите от ФЛ на ЕООД-то, а връщането не се нуждае от Протоколи, а от РКО примерно. При ревизия ще търсят произхода на пари от времето на ревизирания период.
Бих заложила на втория вариант. Ако издадем КИ ще следва да издадем друга фактура за аванса с упомената вече новата доставка. Срокът за това е обаче назад във времето , и ще имаме висяща една сума без фактура...
защо да не може 50 по 10500 ..?? след  платения данък сумата за изплащане остава 9975,00 лв според мен

Не си прав, да не се връщаме в изходна позиция - прочети в Гугъл има много материал по въпроса. С една дума казано тези 9975 са плащане като част от 10500, а то е над 9999 и т.н..
може 50 протокола по 10500 да се приемат и през касата 50 суми по 9975 .00 лв да се изплатят ,не виждам законов  проблем . Протоколите може и да са повече,трябва да се видят работните дни за периода 06/08,2017

Не става 10500, трябва протоколът да е за 9999 максимум. Важна е не сумата за изплащане, а брутната такава. Понеже по - горе питането беше за допълнителни парични вноски как се намесиха дивидентите ? За допълнителните парични вноски може да няма и договорена лихва, но е необходимо съблюдаване на ЗОПБ. А работните дни не е задължително да се спазват.
ЕТ ли е или Е/ООД ? Как ги е дал - заем ли / ако не е ЕТ / ?
Нещо ме дезориентира изразът "получава фактура" - не го свързах с "изплаща сума за услуга..."
Вижте чл.195 ал.1 ЗКПО - дали не сте там ?

https://www.tita.bg/free/siddo/509

Много полезна статия - има и за техническите услуги, които ви интересуват. Може да Ви помогне да си отговорите. :smile1:
Фирма регистрирана по ДДС в България получава фактура за адвокатски хонорар от фирма от ЕС ( регистрирана по ДДС).
Трябва ли да удържи данък при източника (счита ли се за възнаграждение за технически услуги)?

Нещо не ми е ясен въпросът - фирмата получава фактура / т.е. има разход / - за какъв данък при източника става дума / ако се има предвид българската фирма /  ?
Един вид разбирам, че фирмата има разход за адвокатска услуга и се пита дали да удържи данък ???
А освен с девиденти, как по друг начин елегантно да си намаля касата? :)

След разпращането на тези писма от НАП играта е малко загрубяла ми се струва и очакванията на НАП не са за много финес...
Ако има промяна в отчета би следвало да я отразите , мисля. Как става това вижте от прикачения файл и по-точно т.1 от Допълнителните разпоредби.