И Вие бихте изпратили някому една празна бланка да потвърди салдата си към Вас ? Не да речем писмо с молба да Ви съобщи салдата ? Да не говорим, че тука логиката е последното, което виждам в това действие. Ако аз получа една празна бланка най-малкото ще го приема като неуважение към труда ми - някой вероятно не си е мръднал и пръста да ми съобщи своето салдо към мене, а очаква аз да направя това за салдото ми към него ????

Вие предлагате да си разменяме между фирмите по едни празни бланки ли ???
Логично е да се изпраща празна бланка за потвърждение на салдата.

Ама Вие сериозно ли го мислите това ??? Да я наречем тогава бланка за съобщаване на салдата.
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=366

от линка :
Скрит текст :
За какво сключваме трудовия договор ? За полагане на труд . Договор сключен на 1 число примерно, но с договорено в него работникът да се яви на работа на 10 число започва да тече на 10 число, защото преди това работникът не е изпълнил основното си задължение - престацията на своя труд. Ако не се яви на работа на 10 число договорът е нищожен. Няма как да започва да тече на 1 число при условие, че лицето се задължава да постъпи на работа на 10.
Така мисля. :smile1:
Janѐ ,

Ако попълниш в клетката МОД 2600, а в допълнителен осиг. доход 1294.40 тогава действително става ограничаване до 2600 и всичко е ОК. Явно в тази клетка не въвеждаме правилно - в случая правим опит с 1250 и разликата, а верният "отговор" идва с попълването на 2600.
Обаче за да ти излиза като информация най-отгоре при разпечатване /заедно с другите данни - роден преди /след...стаж...МОД..., трябва да го нанесеш.
А щом го нанеса ми смята пак за БРЗ и Осиг. доход 641,07 лв !!!
Нещо друго трябва да е

Да, пак изчислява това 641.07...
Да, но ще отбележите, че не следва да подавате Д6. :smile1:
Всъщност каква е ролята на "Допълнителен осигурителен доход" и нанасянето на сума там?

ПП
Разбрах те. Трябва предварително да си намеря разликата за ос. доход. Мислех, че има контрола до 2600 и от нея изчислява щом има място за нанасяне

Всъщност и аз така помислих след като има поле за допълнителен осиг. доход, но явно не е предвидена такава контрола и действително в този случай се питам и аз каква е ролята на полето "допълнителен осигурителен доход " ?

ПП Всъщност стигам до извода, че въвеждането на този доп. осигурителен доход има информативен характер за това откъде идва ограничаването на сумата на осиг. доход по втория договор.
Janѐ ,

при тези параметри , които си въвела излиза така. Но не следва ли направо да ограничиш осигурителния доход по този договор до разликата с 2600 и да изчислиш с калкулатора брутната заплата ? Този калкулатор според мене не изчислява осигурителен доход, а БРЗ при дадена нетна. Като заложиш чисто 500 и осигурителен доход 2600-1924,40 = 675,60 ще получиш брутна заплата от 645.68 и така ще имаш чисто 500, а сборът на осигурителния доход по двата договора ще е 2600.
http://www.trudipravo.bg/component/content/article?id=444

 Предмет на непаричната вноска

Скрит текст :
За целите на статистиката основна е дейността с най-голям относителен дял на приходите от продажби. Става така, че не винаги дейността с най-много заети в нея дава и най-голям дял от продажбите и така на практика имаме различни основни дейности за целите на НСИ и за целите на правилното определяне на осигурителните прагове . Вероятно НСИ са прави , ако виждат,че имате друга дейност с най-голям дял в приходите. Не следва да уведомявате никоя друга институция.
Няма как да се отговори без инфо кой какъв е в схемата - данъчно -задължено или не лице съгласно ЗДДС. Какво се случва със стоката примерно...Едва тогава може да се мисли или не за протоколи и дистанционни / евентуално / продажби. Дистанционни покупки няма. :smile1:
ДЗЗД-то си е работодател и си сключвате трудови договори с хората за длъжностите, на които ги назначавате.
Така или иначе за база няма да вземат повече от 2600. Това е и моята логика. :smile1:
Аз поне не съм срещала, но и не ми се е налагало да търся. А може би не трябва да ги ограничаваме тези суми в 34 , защото програмата на НОИ си прави това автоматично ? Не знам. :hmmm:

" 34. Нетно възнаграждение - попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 57 от 2015 г.)."

Май по-скоро не следва да ограничаваме нетното ?
Вероятно тази забележка има смисъл, когато осигурителния доход и брутното възнаграждение са две различни суми. Тогава нетното възнаграждение на лицето дори и при максимален осигурителен доход може да е по-малко от 2600 и следва да се посочи сумата в т.34 дори и при непопълнена т.21.

http://www.nssi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1861-povn13
"Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението."
не спира да ме човърка.

Да,  Janѐ , и мене ме гложди това в забележката. Питам се кога ще имаме на практика вариант, при който т.21 няма да е попълнена , т.31 ще е попълнена и изобщо ще се налага да попълваме т. 34 ???
Но той не е с код 12, а с 10

Малко на части прочитах темата, но сега видях това с код 10. Според мене не следва нищо да попълваш в 34 за код 10 защото след като лицето по ТД е на максималния осигурителен доход попълнената т.34 няма да увеличи по никакъв начин базата за изчисление на евентуалните му болнични, а такава е в крайна сметка нейната роля . Така мисля.