До коя дата има ТЕЛК ?
 :lol: :lol: :lol:

Бобо, разсмя ме до сълзи...

Сетих се за една статия от миналата година / кой знае къде точно беше / по повод високите цени на черешите. Заглавието и беше "НАП ни проверява, ако ядем череши " .
Привет,
Австрийски собственик има регистрирани фирми в БГ и Румъния. Български клиенти имат възможност да поръчват онлайн от сайта на румънската фирма. Стоката ще се изпраща от Румъния към българския клиент с куриер. Но фактура за българския краен клиент ще се издава от българската фирма, която пък ще получава фактура от румънската фирма за съответната стока.
Дано съм разбираем и дали има някакъв данъчносчетоводен проблем.

Тази особеност на предаване на стоката и фактуриране на клиента сякаш не е излишно да бъде договорена между двете фирми изрично и това условие да бъде упоменато информативно на сайта на румънската фирма за информация на клиента.  На практика клиентът пазарува все пак от сайта на румънската фирма .
И други да изкажат мнение, но мисля, че процедурата трябва да бъде някак уредена между трите страни - двете фирми и клиента.
До 14 февруари бях в платен отпуск ( който не ми се заплати) ...
Въпросът ми е трябва ли да ми се изплати платения отпуск,  който вече съм ползвала?

Иска ли въобще питане! Разбира се, че трябва - дано не сте се разписала на някаква ведомост или фиш срещу сума, която не сте получила. Казвате, че не Ви е платено, но дано е така и по документи.
Нямам си на идея каква кашотина става в НАП с тези справки.

Да, а даже и декларациите по чл.50 автоматично оттам ще се /уж / генерират.
хъмм не трябва ли да мине три годишен давностен период и тогава  да се дадат в увеличение и то зависимо от резултата за слаба капитализация

Чл. 42. (1) Разходите на данъчно задължени лица, представляващи доходи на местни физически лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са изплатени към 31 декември на текущата година, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.
ЗКПО
чл.42
(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато ал. 1 е приложена през предходна година, при определяне на данъчния финансов резултат за текущата година счетоводният финансов резултат се намалява със:
....
2. отчетените счетоводни приходи през текущата година в резултат на отписване на задължението.
Хахаххх.... :lol:

И само се питам - за какво това ? И какво от това ? Да сканираме и ТЕЛК-овете и разпорежданията за пенсии да видим дали кодът им "съвпада" с този в мобилното приложение....
Избирате от клетка "вид документ" от падащото меню какво искате да Ви се разпечата. Там има различни опции.
Ако разходите са за лични нужди на собственика
Такива разходи, особено ако са направени от съдружник, бих ги отчела като разчет.

498/401
501/498  възстановява парите на каса / банка


Ако разходите са свързани с дейността на фирмата
609/401
Зависи какъв е документално необоснавания разход. Може да е такъв поради липса на фискален бон при плащане в брой. Направете си анализ на тези разходи и ако наистина са скрито разпределение на печалбата, третирайте ги като такива. Аз не мисля, че всички разходи, които са документално необосновани са и скрито разпределение.
След като са документално необосновани увеличавате финансовия резултат.
телефон, осчетоводени 609/ 401

При мен документално необоснованите разходи
Са свързани с плащане от фирмена карта за лични нужди.
Отнесла съм ги в 609/503,

Според направеното осчетоводяване 609/401 и при лични нужди най-накрая да не стане да им платите един данък за лични нужди .


При мен документално необоснованите разходи
Са свързани с плащане от фирмена карта за лични нужди.

Подкрепям мнението, че в този случай е следвало да дадете сумата на разчет със собственика и той да си възстанови парите. Единствено, ако ставаше дума за разходи, които са във връзка с дейността на фирмата, но са документално необосновани водят до преобразуване на резултата в увеличение и контировка 60.../401 .

Мисля, че трябва да подхождаме по-внимателно със скритото разпределение на печалбата , а не с тази формулировка да си "оправяме" счетоводно някои положения.
Влезте в страницата на НАП и ги сравнете с актуалните образци, за да сте сигурни.
Честит 8 март ! Хубава празнична вечер на всички !
И аз доста съм се мислила в подобни моменти, но напоследък получавам в една търговска фирма и все с голямо закъснение КИ и вече ги включвам без колебание. Никой не ме е потърсил да ме глобява, а и в крайна сметка такива са обстоятелствата - включвам КИ , когато го получа. Как бих могла по-рано ?
Напоследък караме доставчика да пише на гърба кога е връчено.
и трябва ли да се корегират ГФО и Декл. по чл.92?

Това, че КИ е към фактура от 2018 не значи, че данъчното събитие е от 2018. Вероятно 2019 са настъпили обстоятелства за издаване на това КИ независимо, че е към фактура от предходна година. На самото КИ със сигурност е отбелязана дата на данъчното събитие и тя едва ли е от 2018 / Вие си знаете какво точно е станало / .
Да, корекция с правилните суми.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.msg37641.html#msg37641

Какво ли не се е обсъждало, но пък сега може да Ви помогне.  :smile1: