доход за личен труд на управител в ЕООД

Не се включва изобщо в справката.
Дохода е след приспадане на нормативно признатите разходи.
Само не разбирам защо доход от декември да го пръскам по предходни месеци
Нали е само доход за декември

Точно в това се изразява смисълът на Указанията за попълване на Т1 , както по-гори е цитирала Lila .

Указание
"...Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни...."
Само да се допълня - доходът от 17000 следва да се намали с НПР след като лицето е свободна професия и да се преизчислят съответно сумите. Може би пък тези 17000 са след приспадането на 25 % ? Така или иначе не виждам как може да се получи да няма довнасяне...
Здравейте колеги,
Имам следната чуденка и моля за помощ.
Лице свободна професия - нотариус, започва дейност април 2019 и се самоосигурява върху 560 лв. До ноември месец реализира доход в размер на 380 лв общо. В декември обаче дохода му е 17000 лева.
Попълвам справката за окончателния размер на осиг доход и според мен за м декември ще имам довнасяне на осигуровки  за разликата от 560 до 3000 лева, но при попълване на справката Таблица 1 и Таблица 2 излиза че лицето няма да довнася осигуровки.
Кое е правилното

Предлагам да изчислим :
Лицето е СОЛ от 04.2019 без прекъсване до 31.12.2019 . Това означава, че следва да разделим получения доход на 9 месеца / без значение на броя отработени дни съгласно указанията / .
17000 / 9 = 1888,88 лв. на месец

Лицето се е самоосигурявало върху 560 лв.. Следователно за всеки месец ще дължи осигуровки върху разликата 1888,88-560= 1328,88 лв.
1328,88 * 9 = 11959,92 лв. е осигурителният доход, върху който ще следва да се довнесат осигурителни вноски.

/ не съм взела под внимание реализирания доход от 380 лв. /
Времето между регистрацията в ТР и датата, на която е излязла регистрация по ЗДДС.

Дарак Ви е насочил към добра идея , но пък Вие си преценяте до каква степен и какво може да защитите... :smile1:

А дали ще има лихва от НАП?

Лихва ще има, ако следвате процедурата на чл.126 ЗДДС и НАП направят корекция на резултата . А така с плюс и минус няма как да се появи лихва.
Според Вас дали е правилно ползван данъчния кредит? Според мен не.

А какъв е аргумента Ви за това / закон, член.../ ?

Дружество се регистрира на 19.07.2019 г., на 27.07.2019 прави регистрация и по ЗДДС. В това време закупува е-подпис.

"Това време" кое е ?
Ще се наложи да го направите отделно на НАП-ската програма. Някои софтуери са предвидили справката само за код 101 и ще я доработват - може би сте в този вариант. Попитайте все пак програмистите на програмата Ви.
 Казаха ми ,че съм щял да дължа данък печалба ,защото го продавам в рамките на същата година ?

Правилно отбелязвате, че няма как да платите данък печалба като няма такава.  :smile1:
Вероятно са искали да Ви кажат, че покупко-продажбата в рамките на една година изисква деклариране на доход / дори и при нулева печалба / , защото Вашият случай не е сред тези, при които сделките са необлагаеми. Вижте чл.13 ал.1 т.2 а от ЗДДФЛ.
Иначе обстоятелството, че сте физическо лице , а не фирма няма значение за случая.
Здравейте, По-горе прочетох, че  ДУК се подава с в чл.73/6 с код 101 - като основния ТД. Като генерирам справката в моята програма вид осигурен 10 и 12 се изключва. Кое е правилно ?

В какъв смисъл се изключва ? Иначе , ако ДУК е по КТ си е с код 101, но не съм сигурна дали трябва да е така  , ако е сключен по ЗЗД.
Как е най-лесният и правилен начин една от двете декларации да се заличи

Единственият начин в случая е да отидете на място в НАП.
Би трябвало да си изясните въпроса с издателя на фактурата. Това с девятките не е вариант - особено при необходимост от издаване на Протокол по чл.117. Ако ВАТ номерът не е коректен / или несъществуващ ? / то и Протоколът не върши работа. Ако фактурата беше от нерегистриран доставчик нямаше и да я въвеждате в дневниците.
При доходи от ПОВЕЧЕ  места на едно ЕГН  ,основният работодател прави годишно изравняване ,като подава своите  изплатени доходи ,но включва и доходите предоставени от лицето / сл бележка чл 45/от други работодатели .

Бонбонче ,
както и ХХХХХ е писала изравняването е само за трудови договори, а с код 102 нямаме трудов договор. Отделно от този случай когато едно лице донесе от втори работодател бележка на основния това не освобождава втория да подаде своите данни .
Отписване на задължение за лихви не е приход от лихви.  :smile1:
Е как така две фирми обединени заедно ????
Всяка фирма си подава своите данни от своя ЕИК.
Тази търговия всъщност съвсем комфортно процъфтява и се развива въпреки всякакви наредби и закони. Може би на някакъв етап след тематичните проверки на НАП на автосервизи, складове и прочие ще дойде ред и на тази дейност да бъде "осветена" от данъчните. Какви касови апарати, какви Наредби - най-много някой регионален отговорник да се отчете с ГДД колкото да има нещо, а дребните дистрибутори не продават / само така ви се струва /  - те си "купуват за лична употреба"...
сумата ще ч заведа като извънреден приход, но как следва да закрия задължението за ремонта.

401/709 ?
Здравейте! Вече съм с успешно приети 2 отделни файла с код "Редовни данни" за справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.

Благодаря, че споделихте - това вече е друга работа. На по-ранен етап не се получаваше. Двата файла са от един ЕИК, нали ?