Малко петъчни усмивки :

Като малък исках да стана космонавт. Сега искам само да стане петък...

Най-трудното нещо в петък е да изглежда, че работиш.

Ако човек не се радва на петъка явно работи в събота.

Станах през нощта до тоалетната и заварих в кухнята жена ми да пази диета.

Хубави и весели почивни дни !
Пак е петък, при това "Черен". Ето нещо по темата:

Попитах в EVN дали и при тях ще има “Черен Петък”.
Отговориха, че ако не си платя тока, ще ми го направят.

Приятен уикенд на всички!

Както казват тийнейджърите - много е яко !  :lol:
Да се допълня :
За да е налице това право е необходимо договорът да е прекратен след придобиването му / не задължително непосредствено / , а основанието е без значение .
 Въпроса ми е: Има ли право на обезщетение по чл.222, ал.3?

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на .........

Категорично да.
Нека си направи запитване защо не е включен в Заповедта . Това ще отговори на въпросите му. Тука повече няма какво да кажем.  :smile1:
Благодаря за отговора , но лицето е назначено на длъжност "шофьор на товарни автомобили над 12 т" това и  изпълнява през целия си трудов стаж във фирмата.

Това е ясно, но не е достатъчно.  :smile1:
Тези 5 дни се получават при определени условия , които са разгледани в чл.4 . Ако отговаря на тях и има право може да си потърси въпросните 5 дни като обезщетение.
Здравейте ,
действително съгласно въпросната Наредба лицето има право на допълнителни 5 дни отпуск. Освен това обаче вижте и чл.4 ал.4 :
(4) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2006 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 67 от 2009 г. ) Работниците и служителите, които имат право на допълнителния платен годишен отпуск по наредбата, се определят с писмена заповед на работодателя след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска.

След като не е включен в тази Заповед може би не изпълнява условията по ал.1 , 2 и 3 от същия член. Просто анализирайте тези неща.
Лизингът оперативен или финансов е ?
Аз точно за това Ви попитах дали ще Ви издадат фактура за цялата стойност и Вие потвърдихте / което ме учуди /. Обикновено не става така.
И според мене т.1 и 2 да останат непроменени. По т.3 :

204 , 625 / 159 - осчетоводяване на договора за лизинг

159 , 4531 / 401 - осчетоводяване на фактурата
Кои са при Вас сметки 404 и 705 ?
Вие купувате ДМА и го препродавате на Интерлийз като прихващате в случая задължение към доставчик и вземане от клиент ?
Същото това ДМА вземате на лизинг от Интерлийз ?
Те Ви издават фактура за цялата стойност на лизинга ?
Следва да се осигурява във всяко едно от дружествата до достигане на максималния осигурителен доход. ДУК по КТ и по ЗЗД изискват един и същи начин на осигуряване доколкото ДУК по ЗЗД е приравнен на трудово правоотношение по отношение на дължими осигуровки и данъци.
 Д1 с корекция и верни данни /сумарните/, Д6 - нова само с увеличението.

 :good:
При плащането си издайте ПКО или подобен документ с необходимите за това реквизити. Съобразете се и с допустимия праг за плащания в брой в съответната държава / ако има такъв /. :smile1:
Наредбата за касовите апарати има действие само на територията на България.Какъв касов бон при плащане в чужбина ?
НОИ обаче предлага опцията - избор на ТП, където да подавате документите за болнични. Можете да изберете това да е Бургас - ще го направите на място , ако това Ви устройва.
Ами попитайте в НАП. Тука едва ли можем нещо да кажем по въпроса освен лично мнение. Мисля, че служебно няма да го направят.
Докато работодателят не подаде Д1 НАП няма да отмени служебно задълженията на работника. Няма как да се знае този работник дали не е бил в неплатен без трудов стаж, в самоотлъчка и въобще как стоят нещата. Може да е регистриран ТД, а същият да има клауза за започване на работа в по-късен период. Все трябва да има изход от тази ситуация и той определено е в ръцете на работодателя.