Надявам се, че разменените реплики няма да Ви откажат да задавате въпроси , а и да отговаряте на такива също . Просто няма всезнаещи хора, но има много нечетящи и очакващи готов и смлян вече отговор / не визирам точно тази тема / .  :smile1:
Г-жо/Г-не,

С моето чувство на задълбоченост и детайлност, мога да ви кажа, че ако бях професионален счетоводител, едва ли щях да опирам до каквито и да е форуми. :-)

Извинете, да Ви попитам - нали не искате да кажете, че тези, които "опират" до форумите са незадълбочени и им липсва детайлност ?
Имам е един въпрос, който може да ви се стори малко глупав, но: При подаване на тази декларация 6 с ДОД за период 11.2013 - 7.2014 с обща сума и една колона в сайта на НАП - по ел.път, периодът, който трябва да посоча е 11 2013 - 7 2014, нали?

Извинете, Вие въобще прочетохте ли отговора на ХХХХХ от 00.05 и текста, който Ви е копирала :

" 9. Месец и година - попълват се месецът и годината, за които се отнасят вноските. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване в декларацията, която подават еднократно, попълват за месец - число 13 и предходната календарна година. За данъка по чл. 42 ЗДДФЛ се попълват месецът и годината, през които данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ.

За данък, удържан и/или подлежащ на внасяне от работодателя на основание чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ до 31.12.2013 г. се попълва месецът, за който се отнася данъкът. За данъка по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ се попълва месец 12 и годината, за която се отнася данъкът"
Само като допълнение към приложената тема от Ирена давам линк към тази заради поста на  nean най-вече в частта му за преобразуването.   :smile1:


http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,12278.msg73167.html#msg73167
http://qwerty1/2452-otpisvane-na-nesybiraemi-vzemanija/


http://zakonnik.bg/document/view/qanda/139926/240824


Не е необходимо да имате протоколи за всеки случай на несъбираемо вземане, а по-скоро имате задължението за годишна инвентаризация на активите и пасивите.
Бихте могли да използвате Вашата идея за сметка 509 или евентуално да въведете 501 с аналитичност "премии от застраховки", която съгласно практиката Ви ще бъде занулявана при вноските в ЗД.  :smile1:
... На Сметката отдолу пише "Застрахователен Брокер Еди си кой".

Името на фирмата ли пишете или на определено физическо лице ?
ЗКПО
чл.33 ал.1
1. разходите за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или са наети от него по извънтрудови правоотношения, включително на управители, членове на управителни или контролни органи на данъчно задълженото лице;

Не виждам причина да не бъдат признати дневните съгласно Наредбата за командировките в страната при изпълнени условия по чл.33 ЗКПО.
Когато клиент внесе премията в брой, ние съответно я внасяме в ЗД също в брой.
Ние не издаваме касов бон на клиента а само сметка за вноска от името на ЗД.

На база така създадената документация какво общо има премията с Вашата каса ?
Здравейте! Четох, четох и съвсем се обърках и моля за помощ. Искам да подам Д6 за корекция  в намаление на данъка за период 04.2014г. Знам, че трябва с разрешение от НАП, но може ли да подам такава Д6, без Д1. Предварително Ви благодаря!

Да, можете да подадете корекция на Д6 за ДДФЛ без да се подава обр.1 . Равнението между Д1 и Д6 е по отношение на ДОО , ДЗПО и ЗО без ДДФЛ.
"Или /както разбирам/ документът, удостоверяващ стажа в Германия, ще бъде издаден впоследствие след приключване на договора при поискване от работника?"


Точно така, няма как да има документ за придобит стаж преди полагането на труда за него.

"Не ми е ясно това само за тези дето сами се осигуряват ли се отнася или и за тези, които са здравноосигурени в чужбина по силата на трудов договор?"

Отнася се за всички, които живеят в чужбина за повече от 183 дни.

"В посочените разяснения прочетох, че когато има трудов договор в ЕС, си взема от там документ, носи го в НАП и оправят здравноосигурителни я статус. А до представянето на този документ се води с прекъснати права. Така ли е?"

Вероятно да.
категория III - "транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни писти"

 :good:
ЕТ прекратява осигуряването от21.09.Какво попълва в декларация 1.Последен ден в осигуряване-20.или 21

Попълва последен ден в осигуряване 20.09..
http://www.bgstuff.net/zakoni-i-normativni-aktove/drugi2/7442-edinen-klasifikator-na-osnovnite-sredstva

Предполагам , че можем да го приравним на мотокар  ? В по-горната класификация мотокарът е транспортно средство с код 050200101 .
Не знам дали нещо се е променило, но преди повече от година съм подавала и нямаше вариант за електронно подаване на обр.5.Мисля, че и сега е така.