:wave:

Разбирам , че става дума за лице, назначено по трудов договор .

ЗДДФЛ
................
Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
(2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.
 :wave:

Разбирам питането за авансовите осигурителни вноски - те са минимум върху 420 лв.. Иначе да, за изравнителните съм съгласна, че зависят от финансовия резултат на ЕТ за годината.  Всъщност питащата наистина не е уточнила за какви осигурителни вноски става дума - авансови или изравнителни. И в зависимост от това зависят или не от ФР. Можем да разширим и тълкуванията, а именно, че авансовите зависят от ФР предходната година, а изравнителните - от ФР на годината на подаване на ГДД.  Въпросът изисква повече коректност .
Ако ЕТ е упражнявал дейност през годината , обявил е това с подаване на ОКД5 дължи осигурителните вноски независимо от финансовия резултат от дейността си и независимо от това може или не да плати същите.
"......която искам да заведа като разширение, не като отделен актив."

А пристройката е или не е разширение на вече съществуващата сграда ? В зависимост от отговора на този въпрос ще можете или не да направите, каквото искате.  :smile1:
... никой не налага санкциите предвидени в закона:

ЗСч
Чл. 47.(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лице, което състави финансов отчет, без да отговаря на изискванията за съставител на финансови отчети, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, имуществената санкция е в двоен размер.

Дали ако тези санкции се налагаха ефективно щеше да има на пазара хора, които подбиват цените на колегите? И дали нивото на информация в отчетите щеше да бъде различно?

Някой чул ли е да има санкциониран по този текст?Точно в десятката, MariyaPavlova ! Защо вместо да се спази законът на практика той умишлено НЕ СЕ СПАЗВА , а в същото време искаме доказателства за знания чрез изпити ?

Както се казва въпросът е риторичен .
Всички изказаха опасения и то реални, че въвеждането на изпити ще породи корупция. По-страшното е обаче, че именно корупцията е родила идеята за изпити. Всичко останало е едно лицемерие . Преди години се даваше, за да се стане експерт, сега ще се дава на експерта , за да си съставител . Сега да е на мястото си всяка институция, занимаваща се с нелоялна конкуренция и конфликт на интереси !!!
"При мен периодът е: 07.08.2012 г. до 30.10.2013 г. вкл. Аз го изчислявам -1г. 2 мес. 24 дни.Счетоводителкат а-1 г.2 мес. 23 дни.
При приятелката ми-18.07.2011 г. до 30.10.2013 г. вкл.Аз го изчислявам-2 г. 3 месеца 13 дни. Счетоводителката-1 г. 3 мес. 12 дни."

В първия случай разликата от един ден е несъществена, но при втория случай следва да уточните някои въпроси. Тази разлика може да се дължи на различни обстоятелства - лицето да е било в неплатен отпуск, непризнат за трудов стаж, да е била осигурявана на по-малко от 8 часа...Не давате пълна информация, а това може да са обстоятелства, при които трудовият стаж в книжката да е правилно изчислен.
Една статия относно отчитането на инвестиционните имоти , надявам се да Ви е полезна.  :smile1:
И без тези изпити професията ни е недооценена финансово, непривлекателна за упражняване и вместо да искаме за тежест да полагаме изпити по-добре да се помисли как да се вдигне нивото на заплащане на труда ни. Нека вземем пример от адвокатите , а и не само от тях. Утвърдени ценоразписи на услуги  , професионално единство при защита на интересите им ......Явно е наистина криза, криза и за фирми та, както правилно отбелязаха колеги в предишни постове се търси нова пазарна ниша....... :smile1:
Премиер, то да ти кажа по тая логика и в ЗСчетоводство е предвидено как един икономист може да придобие права на съставител. Да не цитирам изискванията за това. С една дума всеки редови икономист трябва да има 5-6-7 години / според конкретната ситуация / стаж и опит , за да е съставител. Всеки изминава своя си път. Въпросът е принципен - след придобита специалност кой полага периодични изпити ? Никой ! Ноооо.......ето сега това ще сме ние . :laugh:
Това, моля, не го приемай за спор с тебе - нали с някого трябва да си говоря, а продължението - в говорилнята на чашка кафенце:yes3:
Плащането на дохода не е на тримесечие, а плащането на удържания ДДФЛ е на тримесечие без последното. Може да плащате и ежемесечно наема - няма пречки за това. :smile1:
Аз ще се повторя сигурно пак в позицията си, но......Защо само на счетоводителите да е необходима точкова система за доказване на рейтинг и знания ? Защо намираме добрия юрист , добрия лекар без да имат нужда от точки или изпити ? Кое ги индивидуализира като такива ? Най-вероятно резултатите им , а не изпита и точките им.........
А иначе най-често на шофьорите отнемат точки за употреба на алкохол........ :laugh:
" Караш, правиш нарушение - губиш точки, не правиш нарушения - не губиш точки. Загубваш си точките - опреснителен курс за възстановяване на точките,  отново изпит и възстановяване на правата. "

Хубаво това , Премиер, но ще стане пак по български . Сигурно за да ти върнат точките ще те попитат " И какво правим сега ? " като КАТаджиите . И така стигаме пак до първия отговор по темата - 300 лева и прасе.

И защо питам се " ....... гилдията ще създава нови регулаторни режими и пречки за бизнеса. "

Ами да им покажем ясно, че тази нова пазарна ниша на наш гръб няма да я отворят.

Много точно и правилно, MariyaPavlova ! Какво би станало , ако на адвокатите предложат подобна алтернатива ? А на лекарите ? Или на занимаващите се с каквито и да било други професии - знаем как ще се вдигнат като едно . Адвокати и лекари са го показали и доказали. А ние да споделяме мнението, че да , трябва да ни изпитат и да ни позволят да работим . А пазарният принцип къде е ?
 " Лекарите полагат изпити за специалност, доколкото ми е известно. Тези, които нямат специалност са общо практикуващи. Може и да греша. (реплика към delphine) "

И ние сме полагали изпити за специалност / или греша ? / , а общопрактикуващите лекари нямат ли нужда / в контекста на идеята / да поддържат и опресняват формата си ? Та дори и тези със специалност - значи те веднъж завинаги са научили всичко ли ?
Репликата не е към никого .
Служебна бележка се издава при всяко плащане, а ако не е издадена - една за годината.
Да, съгласна съм да има изпит за счетоводителите, ако има такъв и за лекарите и юристите. Незнайно защо се смята, че само счетоводителите си " губим "  знанията с годините, като че ли това е някаква трева да дава фира.
Повярвай ми, Далила, дори и да не трябва да се подава пак ще има такива дето не знаят как " не се подава " . :laugh:
Така си е , Катя ! Това е направено с грижа за счетоводителя - да не остане без работа ! Иначе - да, в бюджет 2014 ще има пари, а за 2015 ще се намерят от някъде за връщане........