В колона 4 посочвате авансовия осигурителен доход на СОЛ за 12 месеца - от 01 до 12. Ако сте изплатили личен труд за 11 месеца разделяте сумата на 12 / колкото са месеците на упражняване на дейност на лицето в качеството му на СОЛ / . На следващата година подавате коригиращи  Т1 и Т2 , в които вече посочвате на ред 13 сумата за цялата предходна година вкл. и 12 месец . При платена сума до 11 месец вкл издавате бележката до 11 месец вкл..

Да дам пример :
2017 сте изплатили 12*460 лв. като януари 2017 сте платили за 12.2016. Т1 и Т2 попълвате с осигурителните авансови вноски 460 за 01-12 месеци. В колона 4 / доход на СОЛ / попълвате 460*11/12 , а отделно подавате Т1 и Т2 коригиращи за 2016 където 460 за декември добавяте към вече декларираната сума за 2016.
От указанията към таблица 2:
- лицата, които не са осигурени на друго основание и са внасяли здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО ....., попълват облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част І, ред 6, Приложение 4, част І, ред 7, Приложение 5, част ІІ, ред 1 и Приложение 6, част І, ред 3;

 :good:

С редакция на моя отговор - бруто минус НПР.
Сумата наема бруто или нето се пресмята ? /наемателите плащат данъка от 10% всеки месец/

За целите на изчисляване на осигуровките - бруто.
Използвайте, че имате проверка и обяснете ситуацията - сега е моментът за реакция от Ваша страна . Реално сте пропуснали срока за декемврийската процедура и сега с искане следва да си възстановите парите.
И аз мисля така - до 09.03.2017 лицето е било СОЛ съгласно ЗЗО и изравнява за 3 месеца .
Да, ако този доход лицето е придобило в качеството си на самоосигуряващо.
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=21909.0

deny51@abv.bg ,
в тази тема е коментиран същият въпрос. :smile1:
Няма как да е червено салдото по 503.

Червено е, Марпанче. Това е на практика разплащателна сметка - овърдрафт и крайното салдо отразява неусвоената част от него.
Успява ли някой да подаде Декларация в ИТ ? Нещо сървърът им ли не е наред не знам - едва зарежда, а после не дава да се попълва нормално...
Това не си ли противоречи - хем ЗО като безработен да се включват в Т2 на ГДД, хем в годишната декл.6 да не се включват

Д6/13 се подава само от СОЛ по смисъла на КСО , а Т2 се попълва / съгласно указанията / от СОЛ по смисъла на КСО и ЗЗО.:smile1:
Благодаря за отговора.
Притеснява ме защо не трябва да включвам тази фактура от словаците в дневника, защото все пак те ще я декларират като продажбва в своя дневник.
Също така и аз издавам фактура към тях с услугата с място на изпълнение в ЮАР и я влключвам в дневника по чл. 69, ал. 2

Вижте това писмо на НАП :
https://zakonnik.bg/document/view/pismo/150160/5275378

Копирам го заради този  текст от него, който се намира в самия край на писмото "
Скрит текст :

Издателят на фактурата естествено си включва същата в своите дневници , но Вие бихте я включили единствено чрез Протокола по чл.117, който в случая не следва да издавате.
Здравейте ,
В първия си отговор съм писала, че следва да издадете Протокол по чл.117 . Малко по-различно бях разбрала въпроса Ви.
Сега чета отново и въпроса и пояснението към него.
Правилно ли Ви разбирам : Вашата фирма има завод в ЮАР и фирмата от Словакия Ви извършва услуга на този Ваш обект ? Ако е така и имате обект в ЮАР то мястото на изпълнение е именно ЮАР / извън територията на страната /, както е отбелязано и в предоставената Ви от Словакия фактура . Съгласно ЗДДС чл.83 :
(3) Не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.

Не следва да издавате Протокол по чл.117 . Самата фактура няма да включвате в дневниците по ЗДДС, защото тя не е данъчен документ по смисъла на българското законодателство.
изхождайки от нашия закон следва да третирам тази услуга като освободена доставка.

Да, така мисля.
трябва ли да третирам тази услуга по чл. 21 ал.2, да си съставя протокол и да си самоначисля ДДС без никакво притеснение?

Според мене - да.  :smile1:
офис на НАП, по адресна регистрация

 :yes3:
Хубав уикенд и слънчево настроение !
От сумата по ГД приспадате единствено НПР, защото авансовите осигуровки се приспадат от дохода за личен труд.
Ами и на банката ще обяснявате и ще отстоявате законовото положение. Между другото и там работят грамотни хора / все повече /.