В НАП по регистрация на фирмата, когато тя дължи данъка, за когото ще подавате декларацията по чл.55.
Не повече от три пъти - за четвърто тримесечие ДДФЛ не се удържа.
Имам случаи, когато не плащат заплатите в рамките на месеца, а вече следващия и тогава съм подавала обр.6 с код 2 и после с код 3 и ДДФЛ. Това ще продължава да е така и ще трябва да продължа да подавам обр.6 два пъти. В общия случай обаче с една обр.6 си подавам всичко, стига и осигуровки и заплати да са платени едновременно.
И аз мисля, че ако не сме платили заплатите ДДФЛ не е дължим и следва да го подадем с втора декларация обр.6 .
Ако приемем, че срокът е 10.01.2013 то до 10.01.2013.
По принцип е казано, че декларацията се подава в срока за плащане на данъка. Ако приемем, че е 10.01.2013 , както и аз мисля, то подаването е до 10.01.2013 г..
Аз също мисля така, макар че има доста мнения за 31.01.2013 като срок. Всеки успешно защитава тезата си  :laugh: .
Начислените дивиденти 2012 ще се включат в справката по чл.73.

За срока

"Срока - до края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен данъка?"

да, при начисляване на дивидента
Да, с декларация по чл.55 в сроковете на плащане на данък дивидент.
Може с едно платежно да се платят ДОО, здравно, ДДФЛ и ДДС - всичко с код 111111 по ЕИК. Не е необходимо за ДДС да бъде отделно платежното, освен ако платите осигуровките преди да сте готови с ДДС-то.
В случай, когато физическо лице отдава под наем на физическо лице собственост декларацията по чл.55 се подава от получателя на дохода в срока за плащане на данъка.
В случай, че физическо лице отдава под наем на юридическо лице декларацията по чл.55 се подава от платеца на дохода - юридическото лице. ДДФЛ не се удържа и декларация не се подава за доходи, получени четвърто тримесечие.
Ако правилно съм Ви разбрала физическо лице отдава под наем собственост на физическо лице . В този случай физическото лице, получател на наема трябва да подава и декларация по чл.55 ЗКПО в сроковете на плащане на данъка.
Ще ги подадем , Катя , времето върви и напрежението дойде доста - до годишно приключване май не сме стигнали още, а и то си чака.......... :give_rose:
Указания за попълване на декларация чл.55 ЗКПО
.............
2. В т. 3 се отбелязва периода за който се подава декларацията (година и съответното тримесечие) ИЛИ (година и съответния месец). 


В темата акцентът беше, че за четвърто тримесечие декларация не се подава и повечето мнения бяха за и против това твърдение , а всъщност коментираме ДДФЛ за доходи от наем 12.2012 г.. В този конкретен случай - платени доходи 12.2012 и дължим ДДФЛ 01.2013 декларацията е не за последното тримесечие, а за МЕСЕЦ 12. Това според указанията се и посочва като период при попълването на декларацията.
Нищо особено - в първия момент не " вдянаха " каква декларация ще се подава, но после имаше реплика, че още не са я погледнали. Аз не мисля, че са незапознати - дали за наеми, дали за дивиденти - има за подаване декларации и хората ще си ги подават - не всички ще чакат 31.01.2013 . Тези новости са такива колкото за нас, толкова и за работещите в НАП.
Да, Катя , входящ номер от тези на ръка и не, не са я качили. Нали системата им не работеше и това уж до 07.01.2013.
" За дължимия авансов данък по чл. 43 и чл. 44 от ЗДДФЛ декларация за четвъртото тримесечие не се подава."

Такъв данък - авансов тримесечен - през 2012 не се е и дължал от платците на доходи по тези членове. Очевидно този текст не касае 2012 г..