Без анализ не бих равнявала нищо.
От системата на НАП "Въпроси и отговори" един отговор по подобен въпрос.

И на мене ми прилича на рекламен разход, а не на представителен.
Примерът с фактурите на Технополис и подобни не беше много удачен доколкото там имах предвид ваучери, които се закупуват. При вас обаче тези ваучери не се продават, а се предоставят и дават съответни права на клиента. При издаване на фактурата следва при всяко положение да се опише за какво е - в случая нощувка. Плащането обаче ще стане с ваучер - т.е. няма да бъде заплатена от клиента, а сумата ще бъде поета от вашата фирма . И този вероятно разход / поемане плащането на нощувката / смятате, че е представителен ?
Предполагам това е фактическата ситуация ?
При всяко положение става дума за приход на вашата фирма, а не за разход. За представителен пък въобще.  :smile1:
Сумата по този ваучер трябва ли да се класифицира като представителен разход. Не знам защо това ми се "върти" в главата.

Не непременно, мисля. Би ли описал конкретна ситуация с "участието" на ваучера ?
Ваучерите нямат стойност написана върху тях. Дават право на нощувка за двама в един от хотелите ни.

Все пак обаче имат стойност и тя е тази на нощувката при ползването на ваучера. При издаването на фактура следва да се впише ползваната услуга и на отделен ред да се приспадне стойността на ваучера като авансово плащане. Така наистина фактурата като крайна сума ще е нулева, но ще съдържа предмета на доставката и стойността му.
Наблюдавам тази практика в доста фактури напоследък от Технополис и други подобни, където се предлагат подаръчни ваучери.
Да, Хиксче, съгласна съм с "подозрението" ти.
Просто постнах една вероятна причина за отказа. Иначе  той със сигурност си е и мотивиран .
това е друг въпрос,сега питането ми е дъщерната фирма която продава апартаментите от апорта,защо не я регистрират по ЗДДС,не подлежи ли на задължителна регистрация с този оборот

ЗДДС
чл.96
3) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) В облагаемия оборот не се включват доставките по ал. 2, т. 2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3.
ЗКПО

Чл. 206. (1) Разходът и данъкът върху него се признават за данъчни цели в годината на начисляване и не формират данъчна временна разлика по реда на глава осма.

(2) Данъкът върху разходите е окончателен.
Подкрепям изказаното мнение на Хиксовете. Вижте и в тази тема отговор 29 И 31 на registrirana

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,24306.msg145892.html#msg145892

В крайна сметка - подайте, ако не сте уверена в противното. :smile1:
Ще трябва да ги разпределите по някакъв критерий и да напрпавите Ваш вътрешен документ / протокол за това . Важното е да не отидат в намаление на печалбата от стопанска дейност на 100 % / и да намалят и дължим евентуално данък / при положение, че ги използвате и за нестопанска.  :smile1:
2_517/10.03.2010
КСО – чл.10, чл.4, ал.3, т.2, ал.1, т.7
НООСЛБГРЧМЛ – чл.1, ал.2


ОТНОСНО: Осигуряване на съдружници в две търговски дружества


 
Скрит текст :

Един от многото материали по въпроса . :smile1:
Значи до колкото разбирам, трябва да е подала ОКД 5 и от двете фирми и да се осигурява от едната. Правилно съм разбрала?

Правилно, да. И лицето си управлява в качеството си на СОЛ и в двете фирми. Изпълнява си пълноправно управленските функции и на двете места. Осигуряването е по ЕГН и става от едно от местата, където се упражнява дейност.
Не може да има фирма/ ЮЛ / без управител, но и не виждам да има такова нещо при описаните обстоятелства.
В ЕООД-то има назначени трима служители и има дейност, значи е подадено ОКД. ЕООД-то е май от миналата година.

Ако е подадено ОКД5 няма място за притеснение. Упражнява дейност като СОЛ в 2 дружества и правилно се осигурява от едното от тях.
Възможен ли е варианта ДУК без уговорено възнаграждение и да не подлежи на осигуряване? Да е само СОЛ от ООД-то.

Ако е упражнявала дейност в ЕООД е трябвало да има подадено ОКД, а осигуряването щеше да е само в ООД . А така излиза, че не е имала дейност в ЕООД. Колко назад във времето е започнала да работи в ЕООД?
Подала ли е ОКД5 за упражняване на дейност в ЕООД ?
Един вид продуктите на микроинвест - Инвоис тъй като пазят база данни се водят СУПТО така ли?

 Само при условие, че имате плащания в брой и касов апарат в обекта.
Код 821 е доход от лихви по банкови сметки. Вижте код 603,