Е, това, че са начислени в този период не ги прави изплатени.  :smile1:
Благодаря Ви!Да уточня през 2019 са изплатени заплатите от 12.2018 до 11.2019 и това формира облагаемия доход за 2019г.Правилно ли съм разбрала?

Да, точно така. :smile1:
Здравейте ,
независимо как програмата Ви генерира файла за СОЛ и как включва осигуровките лицето има право при подаване на ГДД , както и Вие отбелязвате
 
 когато подавам ГДД по чл. 50 - не би ли следвало да се посочат внесените осигуровки за 12 месеца
В крайна сметка дори и да има доход от личен труд само няколко месеца през годината СОЛ има право да си ползва всички лични осигуровки като ги използва и за други доходи.
На практика като говорим кои осигуровки следва да включим в 73/6 само искам да отбележа , че това не трябва да са осигуровки за предходни години. Дори и да не включите в 73/6 всички осигуровки на лицето то има право да ги ползва в пълен размер в ГДД.
 delphine, члена по който са прекратени договорите е  "работодателят преустанови дейността си",

След като фирмата не се прекратява юридически независимо, че няма дейност майката не може да бъде съкратена.
А защо  ГДД, нали до 31.01 се прави изравняване от работодателя?

Ако работникът не е представил служебна бележка / не е задължително вече/, ако поради друга причина не е направено преизчислението или неправилно е изчислен данъка...
Дилемата е какъв да бъде документа за изплащане на възнаграждението - разходен касов ордер или сметка за изплатени суми? Досега сме издавали втория документ на лицето, но има писано в темите, че някои издават РКО. Кое е правилно, бихте ли споделили? Освен това СОЛ-а вече не издава документ за труда си, т.к. не поподава в обхвата на чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ, а и служебните бележки не са задължителни.

Прочетете темите, които се съдържат в тази, която е в отговора ми по-горе. Ще разберете всичко като четете и вникнете / има и препратки към закони / - въпросът е обширен, не питайте на парче. Няма смисъл да си изяснявате откъслечно и едно по едно нещата.
Не, преобразуването е само за доходи на физически лица от извънтрудови правоотношения.

Да се изразя по-точно - с дължими суми към физически лица по трудови правоотношения не се преобразува финансовия резултат. :smile1:
Ако става дума за прекъсване на дейността, а не за юридическо прекратяване на фирмата за работничката нещата си продължават - не може да бъде прекратена и си подава за нея всичко, което се изисква за майка с дете до 2 г. до изтичането на 2 г. на детето..
Не, преобразуването е само за доходи на физически лица от извънтрудови правоотношения.
Ако размера на осигуровките за месеца е повече от 190 попълваш 31 , а 31А е нула.
Искаш да кажеш , maxi , че начисляваш, но данъкът ти е нула ?
Здравейте ,
този въпрос ще зададете на програмистите на софтуера Ви. Проблемът е там. Сега може да подадете 73/6 без записите за тези, които излизат на по 2 реда. За тях ще направите 73/6 на НАП-ската програма и ще подадете отделен файл. Данните се натрупват.
От НАП ми казаха че може с ПИК

Не става дума дали може или не - просто пишете, че не сте подали 73/6 , а в същото време с ПИК виждате, че не е приета. Нали коментираме каква може да е причината...,
Успех !
Няма да стане с ПИК ли?

Не знам това - просто си изяснявам какво сте правили и не успявам. :smile1:
Да с програма НАП избирам осигурител,Чл73 нова 73.6.
С ПИК изписва справката н е приета поради некоректен файлов формат,липсваща или некоректна стойност в поле от файла.

Подавам Д1и6  и справка 73.1с ПИК.Справка 73.6не съм подавала досега.

?
Да

Подавате с ПИК ли ? Не съм обърнала внимание, че може.
Последното обновяване ли имате - мисля, че беше.....4.
ДОБАВИ и пада името на долните редове ЗАПИС в XML.

Всъщност първо само запис от бутончето долу и после така направеният запис с бутон запис в ХМЛ от опциите в дясно ?