Дали бихте могли / чисто технически / да запишете в една дискета последен ден в осигуряване 09.05.2017 и първи ден при назначаване 25.05.2017 ? Не знам нещо специално по въпроса да има , ако някой знае да се включи .  :smile1:

/ ТРЗ софтуерът ми при второ назначаване на едно и също лице ми генерира втора Д1 /
delphine, благодаря за отговора.
Ако подаваме две декларации 1 за едно лице в един и същи календарен месец с код 0 /основна/ няма ли едната декларация да припокрие другата?

Не, няма да я припокрие. Можете впоследствие да проверите резултата  ако имате ПИК на лицето. :smile1:
 Да не би да трябва да се подават две отделни декларации 1 за двата договора?

Точно така - две Д1 . :smile1:
Благодаря!  Аз също предпочитам да подадем веднага щом сме установили пропуска. А мислите ли, че има вероятност да се разминем със санкция? Почти всеки месец сме на проверки за възстановяване на ДДС в НАП, защото сме ЗП.

Подавала съм в подобен случай без никакви последствия - все пак основните данни за фирмата са подадени. :smile1:
Подайте си Д1 и Д6 редовни данни само за лицето - системата ще Ви ги приеме без проблем въпреки закъснението.  :smile1:
От години попълвам производствени характеристики на три СОЛица за ТЕЛК . Самите фирми нямат наети лица и съответно нямат договори със служби за трудова медицина. Никога това не е пораждало проблеми от страна на ТЕЛК. Мисля, че мнението на СТМ, че за СОЛ не е необходим техен подпис и печат е вярно.
Всъщност празни - не, защото не следва да имате нулеви редове / без данни / .
ОПР не сте длъжни да публикувате.
Публикувате само съкратен Баланс - Актив - 0  Пасив - 0 .
/  при положение, че капиталът  не може да се закръгли до 1 /
Най-лесно ще се ориентирате , ако ползвате Приложението за нулев ГФО.
"продавам ръчно изработени гривни, мисля да инвестирам във фейсбук реклама, за което от фейсбук ще ми пращат инвойси за по 10-15$ на месец, задължителна ли е регистрацията по ДДС?"

Да, чл.97А ал.1 ЗДДС.

"Ако е така, мога ли да регистрирам акаунта си във фейсбук на мое име (физическо лице) и фактурите да не са към фирмата. "

Тогава задължено да се регистрира е физическото лице.

"Другото за което се сещам е просто да не ги декларирам. Какво ще ме посъветвате?"

Точно това тука никой няма да Ви посъветва.

 Актива ще е по-дълъг /има повече цифри/ от пасива. След последната цифра в пасива оставям празни редове така, че "Сума на актива" да е на един ред със "Сума на пасива".

 :good:

 Ох, честно да ти кажа вече ме избива на смях /от нерви сигурно/ По-лесно направих баланса, отколкото сега да го "накипря" за публикуване:)

Художественото оформление не е за подценяване.  :smile1:

Здравейте,   за ЕООД-та, микропредприятия, част от група предприятия , подлежаща на одит, какво трябва да се публикува - съкратен баланс и ОПР, доклад за дейността, доклад на одитор, а Приложение необходимо ли е или може без?

Вижте отговор 7  от темата.
delphine да проверим дали схванах - в активи има сума, в пасива няма съотвенто измествам редовете в пасива нагоре и пиша следващата статия по която  имам сума / ако правилно съм разбрала. Запазвам ли наименованията на разделите ако са нулеви или минавам примерно от А на В и преименувам В на Б? "


Правиш това, което е болднато .  :smile1:
как точно триете редове - примерно в актива има сума, но в пасива на този ред няма. Нещо не мога да го наглася:(

Оставяте наименованието на този ред само в Актива, а в Пасива си пишете като пореден следващия със стойност - ако няма такъв - просто оставяте празно поле.
как точно триете редове - примерно в актива има сума, но в пасива на този ред няма. Нещо не мога да го наглася:(

Останах с впечатлението, че имате абонамент и достъп до Приложението за ГФО - защо не го ползвате вместо да си играете да триете редове ? Аз също съм опитвала - става, разбира се, но повече време губя да го правя вместо да попълня Приложението. Надявам се програмистите да осъвременят програмите ни съобразно изискванията на стандартите за съставяне и публикуване на ГФО и да нямаме такива проблеми .  :smile1:
Указание на НАП

Скрит текст :
В интерес на истината това с нулевите редове не е новост, а си е отдавна залегнало в СС1. Просто си е изискване по стандарта. Новостта от тази година вероятно е, че масово му обърнахме внимание и повечето решиха да го спазват / или си го спазват от преди / , други - не , а трети се двоумят все още.  :smile1:
Някой по-горе беше коментирал за Баланса и ОПР-то от Микроинвест Делта - като съдържание отговарят на СС1, но трябва да се прехвърлят в ексел и ръчно да се изтрият нулевите редове и да се преномерират, което си е доста работа за повечко отчети ...

Във форума им имаше коментар, че ще се вземат мерки . Дано !
до добавя, че на автомобила  не са начислявани амортизации за данъчни цели, поради това, че беше откраднат

 И не е отписан ?
Не мисля, че имате проблем .  :smile1:
 Очаквах че разделите ще си останат със същите наименования примерно Б и В.

Това не е ли малко прекалено ?