Освен  с  назначаването  на  прокурист  на  българската  фирма  има  ли  друг  начин  да  се  прустанови  плащането  на  осигуровки  в  България?

Не е нужно да мислите за прокурист. Той няма да прекъсва дейността си, а само осигуряването. Разгледайте материали за определяне на приложимото осигурително законодателство на лицето и ще си изясните въпроса.

https://bganaliz.com/nap/opredelyane-na-prilozhimoto-zakonodatelstvo-izrazyavame-slednoto-stanovishte/

https://kik-info.com/trz/naruchnik-za-prilojimo-zakonodatelstvo-2014.php
Принципно трябва да се изплати нормално в сроковете на плащане на заплатите по ведомост за месеца на начислението. Иначе за давността вижте чл.358  КТ .
Ако беше фактура от 2019 щяхте да сте изгубили правото на данъчен кредит. КИ би следвало да е на същия принцип...макар и с минус. Иначе и аз като tihomir.petrov . :smile1:
Ще си осчетоводите 401/503 реално платената намалена сума и така ще си закриете разчета.
И все пак ме мъчи въпроса -  нали не признават техните осигуровки или аз бъркам?

Признават обаче тяхната заплата - брутна.  :smile1:
НО при заплатите нали трабява да взема само заплати и осигуровки за работодателя.
605 е ок, но по 604 реално ще бъдат заплатите с осигуровките на служителя.

Точно така и трябва да бъде.

Правилна ли е контировка 618 / 421? 

Не.
618/604 - аналогично на другите разходни сметки
Е как да подам декларация по чл. 87а от ЗКПО за тримесечни вноски в срок до 15.04.2021 г.?

Нула ?
Здравейте,
изводите Ви по първите две точки са подкрепени и от Писмото на НАП за отчитане на държавните помощи / за всеки случай го прикачвам / . По трета точка за авансовите вноски и лихвите - да, има лихви, ако отклонението на авансовите вноски е с над с 20 % - в ГДД има и формула - тя ще Ви укаже имате ли отклонение, за което дължите лихви или не.

По въпроса с т.4:
"Може ли някой да ми обясни как трябва да спазя принципа на съпоставимост ако вече е приключена 2020 и да речем искам да включа разходи от 2020? "

Това е един чудесен въпрос, който може да зададете на НАП. И в тази връзка да се разбере и противоречивата практика от преди публикуване на въпросното писмо, когато нямаше единно мнение по въпроса за признаване на помощите по СС 20 - на датата на получаването на същите или независимо от получаването им - при начисляването им за определен период.
Да, само по ДУК, до колкото знам ОКД5 се подава за самоосигуряващите се лица!

Да. Всичко тогава си е направено.
А подадена ли е ОКД5 за прекъсване на дейността Ви като управител ? Всъщност упоменавате наличен ДУК - осигуряването по ДУК ли е било или като СОЛ ?

вижте и това

от текста " Упомената е връзката на осигуряването с полагането на труд" .
Здравейте,
това, което споделяте е доста обезпокоително, ако са решили така да процедират - поне докато някой не отиде на съд. Именно НОИ са институцията, която не би заверила стаж на никое лице без то да е упражнявало дейност. Искат ГДД, ОКД5 и всякаква документация, за да се удостовери наличие на дейност и връщат пари при липса на такава без, естествено да заверяват стаж. Силно ме учудва, че в случая при документирана липса на дейност искат осигуровки.
Да, бяхме на вноска 43 и нещо хиляди лева

В такъв случай имате следната ситуация :
- плащане
- ДДС за възстановяване / посочено от счетоводителката Ви /
- ДДС за възстановяване - сега за май. Тази сума за май отново посочвате в клетка 60 и толкова. Следващият месец - юни - вече е край на процедурата и тогава ще се направи равносметка къде какво да се посочи.
В месеца преди това възстановяване, отразено от счетоводителката Ви плащане ли имате ?
Разбрах - всеки ги пъха където си иска :wink1: :wink1: :good:

Важното е да започва с 6... :smile1:
А след това: .... /459

Аз ползвам 602 - разходи за външни услуги.
Здравейте,
това, че лицето няма банкова сметка не прави болничния нередовен. Подавате си го без деклариране на сметка. Отказ няма как да има - просто няма да има плащане. Отразявате си болничните д Д1 и си плащате осигуровките в размер включващ и периода на болничните.
Отразих го в кл 21 Други увеличения на счет фин резултат. Благодаря!

И аз като Марпан да попитам как отписахте счетоводно сумата ?
от други колеги съм чувала, че по указания на НАП трябва лице да се осигурява във всички фирми, в които е управител до достигане на макс.осигур.доход

Това не е вярно , ако става дума за самоосигуряващо се лице . :smile1:
Ако последвате написаното от мене с ПИК в профила на лицето ще се уверите в резултата.