След като ДУ не е трудов не можете да го направите за часове, определяте възнаграждение и осигурявате на МОД за управител за съответната дейност. За целите на облагането ДУ е приравнен на трудов.
ДУ с лицето като облигационен или трудов е сключен ?
Дт 401 / Кт 411 с прихванатата сума
milami , не съм допрочела, че става дума за ЕООД. Това, което искате означава, че собственикът ще е СОЛ, ще полага личен труд и няма да управлява, а управлението ще бъде прехвърлено с ДУ на съпругата. Тя обаче не виждам начин да управлява без да получава възнаграждение и да се самоосигурява.
Съдружникът иска да управлява без възнаграждение ? Може, но стига да не мисли, че може и без осигуряване като СОЛ . Без възнаграждение може, но без осигуровки не може да управлява.
В обр.6 за положен личен труд от собственика се посочва само ДДФЛ без личните му осигуровки. За тях се подава обр.1 и след това обр.6 за 13.2012 . Би следвало да коригирате подадените вече обр.6 за СОЛ .
Съгласно СС 9 Представяне на финансовите отчети  на предприятията с нестопанска цел т.3.6 отчитането на амортизируемите и други активи се извършва по общия ред, предвиден в счетоводните стандарти .
И при мене е така. Казаха, че ще се оправи всичко - до 25.02.2013 било желателно да не си гледаме критично сметката, а след това се очаквало нещата да са нормализирани.Дано.
ЗДДС
..........
чл.113
...........
(4) Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането

Задължението Ви е де спазите тази алинея от ЗДДС.
Не, уведомление за допълнително споразумение се подава при промяна на срока на договора и длъжността.При Вас не е налице нито едно от двете.
Тъй като така и не открих нормативното основание , цитирано от Лоренца за служебната бележка на СОЛ при положен личен труд с отговор ОПАААА  прилагам тука самата бележка от сайта на НАП на вниманието на elizaa.
На фирма с такава дейност - годишни технически прегледи съм сложила код 4520 - техническо обслужване и ремонт на автомобили. Може вероятно и повече да се прецизира, предложеното от Пасат също има логика . В 4520 е по-висок прагът. Преди това питахме подобни фирми и мнения и се спряхме на това.
Много добра новина - една стъпка в посока на улесняването на работата ни! Благодаря на irenabrili , че ни я съобщи - не съм гледала сайта на НАП.
Здравейте! Получихме запорно съобщение от ЧСИ. Налага запор върху трудовото възнаграждение за издръжка на наш служител. В същото време получихме и втори запор, но за задължение към банка. Междувременно служителят си погаси задълженията за издръжка до този момент, като се е разбрал със съдия изпълнителя, че ще си ги внася занапред с пощенски запис /очакваме писмо за вдигане на този запор/. В този случай каква сума трябва да му удържам за запора към банката? Получава чисто около 450 лв. Според мен трябва да е 1/4 от тези 450 лв. Така ли е? Сумата за издръжката си е вече негово задължение.

Вземете някакъв официален документ, че това е така и нямате задължение за удръжка по запор за издръжка. С един такъв случай обиколих двама ЧСИ, за да си изясня случая и не се оказа такъв, какъвто ми го беше обяснило лицето.
Да и само да не го направиш  :laugh:
" Таблица 4 – Търговия на дребно в обекти с нетна търговска площ до 100 кв.м"

Търговията на дребно е на патент, когато обектът е до 100 кв.м. . Интересно как биха подходили при база постоянен адрес на лицето........
имам в едно ДЗЗД -няколко съдружника-всички са СОЛ. През някои месеци-някои от тях са полагали личен труд-за 420 лв-на месец. Л.труд е начислен, но не е изплатен. Признава ли се за разход и подава ли се декл 50?

Счетоводен разход - да, данъчно признат - не. Декларация по чл.50 се подава за получени доходи , каквито в случая няма.
Внесете със следващите осигуровки по-малко с надвнесената сума и вижте " поведението " на системата ........така или иначе всичко отива в 111111.
Не, достатъчно е да препродадете стоките по пазарни цени.