Молбата - свободен текст, а за времето на неплатения отпуск за гледане на дете работодателят внася за своя сметка здравните осигуровки на работника .
Нека се раждат повече деца, а пък майките да ни тормозят........ :smile1:
Сигурно може и при теб да изчезне след време :)

Представи си обаче, ако твоята се появи при мене........ :laugh:
Интересно, при мене не е изчезнала - подадох си декларацията по чл.55 на ЕТ , но и от други колеги чувам, че им била изчезнала , странно .
Всъщност дейността на фирмата за целите на МОД зависи от дейностите, с които са заети наетите лица. Дейността, в която работят преобладаващото число наети е и определяща за НКИД и МОД . Например една фирма може да има производство / сладкарско примерно /  и търговия на дребно. Дейностите са две, но за целите на НКИД и МОД ще се вземе тази, в която наетите са повече.


нещо по въпроса

http://www.account-bg.info/e107/e107_plugins/vypross_menu/vypross.php?0.view.96.1
Прихващането като счетоводна операция няма отношение към дневниците. В тях си описвате приходните и разходните фактури, както си му е реда, а прихващането е осчетоводяване, което не касае СД по ДДС.
"  Питам, защото скоро имах проблем с осигурителна книжка в НОИ точно с доход за ЛПТ пред 2005, който е изплатен през декември, и искаха да правя корекции и да довнасям за предните месеци.  :hmmm: "

Всъщност независимо кога е платен личният труд важното е за кои месеци се отнася и съответно за тези месеци е необходимо да има подаден обр.1 с правилната сума за личен труд.
Отпуската , която не е ползвана , се заплаща само при напускане като обезщетение по чл.224 .
Аз не съм описвала целия, но са ми приемали ПХ . В крайна сметка това е важно - работникът да няма проблем, а като имаме трудовата му книжка не е проблем да се попълни за целия трудов стаж .  :smile1:
От фирмата / лицето , които събират и обработват тези лични данни.
Трудовият стаж е информативно в ПХ, а издаващата ПХ фирма не може да описва и предходни професионални маршрути , мисля......
Ако обработвате лични данни в собствената си фирма или като СОЛ подавате документи и се регистрирате в КЗЛД.
А в качеството си на каква работите след като не сте регистрирана като счетоводител и съответно СОЛ ?
Тези производствени характеристики са толкова остарели вече - даже и бланките им са от едно време - като реликви са.  :laugh:
Всъщност описвате професионалния маршрут само във фирмата, издаваща тази производствена характеристика.
Аз лично такъв регламент не съм срещала. Ако парите са налични не виждам проблем - проблем има, когато ги има само на книга.  :smile1:
Сключвате допълнително споразумение и подавате уведомление за новата длъжност.
Имам попълнена осигурителна книжка, в която на една страница има отразен осиг. стаж при двама работодатели последователно - отстрани на периодите са и подписите на ревизор и осигурител .
По принцип осигурителните книжки следва да се попълват от НОИ след съответната проверка / ревизия. Ако ревизорът , който ще заверява книжката поиска да бъде попълнена от Вас следва да уточните това с него.
Алфа, от това не следва автоматично обратното - ако лицето е вписано като управител задължително да се осигурява.
Смятам, че няма две мнения по въпроса, че ако едно лице не упражнява дейност то няма и основание за осигуряване.
И аз смятам, че вписан като управител или не за целите на осигуряването е важно упражнява ли дейност или не като такъв. Вписването на дадено лице като управител не е основание за осигуряването му - още повече, че си има действащ управител.
За напускането на съдружника трябва да има и решение на ОС на съдружниците , в което да е упомената датата на това напускане. Към тази дата определяте и печалбата, ако това е необходимо.