Не би ли следвало да има право до датата на започване?

КСО
Скрит текст :
Не виждам в текста да е визиран като период целия календарен месец. Вероятно е от значение дали ГД е съществувал "успоредно" с ТД и при плащане към края на месеца примерно лицето вече не отговаря на изискването по т.3. Някакви нюанси има тука, но Вие знаете по-точно обстоятелствата.
Това ще даде ли грешка при предаване на дневника?

Е, ако още не е предаден оправете си ЕИК-а. И без да даде си е грешка .
Достатъчно е .
Не се знае всъщност дали заведението не е ощетено, защото крайната цена е една и съща и са платили повече ДДС от дължимото. Друг въпрос е, ако 20 % са повлияли на крайната цена , която маркират на касовия апарат.
Цените за клиентите не се променят. Помощта е за заведенията.

 :good:
Просто ще са изпили по едно скъпо кафе, а заведението ще плати по-висок данък печалба.
ЗДДС
Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.

Това единствено виждам като разрешение на проблема.  :smile1:
Ясно е, че не обичаме да контактуваме с НАП по такива поводи, а също и ясно е колко много НАП "обича" да връща пари...
Въпроса, е че като е подписана, ФЛ се явява длъжник и може да го съдят за това или да бъде даден на ЧСИ.

За съжаление подобни случаи често се срещат в съдебната практика. Тука на ход са вече адвокатите да доказват и опровергават разни обстоятелства.
С какво съобщение я отхвърля?
Подаденото преди си стои.
Може да си го проверите.
Здравейте ,

всъщност справката не е нито заличаваща, нито коригираща - такъв е само записът за лицето. Аз подадох с код К запис за едно лице, но причината беше да му коригирам удържания данък. Приета ми е нормално. Вероятно обаче не може да се коригира вида на дохода и като подавате корекция няма какво да коригира - не е подаден такъв код. Първо заличете и пак подайте нова. Вероятно ще стане в един файл - един заличаващ запис на грешния код и един правилен на верния.

Много неприятно - трябва да дебне човек да подаде нещо, ако му е спешно.
Дано нещо не пропускам в тълкувателната част, моля да ме коригират, ако подвеждам.

Първо изясни на кого отговаряш, че са две питания - единият не е подведен, а другият да не се подвежда. :smile1:
осъществяващо услуги ... на данъчно задължени лица в ЕС
Според мен си и за регистрация по чл.97а, но не разбирам много от ДДС

И без да "разбираш много от ДДС" / отделен въпрос е дали е така  :smile1: /  си наясно, че има един чл.97а - чудя се този закон не е ли достъпен всеки да прочете по нещо...та да не се налага да се следи тема дали някой нещо ще напише.

Извинявам се, нищо лично, но ето - на първо време прочетете чл.97А.
Здравейте,

може да разгледате самото Приложение 5 за деклариране на доходи от подобни продажби. Там има / по спомен говоря / една графа за 10 % разходи от положителния резултат - това се признава, а не абсолютната сума на направените разходи. Погледнете и ще се ориентирате. :smile1:
Неползвания данъчен кредит не се ли отчита като "други разходи"?

Очаквам някой да спомене счетоводната политика . :lol:
Ако си го закрие този разчет още 2020 би могло да си е в стойността на услугата, а вече при изчакване на 12 месечния период тази услуга е останала в предходната година и ще е по-целесъобразно така, но какво ли им говори политиката ?
Здравейте колеги,
подавам  Справка по чл. 73, ал. 6 и ми дава следната грешка: Грешка във формата на подписаните данни.
Вчера подавах и нямаше проблем, Работя с ПП Регата.
Някой днес има  ли същият проблем? Звънях в НАП ... работят от 9 :)

Здравейте,
днес ми се наложи да подам едно Д6 и уведомление - и на двете ми дава същото съобщение. Вчера подавах - никакъв проблем. Правя проверка на файловете преди подаване - няма проблем. Нещо правят ли, какво не е наред още не мога да разбера.
Ако сте наясно, че няма да ползвате това ДДС може още в срока до 30.06.2021 да го включите в осчетоводяванията за 2020. Иначе по принцип имате аргумент - тече 12 месечен срок за ползване на това ДДС като данъчен кредит и при изтичането му не го ползвате и го закривате по посочения от Вас начин.
Вижте Закона за занаятите и потърсете там отговора на въпроса с НПР. Това дали е занаятчия или не зависи как се е регистрирал и дали е във връзка със Закона за занаятите. Има си определени процедури и изисквания, за да си занаятчия и да ползваш 40 % НПР.
Ако смятате , че имате основание за това можете да подадете искане за сторниране на лихвите - правят го в определени случаи. Може би не разбираме точно направеното от Вас, но пък Вие можете да си прецените.