За мен, защото е ЗП трябва да намалите разходите.

И аз се замислих в тази посока, но си зададох и въпроса дали тези разходи като размер "влизат" в НПР ?
 какво се прави ? имам само ф-ра , а в касовата лента няма сума.

Каквото трябва вече сте го направили. В касовата лента има сума и тя е от месец февруари.
Обадете се в НАП - не знам каква точно е причината, но при подобен случай се обаждах в НАП и те  "активираха"съответния Булстат на лицето, каквото и да значи това.
Влезте в новия сайт на НАП.
- услуги
- заявление за достъп на упълномощено лице
- ново заявление

Предлагам да започнете от там, защо си мислите, че общата сума трябва да е 650, като това не е вярно?

Всъщност не е вярно в определени случаи и не знаем фактология, за да твърдим едно или друго-
Мани,
малко те затруднихме, обаче по метода "стъпка напред - две назад" се изясни, че всичко ти е наред. Петък е - да свирим отбой.
Успех !
Може ли да го прихванем с осигурителните вноски, които трябва да плати лицето?

Да, ако имате данък за довнасяне можете вместо да го поискате за възстановяване да го насочите за погасяване на други задължения. Разгледайте декларацията и ще видите специално място , където да укажете това.

Скрит текст :
"В Т1/Т2 колона 5 ред 13 / сбора / трябва да е 36661,50 , а не 48661,50"
Тук е попълнено вярно - вписва се и 12 000 личен труд

Сега отново проверих - да , така е, включени са и двата дохода - личен труд и с код 307. Многото таблички затрудняват проследяването.
Здравейте,

В Т1/Т2 колона 5 ред 13 / сбора / трябва да е 36661,50 , а не 48661,50. Направете изчисленията тогава отново. Иначе вноските за довнасяне по фондове можете да ползвате в намаление на данъчната основа за ДДФЛ. В т.7 на Приложение 3 освен евентуално удържаните вноски впишете и вноските върху 1000 лв. осиг. доход на месец, които пишете, че лицето прави.Не виждам посочени тези авансови осиг. вноски.
Също в Приложение 3 в т.8,1 се вписват здравните осиг. на безработни лица , а при Вас случаят не е такъв. Вписвате сумата само в т.8.
Ще се отрази ли неблагоприятно, ако дружеството декларира че е без дейност, но в същото време управителя-СОЛ е в майчинство?
При тази ситуация така и трябва да бъде. Проблем не следва да има.
Дружеството е без дейност по смисъла на ДР на ЗСч, но това не означава, че СОЛ не упражнява дейност съгласно налична ОКД5 и за това време е в майчинство.

Самите те са в нарушение след като не са правили удръжки, но и лицето сега няма какво да направи. Не е самоосигуряващо и правилно не чеквате това обстоятелство. Не са му правени удръжки, а и то самото не би могло само да свърши тази работа. Потвърждавате данните от 73/1 и ще плати само данък. Задължението за удържане и внасяне на осигуровки не е негово.

В подобни случаи съм срещала плащане доброволно от ФЛ на частта от осигуровките за сметка на лицето, но намирам това за напълно нередно. То би могло да стане сега - постфактум , но не би оправило нещата.
Да, подали са лицето в Справка по чл.73.

С какъв код за вида на дохода ?
А подали ли са от тази фирма за това лице данни в справката по чл.73/1 за 2021 ?
 Договора е със счетоводната фирма, но аз не съм неин собственик и управител, а в  същото време съм съставител на финансовите отчети. Тяхното мнение беше, че е редно да е "физическо лице" и "облигационно правоотношение", инак отчетите трябвало да ги подпише управителя на "счетоводното предприятие".

Това е било и правилното решение в дадения случай.

https://www.tita.bg/page/474


Скрит текст :

Това по принцип, а за Вашия случай си знаете конкретиката.
такава сума, каквато е печалбата

Това не е много сигурно. Може да има и други суми в увеличение или намаление на финансовия резултат и тогава сумата за пренасяне на данъчната загуба е такава, каквато остава при преобразуването преди приспадане на загубата.
В Приложение 1 има само декларирани осигуровки от счетоводителката и. Как да подам декларацията?

Поискайте от лицето да Ви представи служебна бележка от фирмата за целите на подаване на ГДД. Евентуално счетоводителката на фирмата следва да подаде и корекция на въпросния запис, но това Вас в случая не Ви касае.
Управителят от свое име сключва договор за потребителски кредит (потребителски стоков кредит), с който е закупен актив .

Това го разбирам така :
- физическо лице сключва договор за потребителски кредит
- закупува стока, чийто собственик е физическото лице

За да бъде стоката/актива собственост на фирмата тя трябва да бъде закупена от нея.

204 примерно / 401 - физическото лице

Тъй като идеята е да бъде погасен кредита на физическото лице вместо да му се заплати стойността на актива бих осчетоводявала всяка вноска по кредита на лицето
401/503 до изчерпване на размера му. Застраховката и лихвите по кредита на ФЛ нямат общо с фирмата.

"Годишно приключване 2022 год."

Сигурно имате предвид 2021 ?