Здравей, Angel Halembakov !
Известните ни определения за трудова дейност на ФЛ и за извършване на дейност от дадена фирма в последните години свързваме с определението на трудова дейност в ДР на ЗДДФЛ - въпросната точка 26 И, както и определението в ЗСчетоводството за това коя фирма е фирма без дейност. Ако въпросното лице е започвало и спирало дейност съобразно описаните от тебе обстоятелства и след подадената декларация / на фирма с дейност / едва ли щеше да има проблем. Всъщност няма противоречие с практиката на НОИ - те винаги са изисквали ГДД за удостоверяване на дейността на фирмата и лицето и са отказвали заверка при неизвършване на такава.
В случая ми се струва, че това ФЛ - СОЛ е имал основание да се самоосигурява . Можел е да го прави на определени времеви интервали, а не въобще да откаже, но ... да се опитате сега да защитите тази теза, че дейността не е упражнявана нон стоп ?
Еее, едно от двете де  - не и двете .  :smile1:
Или майката половината или бабата цялата сума.
Приложение 6 не отговаря на статуса на лицето, продавач чрез Еконт. Сумите от това Приложение не участват в изравняване на осигурителни вноски на лицето, а именно там е промяната - вече следва тези лица и да се самоосигуряват.
да ползвам сметка от група 70., като друг приход и съответно да си амортизирам МПС-то.

Това е най-близо до истината.  :smile1:
хъм ..а днес служител от НОИ ми отговори,че съм длъжен да подам  промяна на обстоятелствата за болничния за да спра плащането към датата на смъртта ....

Да, попълва се Приложение 9 раздел II т.1 за промени в обстоятелствата.
Фактурата, която ни издават за покупката на МПС-то е на стойност 32 000, като приспадат в нея авансови вноски на стойност  -32 000 и  сума за плащане нула. А тези авансови вноски са минали като текущ наем и сега не знам какви операции трябва да направя.

Здравейте,
на практика излиза, че имате фактури назад във времето за наемни вноски , а след това тези наемни вноски се признават за авансови по фактурата за продажба на автомобила. Няма как да са обаче и двете, нали ? Като са се съгласили да признаят наемните вноски за авансови не следва ли да издадат КИ по фактурите за наемните вноски , защото на практика те ще останат осчетоводени и неплатени. А  като неплатени ще трябва да се преобразува с тях резултата по ЗКПО като настъпят условията за това. Отделно стои въпросът дали е ползван данъчен кредит по тези фактури и какво става с него ?


Сега приемат на флашка / после я връщат / . Може да направите папки за отделните години .
2. Когато се прави корекция на Д6 се попълват верните данни /които са по-ниски от подадените/ и се посочват същите дати, както в първоначалната, така ли?

Така е, но допълвам, че фондове, които не са се променили / ако има такива / се посочват в Д6 с код К със същите суми като в преди подадената Д6.

По т.1 не знам дали има някакво специално изискване, но ми се е случвало и съм правила записите по години.
така ще излезе, че в приложение 3 слагам всичките Здравни - и авансовите и окончателните, а в другото приложение - нищо.

В това няма нищо нередно. Важното е да сте приспаднали авансовите и окончателните осигурителни вноски от доходите си.  :smile1:
През фирмената сметка са изплатени суми на физически лица, които са без документ.

Дали няма да е най-добре да си ги "върнат" , докато е време ...
При подобен случай така си оставих нещата. Впоследствие болничният не отпадна. Ако го бяха отменили щях да правя корекции.
Според мене в момента си отразявате дни в болничен, а след като НОИ се произнесе окончателно си правите необходимите корекции.
Фактурите са платени текущо, а през септември е пусната нулева фактура, в която приспадат авансови вноски, които при нас са осчетоводени като наем.

Не го разбрах това . Фактурата е нулева, защото се приспадат суми, но за какво е тя ?

От лентата долу на екрана дадох изход на biss

Деинсталирайте го.
      Месечният наем съм отчитала като текущ разход на база издадени от наемодателя фактури с начислен ДДС.
     

Аз ли не разбирам нещо - какво става с тези фактури след като плащанията по тях се признават за авансови вноски ? Остават неплатени ли ?
Angel Halembakov , благодаря за отговора !  :smile1:
Чисто от опасение относно някоя бюрократична "идея" ме занимаваше мисълта да не би да не е съвместимо с техните изисквания да разделяме даден разход вместо да го имаме в последната фактура целия / образно казано / в нужния размер.

Хубава вечер !  :smile1:
Замислих се върху следното :
Ако разходите по програмата са по-малко от преведената сума то "печалбата " се възстановява - връщаме пари.

 ВАЖНО: Във връзка със спазването на принципа за недопускане под никаква форма на реализиране на печалба от безвъзмездните финансови средства, печалбата подлежи на възстановяване.

Това следва ли да означава, че разходите следва да са точно / математически / равни на преведената сума ? Ако имаме в повече следва ли да разделим разхода по , така да се изразя, последната фактура като я разделим на разходи по програмата и разходи не за нея - един вид да допълним до точния размер на превода или това би било недопустимо и следва да представим точни като сума фактури ? Ако пък разходите са за заплати и осигуровки тогава точния размер ли пак търсим като отново ги разделяме в последния месец за постигане на тази точност ?

Не знам дал обясних разбираемо , каквото исках ...
 но аз също се замислих за принципа на заличаване ,подаване  на Д1 И 6.

Съвсем правилно е така - заличаване и нова. След като ще подавате в НАП отпада и притеснението за това как ще се равнят Д1 и Д6 след заличаването, защото те ще го направят с въвеждане и на новата Д1. Въпросът беше как ще се случи при онлайн, но подаването в НАП решава нещата. :smile1: