А не е ли редно да си направя аналитичност и за стойностите за възстановяване по договора и после след превебдане да си ги закрия?

Важното е създаването на тази аналитичност да се "приеме" и от Бюрото по труда при представяне  на отчета и да отразява вярно счетоводните записвания. Относно сумата за възстановяване бихте могли да я начислите по ДТ Разчет с БТ и Кредит Финансиране или какъвто начин сте възприели. При получаване на сумата ще закриете този разчет.
Във фактурата, която издавам няма как да спазя формАта, който е възприет от доставчика на ел.енергия.


Ако можете да я запишете в WORD / EXCEL формат дали няма да може да добавите впоследствие реда за компенсацията ?

Справих се с формата на фактурата по този начин и няма да пиша протокол.
Здравейте,

при съставяне на аналитичност  създавате такава за всички начисления на лицето от проекта. . Каква част подлежи на възстановяване вече зависи от условията по договора.
Префактурирам ел.енергия на наематели.
Във фактурата, която издавам няма как да спазя формАта, който е възприет от доставчика на ел.енергия.

Ако можете да я запишете в WORD / EXCEL формат дали няма да може да добавите впоследствие реда за компенсацията ?
Здравейте,

и аз мислех дали програмния продукт за фактуриране, който ползвам би ми позволил да впиша един ред за компенсацията . Така и не съм стигнала до тази проверка. Идеята Ви за протокол всъщност е добра  :good: - важното е фактурата да е с действителната стойност, а в Протокола да се впишат само условията на компенсацията и крайната дължима сума. Мисля, че е добро решение .
Отговорът ми е принципен - каквото има в повече. Като няма - няма.
Начислете си го за 09.2021 и подайте Д1 с код К на лицето, а едновременно с Д1 и Д6 - редовна с разликите по фондове.
Становище на НАП от 2019 г.


Разгледайте в това Становище на НАП отговора на първи въпрос, който е и Ваш въпрос в случая. 
въпросът ми е дали се третира като ВОД и влиза ли във виес декларацията по ддс

Не е ВОД, не се подава ВИЕС.
https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/dds-pr-sdelki-v-ES/vies#vies0

...е доставка по глава трета от ЗДДС ,

Да, вижте чл.28  т.1 ЗДДС.
сумите с постоянен характер

Всъщност правилно е да се каже не "сумите" , а начисленията с постоянен характер. Сумите може и да са различни, но това не прави начислението с непостоянен характер / евентуално /. Зависи от това за какво е, дали евентуално е вписано във вътрешните правила и т.н..
При ВОД не се самоначислява ДДС. Отсрещната страна ще си самоначисли и ще реализира ВОП. Осчетоводяването си е стандартно / 411/70.../ . Важното е от менюто на Вашата счетоводна програма да изберете правилната опция така, че записът да отиде в колона 20 на Дневник продажби - ДО на ВОД.
Много скъп ще излезе този бонус.
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=29548.msg171837#msg171837

Една подобна тема, но не за СОЛ, а за наето лице, но принципът е същият.
Много зависи от това за какво е бонуса и от там да прецените дали е и за предходни месеци или само за декември. Дори и без това уточнение обаче при подаване на ГДД СОЛ ще изравнява като разхвърли сумата по месеците на упражняване на дейността.
В смисъл и в двата дневника- покупки и продажби без начислен ддс.

Ако е ВОП - с начислен ДДС върху цялата сума.

Първо уточнете със собственика и евентуално с фирмата за поддръжка на касовите апарати дали КА не е програмиран да вади и касови бележки за плащания по банка. Може да има създадена такава позиция. Има и познавам фирми с подобен подход към отчитане на продажбите и тогава всичко си е ОК.
Здравейте колеги,
                                  Оставете ги да минават през ГДД и не се косете повече.

Един лайк от сърце !
Срокът за подаване за 12 месец е януари 2022.
Спазвате си сроковете за подаване на Д1 и Д6 по Н-18

Да се чете Н-13.
Спазвате си сроковете за подаване на Д1 и Д6 по Н-18 независимо дали сте платили или не по-рано. Понеже става дума за ГД в Д6 нямате ДДФЛ, а само осигуровки . ДДФЛ ще съобразите като срок за Декларация чл.55.