Това е така наречената СИС по чл. 45 ал. 4 или греша?

СИС се издава - да, но тя не се прилага към ГДД. Следва да Ви издадат и служебна бележка за тази цел. :smile1:
Към ГДД се прилага единствено служебна бележка за изплатените доходи от платеца на същите за календарната година.
ЗКПО
Чл. 55. (1)
...
(2) Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:

Този член дали няма да Ви е полезен в случай, че решите да определите данъчните амортизации с нулеви стойности ?
4486
Новини » вввв
19.04.2017, 15:57
Да.  :smile1:
4488
Новини » мммм
19.04.2017, 14:53
Да, но не ДС, защото такова не се прави, а уведомление с код 2. Вижте Указанията за случая.
Хубаво де, защо да е написано неясно / примерно за 2016 /:
чл.9
(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а".


а) до 5400 лв. - 420 лв.;
"Т.е СОЛ следва да внесе 4,8% здравни осигуровки върху Мин осиг. доход за СОЛ, определен със Закона за бюджета на ДОО "

А МОД за СОЛ за 2017 е 460 - не виждам противоречие. Не е указано , че това е МОД съобразно облагаемия доход като СОЛ за ...година.
За всеки случай / да не съм в грешка / се проверих и с ТРЗ програмата и с калкулатора тука. Това си показва - 460 за болнични  , а задавам 600 за избран осигурителен доход.А и текстът го тълкувам така - 460 за 2017 независимо от избрания ОД.
Според мене съвсем недвусмислен е текстът и осигурителният доход върху болнични за СОЛ е 460 сега, 420 за 2016 и т.н. .
Здравейте,казуса ми е следния.Съпруга ми работи към чужда компания на кораб и за да му текат осигуровки тук в БГ с негов приятел който има фирма са се разбрали да го водят там на работа ,за да бъде осигурен,

Правилно ли Ви разбирам, че докато мъжът Ви е в чужбина се води на работа тука и един вид едновременно работи и в страната и навън ?
Независимо, че е прекратен подлежи на деклариране кодът по ЕКАТТЕ - то затова се препоръчва едновременно с прекратяването да се подава и той. Едновременно, но не в едно уведомление. Пише го накрая на Указанието.
Да, ако ЕТ прилагат едностранно счетоводство. :smile1:
 А това, което коментирахме по-горе, че тези, които до 31.10.17 не са подали уведомление и ще прекратяват ТД сключен преди 01.04.17, правят прекратяването с едно уведомление, няма ли значение?

Не тълкувате правилно указанието - там е казано , че едновременно с едно уведомление става декларирането на кода, когато подавате уведомление за промяна на договора. Промяна, а не прекратяване. С една дума при подаване на уведомление за ДС за промяна на срок и длъжност може да подадете и кода. И двете неща са с код 2.
Аз до момента прекратявам без да попълвам кода по ЕКАТТЕ и не съм имала проблем с приемането...

 :good:

Дори и да се впише при прекратяването кодът по ЕКАТТЕ не отпада задължението за декларирането му с код 2.
Следва да подадете едно уведомление за прекратяване и едно за деклариране на ЕКАТТЕ . Първото с код 3, второто с код 2 съгласно указанията за това.
Няма доходи - няма декларация.
Не е задължително в тази последователност, но е по-добре, за да не се забрави този човек впоследствие.