Всичко това обаче е при условие, че Д1 с код 22 не е заличена. Малко ме учудва това, че е подадена заличаваща, приета е, я заличаване няма ?
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=10172.0

Вижте тази тема и конкретно отговорът на Рори по въпроса. Можете да проверите правилността му именно в Наръчника по осигуряване на НАП - има го и тук, в КиК инфо.
Според мене, за да станат нещата по правилния начин заличете подаването с вид осигурен 12 и последвайте отговора от темата.
Хахахах, така де - сега да сключат договор за другата страна.........
 Мога ли при липса на фактура да издам отчет за продажбите

Точно това и трябва да направите.  :smile1:

" Говорим за магазин който продава лотарийни билети, отчита продажбите на касовия апарат като освободена доставка /което е излишно според мен/"

И аз мисля така.
Това с Д1 го приемам в момента като една "прелюдия" към електронното регистриране на безработните която идея го и породи.
Един такъв теоретичен вариант - в ТД е уговорен срок на изпитване в полза на двете страни. Работникът обаче решава, че ще напусне и се възползва от правото, което му дава договореното . Подава молба и напуска . Прекратяването няма как да е извън обхвата на 54б.
16.4 я попълвам, защото лицито е осигурено на максималния осиг.праг в другата фирма.

И правилно.  :good:
Така или иначе в Д1 трябва да чекнете код дали прекратяването е в обхвата на случаите по чл.54б ал.3 КСО или не. В такъв смисъл следва да е ясно по чия инициатива се прекратява ТД - дали клауза в ТД, дали молба за напускане - все нещо трябва да указва чия е инициативата.
Уведомлението е решаващо ?

Не, решаващо е обстоятелството чия е инициативата за прекратяване на трудовия договор.
Тази година Ман Сити похарчиха повече за отбраната си отколкото България.  :lol:
На регистратурата в Пирогов :
- Тука ли съобщавате излезлите резултати ?
- Да .
- Колко завършиха Реал Мадрид снощи ?

/ с какъв ли тоалет са играли / хаххх
Също така, ако реши да промени постоянния си адрес, в общината ли трябва да отиде?

Постоянен е този адрес, който е вписан в личната карта. Трябва да смени нея .
Семейна криза. Жената, потънала в сълзи:
- Ти обичаш повече "Левски" от мен!
Той, след дълго мислене:
- Ми, то аз май и ЦСКА обичам повече...
Клетка 81 попълвате / както е отбелязано и в СД / на основание чл.92 ал.3 ЗДДС .
(3) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 01.12.2013 г.) Независимо от ал. 1 данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се възстановява в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията, когато:

1. лицето е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки с нулева ставка на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки, включително доставките с нулева ставка;

Т.е. , за да се възползвате от тази алинея и от клетка 81 е следвало да попълвате к.81 за конкретния месец, а не да чакате процедура. Сега ще попълните кл.80 , а не 81 с общата сума за възстановяване .
Д6 с код К и правилните суми .
Да .Само малко да се редактирам - попълвате клетка 80 , 81 или 82 в зависимост от основанието за възстановяване на ДДС - какъвто е конкретния случай при Вас. :smile1:
Достатъчно е да подадете СД за 05.2018 с попълнена клетка 80.
Едно становище в подкрепа на отговора :

Скрит текст :