Искам да попитам дали има възможност при добавяне на дадена тема в бележника да я преименуваме или да добавяме някакви пояснителни бележки към нея - за какво точно сме я запаметили . Примерно темата има едно заглавие, но в нея сме намерили нещо съществено - писмо или мнение по друг въпрос, различен от зададеното заглавие и я запаметяваме точно заради това.
Дано добре съм обяснила.  :smile1:
Хубав ден!
Да не удържате и да не внасяте съответно.
Защо да трябва, свои, след като лицето е избрало да се осигурява на високия процент и определено не е избрало да подава еднократно декларация обр.1 ?

" " 23 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация и са осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение, и осигурителният им стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО ""
Този месец подадох такава - дните в т.16.4  и код 12 за СОЛ.
 :wave: , RUMI_KOST !

Дали случаят с Вашето СОЛ отговаря на характеристиката на код 23 ?
" 23 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация и са осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение, и осигурителният им стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО "

Аз смятам, че следва да подавате в обр.1 код 12 за СОЛ и дните в т.16.4 като дни в осигуряване без осигурителни вноски.
 :wave: , ddqnkova !

Не съм срещала никъде изричен текст за срок за връщане на пари при издадено КИ / аналогично на срок на плащане на фактура / . Според мене , за да имате основание да си търсите парите следва да изискате от насрещната страна издадените КИ, които става ясно, че не са Ви предоставени. Наличието на фактурата за аванс и КИ ще са Вашият " аргумент " за изискване на парите обратно. Пишете обаче, че сделката не е развалена и може би тези КИ от тяхна страна са издадени, за да си спестят ДДС ? Това явно е породило и тези проблеми, но срещу некоректността е трудно да се върви. Успех !
Компи, не си съвсем прав........

6 - Допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, попълнен в т. 9 (с изключение на декларираните с код 5)
Далила, тази забележка може да не се изисква да бъде вписана, но не е и неправилна по същество .   :smile1: Иначе, да - НПОС казва така - да не се пише . :yes3:
Вписвам текста, че ТС не е равен на ОС и издавам УП 3 - нормативно може и без това , но го правя. В книжките виждам и предишни работодатели да са вписали тази забележка и това ми помага да се ориентирам, че лицето няма равни ТС и ОС и да изискам УП 3 , което често не ми се представя.
Аз пиша и когато не са равни трудовия и осигурителен стаж. Книжките, които попълвам съдържат текста и от предишни работодатели по същия начин.
За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения.

Да, права сте. :smile1:
" При изплащането на заплатите нали, че аз се бъркам че декларация 6 се пуска с дата на плащане на осигуровките? "

Сигурно искате да кажете - заплатите. Декларация 6 с код 5 и ДДФЛ с датата на плащане на заплатите.
Трябва да имате протокол за въвеждането на ДМА в употреба и от датата на този протокол зависи и датата, от която започвате начисляване на амортизациите на сградата.
Декларация 6 вече няма различни кодове за начислени и изплатени заплати. При начислени / изплатени кодът е 5 без ДДФЛ, а при изплащането - пак код 5 и само ДДФЛ.
Не виждам проблем в това да се впише или не сумата - според мене е важно да се впишат дните, аз само тях отразявам . Иначе ползвам една бланка, в която има и дни и сума като атрибути за вписване.
 :wave:

Да, така е, ако апартаментът е придобит по време на брака и е семейна собственост. В този случай ще трябва да сключите договор и с двамата и да издавате 2 СИС. В случай, че е собственост само на ФЛ , собственик на ЕООД , то сключвате договор само с него.
" Може ли някой да ми подскаже тези формули, счетоводните записи и дали използвате тази практика? "

Написаното по-горе отговаря на въпроса за формулите и изчислението. По въпроса ползваме ли тази практика - не, аз не я ползвам. Представям си в един голям супермаркет с голяма номенклатура и обороти, а също така и с динамично променящи се цени какво става с надценката, която е заложена , а оттам и с осчетоводяванията и с цел привеждане в съответствие на същата по конкретни стоки.......

не, че не е възможно , но тогава и аз ще трябва да търся някой да ми помага........
Молбата - свободен текст, а за времето на неплатения отпуск за гледане на дете работодателят внася за своя сметка здравните осигуровки на работника .
Нека се раждат повече деца, а пък майките да ни тормозят........ :smile1:
Сигурно може и при теб да изчезне след време :)

Представи си обаче, ако твоята се появи при мене........ :laugh: