Не, просто няма какво да декларира с тази декларация след като ще е с нулеви стойности . :smile1:

Да разбираме, че е осигуряване на максимален осигурителен доход не като СОЛ, нали ? Или ?
ако сега коригирам кода в картоните на работниците проблем ли ще е .

Не виждам какъв проблем ще е - то по-скоро , ако не го коригирате ще е проблем . :smile1:
Не знам дали въобще се налага да имате Заповед - все пак с нея и без нея предмета на дейност е какъвто е. Принципно не пречи . :smile1:
Да, и аз това установих, това което не знаех до сега е че пенсията също се включва в изравняването, което е много странно за мен, да внася здравна вноска и върху нея,така ли е или греша?
Това нещо нова ли е или аз просто съм го изтървала?

Това е отдавна и не - няма да внася здравно върху пенсията. Като попълните Т2 ще си обясните как стоят нещата в това отношение. Иначе отпред в указанията винаги го е пишело.  :smile1:
...пенсионер е.

Зарежда се размера на пенсията му. :smile1:
Заличете и подайте наново редовни данни.
Пак да попитам - как подадохте корекцията - с код К и верните данни ли ? Нещо ми изглежда да сте заличили по-скоро.
https://www.nssi.bg/forusers/faq/243-faqbgbenefits/4508-vypros19

Вижте този отговор от системата на НОИ от 2018.
 Днес подадох коригираща декл. 1 на СОЛ за март 2019, но нищо не се промени.


Коригиращата подадохте с правилните данни и код К и е приета ? И стои двойно задължение на лицето за 03.2019 ?
Необходимо ли е да подавам, договора за продажба като съпътстващ документ, или само оповестявам сумите.

Само оповестявате сумите.
Да започнем по малко... :smile1:

"... от едното предприятие са удържали ЗОВ и данък и са подали декл.1, което мисля, че е неправилно. В такъв случай мога ли да приема удържаните неправилно ЗОВ като авансови внесени? Според мен не мога "

И според мене - не. Правилната процедура е да си оправят нещата възложителите, а лицето да си направи изравняване и да си плати дължимото. Другият вариант / не е законосъобразен, но ... / - да не се прави изравняване върху точно този доход и да не се вписва в Т1/2.

Въпросът е :дължи ли собственикът осигуровки.А съпругата е назначена
14203003 Управител,търговия на дребно.

Този управител 14203003 е управител на даден обект или на определена дейност , но не и "заместващ"  ФЛ  - ЕТ в управлението на фирмата . Този въпрос малко наподобява един друг поставен тука, в който пак имаше такава заложена идея за избягване на осигуровките.
 https://kik-info.com/forum/index.php?topic=26922.0

Явно е доста разпространено това мнение, че едно пълномощно на  ФЛ с дадени определени права замества управлението на фирмата и спестява осигуровки. В конкретния случай обаче, ако лицето не е прокурист, както е писала и registrirana собственикът си дължи осигуровки при упражняване на дейност.

Да, това беше и моята логика, но от друга страна при тегленето на средствата трябва в пенсионното дружество да определят годините, за които е ползвано дан. облекчение, за да  обложат с 10% средствата, след което да изплатят остатъка от набраните средства.
Т.е ми се вижда резонно при тегленето да се определи правото на ползване на дан. облекчение и за 2019г.


Това си е задължение на самото пенсионно дружество и те следва да съобразят тези неща, но това не лишава лицето от правото му на данъчно облекчение.
Въпросът ми  е правилно ли е за 2019г да не се ползва дан. облекчение, при положение, че към момента на подаване на ГДД за 2019г. средствата са вече изтеглени от дружеството?

Според мене ползването на данъчно облекчение в Приложение 10 на ГДД чл.50 не е обвързано с условието да не са изтеглени парите в следващ период, а касае само направените през годината вноски за ДПО.
Не попълвате колона 3.
 Ако е до 27,01,2021г ще се получат 411дни, а не 410. А ако е до 26,01,2021г какво става с този един ден до навършване на една година на детето (съответно, ако ползва и втората година майката, до навършване на две години на детето)?

Подавате Заявление - декларацията до 26.01.2021- трябва да бъдат 410 дни . От следващия ден - 27.01.2021 до навършване на 2 г. на детето / вкл. рождената дата / майката ползва отпуск за гледане на дете до 2 г. / ако го ползва / .
От Указанията за попълване на Таблица 1
5. В колона  5 се попълва облагаемия доход от упражняване на дейност като самоосигуряващо се лице. На ред 13 се попълва облагаемия доход от дейността като самоосигуряващо се лице по следния начин:
- за собствениците или съдружниците в търговски дружества, както и физическите лица-членове на неперсонифицирани дружества, които декларират доходи от извършване на трудова дейност като самоосигуряващи се лица в тези дружества, се попълва съответната част от облагаемия доход, получен от извършването на услуги с личен труд само в тези дружества, деклариран в Приложение 1, част І, ред 1, колона 4 с код 102;


Включването на неплатената сума за личен труд за декември не е правилно.
Вижте СС8 и по-точно т.7.1.1.  дали не е за Вашия случай.
Здравейте, има ли начин да се додаде корекция на декл.1 и 6 за миналата година в НАП онлайн заради извънредното положение  или трябва да си се ходи на място ?

За съжаление онлайн няма да можете да подадете - или на място в НАП или евентуално по пощата. Сякаш на място е за предпочитане - така или иначе няма да си спестите излизане.
Не може да се измиват ръцете с мярката.

Така става в момента - създават се законодателни текстове за конкретния случай вместо да съществуват такива принципно, в които би се вписала настоящата ситуация.  :good: