Нали я отрязяваме в дневника за продажби с нули?

Да, анулираните фактури се описват също в дневник продажби.
Здравейте ,
всъщност първата фактура, която се е отбелязала на повече от необходимите екземпляри си е редовна. Дайте си я на клиента. Следващата , на която се е копирала неправилно вече анулирайте като впишете на екземпляра "анулирана" .
 За да са с равни условия, представете си всички компании да трябва да регистрират нови компании при достигане на оборота за регистрация.

Явно това не е някакъв проблем. Мирно съжителстват и регистрирани и нерегистрирани и поне в момента това не е незаконосъобразно. По отношение на равните условия - те са нарушени още с идеята за съществуване на праг за задължителна регистрация.

представете си ...
То е като да си представим всички да са регистрирани по ЗДДС независимо от оборота.
в тази дейност няма нищо незаконно в момента.
но това не се харесва на управляващите, защото така не влиза ДДС в бюджета.

Много точно казано !
 Може ли да се подаде корекция на вид плащане? Трябва ли предписание от НОИ или може с молба и Д6 на хартия в НАП?

Не знам дали може да се направи корекция на вид плащане . Ако не може просто заличете подадената и подайте правилна. Всичко това следва да стане в офис на НАП и не е нужно предписание. Друг е въпросът дали си струва, но от законова гледна точка това са евентуално стъпките.
Новата надградена услуга, предоставяща информация за неправомерно достъпените и незаконно разпространени лични данни, замества съществуващата досега проверка, която се извършваше с ЕГН и телефонен номер.

Сякаш по-правилно би било да се каже "неправомерно достъпените и незаконно разпространени незащитени лични данни" . Иначе добре, ще проверим и какво от това ? Жалка история...
Здравейте ,
сигурно няма правило в случая дали се извършва или не ревизия . Вероятно зависи от много фактори. Преди 3 месеца дерегистрирах една фирма и не ни правиха ревизия . Поискаха ни стандартен набор от документи по случая и дотам. Може би една вероятна причина да не ни ревизират беше и обстоятелството, че фирмата нямаше никакви стоки, материали или ДМА към датата на дерегистрация.
 свободна професия с ЕИК

Приложение 3
Мястото на изпълнение е на територията на България. Доставката е облагаема и следва да издадете протокол съгласно чл.117 ал.1 т.1 ЗДДС.


Неговите очи с нежност  гледаха едно друго.  :lol:
Здравейте ,
в случая от значение е не на кого ще се преведе сумата, а за какво. Ако Вие извършвате услуга на лице от ЕС / или който и да е друг / и преводът е за това то лицето или фирмата следва да се регистрират / предварително / по ЗДДС в определените за това срокове.
Фирма закупува през 2018-та 1000 тефтера за нуждите на фирмата. Отчетени са като консумативи.

Не са ли твърде много ? Някак ми изглежда ситуацията като предполагаща корекция на ГДД за 2018 в срока до 30.09.2019.
В ал.13 на чл.113 е записано "  не по-късно от последния ден на месеца..." . С една дума , ако датата е последния ден на месеца всичко е ОК без значение датата на последната касова бележка. Това " не по-късно " според мене дава право датата да е и датата на последната бележка примерно или друга, преди последния ден на месеца.
 
 ...ми е интересно с каква дата се издава фактурата?

Просто е необходимо да прочетете чл.113  ЗДДС и ще разберете.  :smile1:
А, друго решение...без да уведомявам НАП

Законовото е това. Друго решение - прочетете началото на темата .
ЗДДС
Чл. 126
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.
Не мисля, че някой би коригирал заповедта Ви - вече и до регистрация в НОИ сте стигнали. И без това вече под лупа гледат фирмите за фиктивни договори и подобни услуги с цел получаване на обезщетения от физическото лице.
Отпадъкът е останл в склада на фирмата извършила услугата.

 ... за отпадъка има протокол за предаване.

Нещо вече съвсем не разбирам...
Важното е Вие да се ориентирате в ситуацията.  :smile1: