В някакъв момент връщам половината от получените суми
411 със знак минус 600
К-т 703 със знак минус 500
К-т 4532 със знак минус 100
Тези контировки нямат общо с връщането .
Връщането - 411/503 - 600
И поради това според мен не изпълнява условието :
"в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;"
И съответно подава :
1.ГДД в НАП - до 30.06.
2.Декларация за приходи и разходи под 500лв - за НСИ - до 30.06.
3. Нулев отчет - за ТР - до 30.09.

Всичко е правилно. Само това "Нулев отчет - за ТР" не ми звучи добре - балансът няма как да е нулев.  :smile1:
Здравейте, този един месец зачита ли се за трудов стаж по специалността?


Този месец не се зачита изобщо за трудов стаж, а за осигурителен.
Облагаемата доставка с нулева ставка е нещо различно от необлагаема доставка.
от статията в линка по-горе :

"Във връзка с посочените разпоредби, когато българското дружество е доставчик на услуга, а получател е чуждестранна фирма – данъчно задължено лице (чл. 21, ал. 2 от ЗДДС), същата не се включва при определянето на облагаемия оборот, доколкото е с място на изпълнение извън територията на страната."
ЗДДС
чл.96
(2) Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.


чл.86
(3) Не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.

Не виждам нужда се следи този оборот, нито да се прави регистрация при достигане.

И аз смятам така.
В предходната кампания тези писма имаха информативен и подканящ характер - дали парите са налични, да се платят дивиденти , да се приведе в съответствие касовата наличност. Сега не ми се струва тази да е целта и да имат такова съдържание.

Дали наистина ще тръгнат да броят?
Може би.
Ще се изравнява ли и за тези 4 месеца, в които са внасяни ДОО, а човека е пенсионер?

Да, ще изравнява - такъв избор е направил - да се осигурява не като пенсионер само за здравно.
 Благодаря,  delphine данъка е  по голям доста, то в другите месеци си има авансови вноски, но тази съм забравила да я променя, тогава мога ли да я сметна в ред 18 на ГДД , защото в системата на НАП в справки за задължения и плащания излизат само декларирани и внесени  и тази сума си стои като надвнесена  някъде ....

След като не е обвързана с декларация няма да можете. Ще излезе по-голямо задължение по ГДД, но надвнесената сума ще погаси въпросните 5000.
Моето мнение е, че BG компанията оказава услуга на Канадската компания като мястото на изпълнение е Канада

И аз смятам така. По въпроса за посредничеството - какъв посредник е Вашата фирма ? От прочетеното в питането става ясно, че сте подизпълнител на Канадската компания . Ако бяхте посредници трябваше да сте свързващото звено между нея и клиентите им. Може и да не съм права, но някак не виждам посредник тука.  :smile1:

но после като превеждам  данък печалба по ГДД ще си я приспадна нали ?  И естествено ще има и лихва.......  В смисъл  да не се изгуби тази сума......  :blush:

Ако данъкът е по-голям от 5000 то в системата автоматично ще се приспаднат тези 5000 и задължението ще бъде в намален размер. Няма за какво да има лихва.
Българско дружество не регистрирано по ДДС ще предоставя услуги към Американско дружество. Следва ли да се направи някаква регистрация по ДДС, или се издава обикновенна фактура, тъй като нямаме основание за начисляване?

Ако "Американско дружество" е синоним на дружество от трета страна - нямате задължение за регистрация, издавате си обичайна фактура за услугата.
Имам новообразувана фирма в края на 2020г. Същата няма приход, само разход за 150лв-външни услуги  и канцеларски. Закупена е земя за дейността й. В НСИ следва да подам Прилож.11, а ГДД по чл.92- не.

Според мене това е фирма с дейност съгласно ДР т.30 "в" на ЗСч и следва да си подаде и ГДД и ГОД в статистика независимо, че няма приходи. За НСИ - при приходи и разходи под 500 лв - Декларацията, предвидена в този случай.
Вариант 1 - сега подаваме ОКД5 (след срока - голба номер 1), подаваме Д1 за месеците, в които има плащания (глоби с номера 2, 3 и 4) и подаваме декларация по чл. 55 за тримесечието (глоба номер 5)

Реално глоба виждам за ОКД5 - при подаване по електронен път на Д1 по-скоро няма да Ви отразят. Ще се появят лихви и задължения за осигуровките. Д55 може и да "забравите" да подадете. Все пак ще си платите данъка в годишен размер. Все пак лицето преценява и взема решение - както сте описали това е точно по закон. На практика едва ли ще наложат всички тези глоби.


Вариант 2 - "не знаех, че трябва да се плащат данъци и осигуровки" :)

В частта с осигуровките много с доходи от Еконт се спасиха, че и разминаха.
Здравейте,

според мене единствената полза от изчакването / евентуално / е, ако то доведе до изтичане на давностния срок за глоби. Може би обаче няма да стигне времето за "дочакване" на давността. Не знам и при подаване на декларацията по чл.50 дали чекването , че лицето е СОЛ не кореспондира с някаква база данни в НАП. Имам предвид, че нямате подадена ОКД5.
Ако ФЛ има категоричното решение да си декларира този доход не бих изчаквала.
Ако има колебание дали да го декларира - въпросът не стои. :smile1:
2021г. -собственика и управителя се смениха с друго лице и се чудя дали трябва да взема следната операция:
101-1/101-2-5000 или 101-1/426 и 426/101-2 5000
Вие как мислите?

Ако имате аналитичност по сметка 101 - да, направете това записване. Не е обаче задължително да я имате, а още по-малко да я създавате специално.
Миналата година дружеството стана ООД като новият собственик внесе още 1000 лв в капитала на дружеството. Аз взех само следната операция /в 2020г/:
503/101   1000 лв
Не минах през сметка 426. Може ли така да остане

Според мене няма никакъв проблем.