По първи въпрос :

ЗДДС. Относно ишлеме, извършвано в страна от ЕС и директна доставка на готовата продукция в друга страна от ЕС


Скрит текст :

По втория въпрос, ако приемем, че фирмата ще има / или има / ДДС номер в Гърция вече можете да си отговорите, че ще става дума за износ в трета страна.
205/625 - с минус сумата на лихвите по лизинга

или през вътрешно - разчетна сметка / 430 - вътрешни разчети при мене /

430/205
625/430

/ както сметнете за по-целесъобразно /
Доколкото Ви разбирам, сторно операция 205/153 за разликата и корекция в амортизационния план.

Да, трябва да сторнирате 205, но не и 153, защото тя правилно е с включена лихва по лизинговия договор. По скоро ми се струва, че не е взета операцията 625/153 - така ли е ?
За  ДАП - да, променяте стойностите на ДМА в началото на годината, през която е открита грешката.Не правите корекция на финансовия р-т за годината , защото промяната е по повод откриване на грешка - чл.62 ал.4 .
Вижте чл.75 ал.4 - изречение първо и оттам препратката към чл.62 ЗКПО .
  грешно е осчетоводен финансов лизинг, като в сумата по сметка 153 е включена и лихвата.


Дали ?
http://balans.bg/491-5-2-11-pokupka-na-avtomobil-chrez-finansov-lizing/
Относно Дружества без дейност и през тази и предходната година,вече не публикуваме нищо,нали?Логично-от нулевите редове.

Искате да кажете, че ако някой не е публикувал значи има нулеви редове ли ? Де да беше така, ама не е - публикуваме си "нулите" .
 верните данни съм ги подала ....въпроса е, че ги подадох два пъти за един и същи месец

Това не променя отговора ми .  :smile1:

/ а и правилно разбрах от заглавието какво сте направили /
Не заличавайте - подайте Д1 с код К и верните данни и Д6 с код К и верните данни. Подавате едновремено , разбира се  . :smile1:
Здравейте!Имам проверка за възстановяване на ДДС.Искат Декларация за задължения към доставчици и трети лица към момента .

Това е, което Ви искат.Не мисля, че е необходимо такова прецизиране по отношение на главница и лихва.
Здравейте, лице с ТЕЛК открива ЕООД и тъй като ще се регистрира като самоосигуряващо се лице, може ли да се осигурява само здравно, или дължи вноски и за ДОО?

Може.
За дивидентите :
Разпределението на дивиденти е единствено от компетенцията на ОС на дружеството. Ако то не е взело Решение за това не може да се раздадат дивиденти на ФЛ, което вече не е и съдружник . Ако държат тези дивиденти да са разпределени то преди да стане покупко-продажбата на дяловете следва да се вземе Решение за разпределението на печалбата под формата на дивиденти и така съвсем законно след напускане на съдружника тези суми ще си бъдат дължими от дружеството при условие, че не са изплатени .
Правилно ли постъпвам или пак съм проспал нещо важно?

И на двата въпроса имаш ДА ! :smile1:

Пример си за това, че въпреки проспиването на  нещо важно постъпваш правилно . :good:
А извинявайте, ако имам само разходи по дейността без приходи и тогава ли е проблем?

Вижте, съветвам Ви да се обърнете към счетоводител и той ще Ви обясни негативните или не страни на различни ситуации. Аз лично не бих  посъветвала никого да има само разходи без приходи , ако това е някакъв избор на "поведение" .
Да Ви назначат в някоя фирма ?
Въпросът ми е - ако създам ЕТ за извършване на услуги и аз се водя управител за да се осигурявам, а фирмата няма никаква дейност понеже е фиктивна така да го кажа, може ли по този начин? Или това не може да стане?

Това не може да е така. Осигуряването е функция на упражняването на дейност и по този начин рискувате при наличие на осигуровки и отсъствие на каквато и да било дейност да Ви върнат парите и да останете без стаж и да не осъществите намерението си.
Задължителна - не. Поне не и докато не достигнете определени показатели.
Разбрах, нямам право за сега на ДК, а чак като стоката се обложи в Кипър.

Дали бихте споделили нормативното основание ?