Според мене имате следните възможности :
1.Заем от ЕТ на ЕООД с определената за него пазарна лихва
2.Заем от физическото лице на ЕООД - също с определена лихва и при условие, че има пари в касата на ЕТ, които ФЛ може да ползва лично
3.Допълнителна парична вноска от ФЛ в ЕООД по чл.134 ТЗ без лихва и с определен срок за връщането на тази вноска .

Тука има доста дискусии за паричните вноски - можете да видите при какви условия се правят и да се съобразите с тях.
Има няколко варианта и все са правилни, но като стана дума за нещо безлихвено - парична вноска в ЕООД по чл.134 ТЗ ?

Иначе в ЕТ няма понятие като неразпределена печалба . :smile1:
не съм сигурна трябва ли да имам договор или може да се мине и без него?

Как би станало ясно какви са договореностите с ползвателите на паркинга ?
Като документ можете да видите Н-8 , която е актуална в момента и Приложение №4 към чл.2 ал.2 , от където е цитираният текст към Указанието.

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135514771
Отпаднало ли е? А от някъде мога ли да го прочета като документ?

Мисля беше от 2014. Ако прочетете Указанията за попълване на обр. 6 ще видите следния текст :
"8. Вид плащане - в полета от 8.1 до 8.4 се попълват следните кодове за вид плащане:
а) за доходите, върху които се дължат осигурителни вноски, се попълва код:
1 - Изплатен аванс за месеца - когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
....."
На практика имате неправилно издадена фактура от Фейсбук към фирма А. Всъщност това е проблема. И доколкото ще трябва да има съответствие между издадена фактура от доставчика и издадени протоколи от получателя то неправомерно такива ще следва да се издадат от фирма А. Иначе плащането е най-малкият проблем - един протокол за поемане на задължение от трето лице, но това няма да отразява правилно ситуацията.
Опитайте да вземете правилна фактура от Фейсбук и най-вече в бъдеще да не допускат това разминаване при издаването на фактурата.
Всъщност коя фирма реално ползва услугата на Фейсбук ?
.......
2. Данъчно третиране: посочване на разхода в увеличение на финансовия резултат, съгласно чл.75 ал.7 ЗКПО.

Това само в случай , че осчетоводите сумите като разход , а не ги дадете направо в 121 или 122 .
Значи, да подам ОКД-5 , че адвокатите ще се осигуряват през Булстат на дружеството ли?

Ако съдружниците упражняват дейност в дружеството така или иначе ще подадете ОКД5 , за да определите началната дата на това обстоятелство. В ОКД5 ще впишете и ЕИК на същото това дружество.
Защото задължението за внасянето на осигуровки при свободните професии е винаги на физическото лице. Дружеството , в случая не е задължено лице, тъй като липсват отношения приравнени на трудови.

Задължението за внасяне на осигуровки на самоосигуряващото се лице е винаги на самото физическо лице / не само на свободната професия / .
Дори и да има полагане на личен труд от СОЛ дружеството пак може да не се явява при определени условия задължено лице.  :smile1:
А защо да не могат ? При определени обстоятелства даже си е задължително.  :smile1:
Да, трябва - не виждам причина да не се изплати. Имате предвид нещо конкретно ли ?
Разбрах, благодаря! А дали ще може да я изпратя по пощата с обратна разписка?

Да, може и по пощата / като всяка друга декларация / . Да не забравя - поискаха ми получения имейл за тази корекция - разпечатан естествено. Случайно го носех и го дадох, но и да не го бях носила нямаше за това да ми създадат проблем. Специално попитах.
Здравей!
В декларацията само попълни липсващите данни ли?
Нещо друго попълва ли по декларацията? Придружително писмо искаха ли ?

Все едно подаваш направо старата декларация като попълваш всичко и добавяш  пропуснатите данни. Нищо не ми искаха, но с мене беше и собственика - в противен случай трябва пълномощно / не нотариално заверено / .
Ходих до НАП и подадох коригираща чл.92 заради пропуснати данни за съставител. Всичко си мина нормално, няма проблеми, няма глоби . Ако сте имали обаче отстъпка за данъка се губи. Това е.
Означава ли това че от всеки един човек ще трябва да имам декларация ще ползвам/няма да ползвам данъчи облекчения  имам/нямам задължения  ще подавам/няма да подавам декларация по чл. 50????????

Ползването на данъчно облекчение е право, а не задължение. Защо лицето трябва да ми се отчита с такива подробности какво ще прави ? Ако иска да ползва облекчението чрез работодателя - подава си съответните документи и това е. Ако иска да си подава Декларация по чл.50 - да си я подава . Така го разбирам.