РАЗМЕР НА ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК ЗА СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД
Декларацията по чл.55 се подава от фирмата - платец на дохода и в нея се пише размерът на ДДФЛ, дължим от фирмата за платения от нея наем на физическите лица, колкото и да са те.
Обърнете внимание , че над колона 3 и 4 пише " Размер на дължимия данък от..." и колона 4 се попълва от получателя, когато той е задължено лице. Когато задължено лице е платеца се попълва колона 3.
Не, не подавате в този случай - подава се за платен доход и удържан данък, който към 31.12.2012 не е платен.
Една обща за размера на дължимия данък.
" Кажете ми сега-ДДФЛ на гр.договори-заедно с ДДФЛ ли се внася-същия параграф ,същата сметка?И другите осигуровки-и те ли така? "

SBR, ДДФЛ, ДОО, ЗО, ДДС.......и не знам още какво - без ДЗПО - 11 11 11 и сметката на Републикански бюджет за съответната НАП.
Не, Елена-С, в самата декларация има поле за данни на упълномощеното лице.
Ако имате персонален код от НОИ бихте могли да видите от там. Ако не - можете да направите справка на място в НОИ. А от фирмата Ви какво казват ?
Срокът е  до 25.01.2013 без значение дали са платени или не осигуровки и заплати.
В НАП по регистрация на фирмата, когато тя дължи данъка, за когото ще подавате декларацията по чл.55.
Не повече от три пъти - за четвърто тримесечие ДДФЛ не се удържа.
Имам случаи, когато не плащат заплатите в рамките на месеца, а вече следващия и тогава съм подавала обр.6 с код 2 и после с код 3 и ДДФЛ. Това ще продължава да е така и ще трябва да продължа да подавам обр.6 два пъти. В общия случай обаче с една обр.6 си подавам всичко, стига и осигуровки и заплати да са платени едновременно.
И аз мисля, че ако не сме платили заплатите ДДФЛ не е дължим и следва да го подадем с втора декларация обр.6 .
Ако приемем, че срокът е 10.01.2013 то до 10.01.2013.
По принцип е казано, че декларацията се подава в срока за плащане на данъка. Ако приемем, че е 10.01.2013 , както и аз мисля, то подаването е до 10.01.2013 г..
Аз също мисля така, макар че има доста мнения за 31.01.2013 като срок. Всеки успешно защитава тезата си  :laugh: .
Начислените дивиденти 2012 ще се включат в справката по чл.73.

За срока

"Срока - до края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен данъка?"

да, при начисляване на дивидента
Да, с декларация по чл.55 в сроковете на плащане на данък дивидент.