За 2016 бих подала формуляр 1010.
Безвъзмездно отпускане на средства ? Това съгласно ЗКПО се счита за отклонение от данъчното облагане / чл.16 ал.2 т.2/ , но щом така са го решили....да си се отклоняват :smile1:
Нямате приходи, а разходи ? Банка ? Осигуряващ се собственик ?
 Здравейте, искам да попипитам - как според вас да поспъпя? Фирма открита 2016 предоставя сума на  фирма "Х",

Заем ли ?
" През тази година фирмата е на печалба 729.51. В опр попълвам данък печалба 72.95."

"Данъчната печалба ми става 1227.86лв. И на нея трябва да начисля 10% данък ."

"Сумата от  5731лв. начислени осигуровки и заплати на дук слагам я в ОПР в други данъци алтернативни на корпоративния -571.30 "

Задайте си отново и ясно въпроса. Защо имате два данъка печалба ? Какво общо имат тези данъци с данъци, алтернативни на корпоративния?
Здравейте ,
напълно споделям евентуалните ползи от възможността разходи за лични нужди да се отнасят на разчет, но видно и от предходната тема не намирам потвърждение на законосъобразността на това действие. Даже би било много полезно, ако одиторката Ви се е аргументирала по някакъв начин и споделите това .
Потърсих доста из разни публикации по въпроса и ще постна тука някои гледни точки
https://www.tita.bg/danatsi_tita/edition/90/article/1913
от линка :
" Работодателят/възложителят трябва да избере дали:
• ще се самонатовари с данък за личното ползване на негови активи респ. персонал или
• ще остави нещата, както бяха досега:
-        непаричният доход под формата на лично ползване на активи, респ. персонал да се облага като доход на физическото лице по реда на ЗДДФЛ или
-        лицето да заплаща по пазарни цени ползването на съответните активи, респ. персонал."


https://www.tita.bg/danatsi_tita/edition/89/article/1851

от линка:
"Не са разходи в натура и разходите, свързани с използването на собствени, наети или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, когато за използването им се дължи възнаграждение."

Въпросът остава отворен. :smile1:
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19370.msg117106.html#msg117106

Да видим дали нещо ще се добави по темата, за да има единомислие / малко ме съмнява обаче / .
".... отпуската, която и дължим е за 2016 и 2017г, като за 2016 може да използва цялата, а за 2017 пропорционално към момента? Така ли е?"

И за 2017 може да ползва в пълен размер, за което и работодателят трябва да е съгласен и да е дал разрешение. В противен случай ползва за 2017 в момента, колкото  и е разрешено.

ЗКПО
...........
чл.59
(2) При определянето на данъчния финансов резултат за годината, през която е изтекъл дванадесетмесечният срок по ал. 1, годишната данъчна амортизация на данъчно задълженото лице се намалява с размера на начислената данъчна амортизация за актива през дванадесетте месеца, през които активът не се е използвал. С размера на намалението по изречение първо се коригират стойностите на данъчния амортизируем актив към датата на преустановяване начисляването на данъчна амортизация, както следва:.....

Изречение първо е за случая, когато изтича 12 месечния срок на консервиране на актива, а при Вас консервирането не надхвърля този период. Мисля, че не следва да увеличавате стойността на ДМА.

А ако още не сме били прекратили втория договор и сключили основен, подаваме болничния с код 04, нали ?

Този договор е бил допълнителен, но при тези обстоятелства вече е основен за лицето. Код 04 не би бил правилен при подаване на информация. Бих използвала 01.
И 25 години ще посочваш тези глупости

Даже и някой след мене сигурно .
Да, правилно е .Това с амортизациите обаче е много задължаващо напред във времето. При мене например е сграда с 4% и 25 г. ...........
Точно такъв случай имах и аз сега. Почудих се доста - определено ДМА не е разход . Накрая реших да посоча в счетоводни разходи начислената амортизация на този актив. По този начин обаче трябва да я посочвам всяка година до изхабяването му. Не знам най-удачно ли беше това, но ми се струва правилно / и главоболно /.
4793
Сигурно, ще ми изтрият мнението от КИК, но истината е, че това което са направили в и включили в годишната декларация е една голяма глупост. Почти 90% от собствениците имат повече от 1 фирми и почти всичките от малкия бизнес имат по един счетоводител.
Сега излиза, че с тази простотия вместо счетоводителя да се улесни, то се налага едва ли не да плаща допълнитено, за да може да подпише отчетите.

Всъщност вместо възложителят да плаща на счетоводителя за труда му за няколко фирми той иска с един хонорар да е съставител на Х фирми.
4794
Новини » kkkkkkkkk
27.03.2017, 10:22
По Вашата логика работник с длъжност чистач с код по НКИД 9***** със средно счетоводно образование и нужния стаж, междувременно пенсионер и не се занимаващ се със счетоводство от години , може да съставя и подписва ГФО? При положение, че и в ДХ няма такова задължение.

Относно ДУ - това е договор за управлението, а не за други дейности. Защо един собственик на ЕООД, който се осигурява само по ДУ, може да бъде санкциониран, ако проверката от ИТ констатира, че продава в собствения си магазин или кара собствения си камион, няма да бъде санкциониран, че извършва дейността на счетоводител?

Щом един управител по ДУ извършва и други дейности, освен управлението, трябва да се осигурява и са тези си дейности. Отделно и независимо от осигуряването по ДУ.

 :good:
4795
Новини » ттттттттт
27.03.2017, 09:53
към Delphine
 Цитат:(Не е достатъчно лицето да има просто някакво правоотношение с дружеството, а това правоотношение да е свързано именно с ролята му на съставител) Колежке в ЗСЧ не се споменава правоотношението с физическото лице (трудово, служебно или облигационно) - съставител на ГФО да е свързано именно с ролята му на съставител! Чл. 17. (1) Междинните, годишните и консолидираните отчети на предприятията се съставят от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието, или от счетоводни предприятия. Смятам ,че когато даваме мнение то трябва да е нормативно обосновано.

Много удобно сте го разтълкували, visockii.
Каквото и да говорим не бих поверила ГФО на предприятието ми да бъде съставен от наетия по трудов договор общ работник. Или може би в длъжностната му характеристика на общ работник да добавим и изготвяне на ГФО ? Или, ако сме наели по граждански договор лице за изработка на някаква реклама примерно да ми изготви и ГФО , защото има необходимото образование и стаж без значение, че сме го наели да ни направи рекламни табели примерно ?
Тази сделка изобщо не касае счетоводството на дружеството - това са взаимоотношения между две физически лица. В дружеството най-много, ако имате аналитичност на собствениците на капитала да впишете новия и отпишете от аналитичността стария собственик.
kanakafe ,

виж отработените часове в 1920 и 1921 - изглежда е записано, че отработените часове на всички са по-малко от тези на наетите на непълно време / това няма как да е така /. Сигурно е техническа грешка.
Да, ако не за друго най-малкото Балансът би имал по-естетичен вид.  :smile1: