Интересното е, че системата приема и уведомления за прекратяване извън срока и то с доста назад във времето. Глоби не съм чула да се налагат при такова подаване - може би са по-строги при подаване на място. Не знам наистина не се ли вземат предвид и тези 7 дни законоустановен срок за подаване на уведомление при прекратяване. Иначе - да, давността е не 2, а 1 година.
Линкът не се отваря, но статията си стои в днес бг.

Ей това си е направо за темата "вицове" в свободната зона , но то и тука вицове си казваме май...

от статията :
" Според Наредбата за заплатите на служителите в централната администрация допълнителното възнаграждение за постигнати резултати се определя за "точно и в срок изпълнение на поставените задачи"."


" По наредба допълнителни възнаграждения могат да се дават 4 пъти годишно, като размерът на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати, което отделен служител може да получи за една година, не може да надвишава 80% от начислените му за същия период основни заплати. Парите са от икономии от незаетите щатове и спестени пари."

Какви ли резултати са постигнали ? Да бяха ги заели тези щатове - можеше и работата да потръгне...
Когато дойде такъв момент ще разгледате Наръчника за определяне на приложимото осигурително законодателство . Вътре са разработени много примери като варианти. Принципно , ако едно лице е заето в друга държава членка по ТД и е самоосигуряващо се тука ще има за осигурителна база тази на държавата, в която е заето.
Практически наръчник относно законодателството, приложимо в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария
от примерите :
"14. Как стоят нещата с лице, което е както заето, така и самостоятелно заето в различни държави членки?


Спрямо лице, което обичайно осъществява дейност като заето лице и дейност като самостоятелно заето лице в различни държави членки, се прилага законодателството на държавата членка, в която то осъществява дейност като заето лице."
Трябва ли да се регистрира като СОЛ, свободна професия или на трудов договор към юридическо лице?

Ако добавите към изброените и опциите граждански договор и собственик на фирма възможностите, от които следва да изберете една се увеличават. :smile1:
Иначе за доходите - как да се третират - ами като облагаеми ...
Трябва ли да се осигурява в България като СОЛ при условие че не упражнява трудова дейност в страната.

Това е в основата и на отговора - няма дейност - няма осигуровки. :smile1:
Изплатени дивиденти м.11 и 12 2018 .Д 55 се подава до 15,01,2019 и данъка се плаща пак до тогава.Така ли беше?
Пак да повторим... :smile1:
Няма значение плащането, а вземането на Решение за разпределение на дивиденти. Платени - неплатени дивидентите - има ли Решение се дължи и данък. При Решение от 11 и 12,2018 - срок за данъка и Д55 - 31.01.2019 .  :good:
Имате предвид директно 122/101 ли ? Без дивидент ? Едва ли...
Нямате основание да завеждате автомобила в 205 макар и с нулева стойност. Законодателството Ви дава правото да си дадете сумата на разход и той да е данъчно признат. Това няма да е пречка да си ползвате всички разходи по експлоатация и поддръжка на автомобила. Аз бих постъпила така.

Ако държите да го "водите" в някоя сметка то съгласно приетата счетоводна политика може да си го осчетоводите където сте преценили - вкл. и в 302 със съответната аналитичност.
Включете и 7 дневния срок за подаване на уведомлението и май отиваме на 16.11.2018.
Да, ако полагането на труда обхваща целия месец.
Не го ли пояснява това чл.96 и в частност по въпроса - ал.2 т.1 ?
Записа на нов ред ли трябва да се показва в таблицата или е просто като статус на текущата фактура.

В коя таблица ? И правилно Бобо е отбелязал, че зависи от самия софтуер.
Фактурите от доставчици от ЕС независимо с ДДС или без, дали от дилър или не , не са данъчен документ по смисъла на ЗДДС. Тези фактури не се отразяват в дневниците по ЗДДС .
Да, следва .
 :smile1:
http://balans.bg/8207-dds-pri-prodajba-na-avtomobil/

/ в линка вижте отговора на В.Дадова /

И тука има доста теми по този въпрос - трябва да потърсите .
Малко да се заям :)
...плащане на командировки на изпълнител по ГД ми се струва неправилно и ЗКПО се разминава с КТ.

Моля ти се , Бобо, отметни се от думите си доброволно ... че направи революция в мирно време. :lol:
Иначе за другите работи се включвам в заяждането ти.
Петък е...някак и заяждането е приятно. :smile1:


Всички промени правите с настоящата програма на НАП.
Може.  :smile1:

ЗКПО
Разходи за пътуване и престой на физически лица

Скрит текст :