Много си прав в подозренията си, bobo !  Не бях поглеждала дали го има за чекване ЮЛНЦ - да, наистина си стои там. Не знам да не би да има някакви обстоятелства, при които да подават 1010 А - преди време бях чела нещо от рода, че ако предходна година са имали стопанска дейност , а тази не тогава се подавала 1010А информативно, че вече нямат.
Не е излишно едно презастраховане и подаване на 1010 А за ЮЛНЦ без дейност.
На практика наемодателят е получил от Вас сумата от 240 лв. - 222 лв. в брой, а 18 лв. под формата на данък, който Вие сте удържали и платили за негова сметка.
То, както е тръгнало да се стягат собствениците да стават счетита.......и тях, ако арестуват няма и бизнес да има.
С този документооброт Жечка Ташева вероятно плаща поне едно сто лева на месец...      :cray:

Hrili ,

за Жечка ли да плачем или за  счетито на Жечка ??? :cray:
Еее, все пак не стана с писмото, върнали са колежката като са и казали,че специално трябва да изиска предписание.

Е, наистина неприятно , но ще се справите . Като че ли живеем в различни държави...не са ми искали специално предписание , а просто приложих писмото и направих корекцията.
Правилно мислите - загубата от 2009 вече не може да послужи и започвате придпадане на данъчни загуби от 2010 г.. Може да попълните помощните справки от страницата на НАП, за да видите нагледно и процедурата.
Оказа се че това са суми от годишно изравняване на осигуровки за 2007 г., които са платени през 2008 г. и е взето 493/503 с 1000 лв. При това положение може ли да ги отпишем с операция 609/493 и да се посочат в увеличение на резултата по ГДД?

По-скоро лицето да си възстанови тези пари - 501/493 .
Т.е. част IX да я оставя непопълнена, излиза ми в сиво.
:good:
Изберете / кликнете, че не сте задължени да правите авансови вноски и не избирате да правите такива по чл.83/3  в ГДД . И не избирайте за попълване изобщо IX  - тази част ще се "подаде" без данни при подаване на ГДД.
Мноого ви благодаря за съдействието, ще пробваме с писмото и ще напиша понататъшното развитие, белкем помогне на някой след мен :)

Точно така - писмото е предписанието. Преди дни така ми " предписаха " и коригирах Д1 на едно лице.
Н-8
Скрит текст :
Не подавате обр.1 само в случай, че лицето е осигурено на максималния ОД за пълен месец и , както Елена отбеляза по-горе, ОКД5 е подадена за осигуряване на ниския процент.
В случая не трябва да се смесват нормативно обоснованото спестяване на това, което може да се икономиса, и някои други действия, ...

Точно така - дори преди време НАП имаха една книжка / листовка разпространявана в офисите им за легални начини да спестим данъци, спазвайки закона.
6017
Новини » отговор
22.03.2016, 16:42
Дали бихте обяснили поради каква точно причина лицето според Вас не може да е съставител на ГФО на собствената си фирма ? Вие автоматично "лишихте" от това право / да съставят ГФО на собствените си фирми / всички счетоводители , които не са ЕТ-та и не са с оборот под 100 000 .
6018
Новини » отговор
22.03.2016, 15:57
Имате може би пред вид, че фирмата му няма това право, а не лицето ? Защото няма този предмет на дейност ли ???
/ нещо не разбирам в какво се състои проблема /
Специално искам да благодаря на автора на статията за достъпния начин, по който е поднесъл в нея основните въпроси , засегнати в Тълкувателното решение на ВКС. Позицията на всеки по този въпрос няма нищо общо с факта, че следва да сме информирани за произтичащото. От там нататък всеки сам ще прецени степента на риск за себе си , защото съм сигурна , че при субективен подход по даден проблем няма обективно решение.
И защо ли напоследък ВАС толкова зачести с Тълкуванията си на законите ? Недоразбрали същите тези закони бяха ЧСИ, сега счетоводители и други лица . Дали защото Законите са недостатъчно ясни или защото имат нужда от нов прочит ? Да не говорим, че тези Тълкувания при непроменени закони не знам да са по-силни от закона . Пример - Тълкуванието по въпроса със запорите не доведе до промяна на чл.446.
В момента, когато електронизацията е толкова напреднала в сферата на взаимодействието с НАП, НОИ и други институции, когато всичко е толкова улеснено и времето ни като счетоводители е спестено ние тепърва се замисляме как да си усложним работата и да не ползваме собствените си електронни подписи защото се притесняваме от нароилите се напоследък Тълкувания , предложения и проекти на нови закони . И това , ако не е ненормално не знам.
Дали няма пряка връзка тълкувателното решение по въпроса с наказателната отговорност на счетоводителите / въпреки, че то не е само за тях / с проектозакона на адвокатите, който толкова искат да прокарат ?
Ами нека те да подават декларациите - нали това искат . А тях няма ли да ги притеснява достоверността ? И как ще си гарантират спокойствие по този въпрос ? Ще подават с електронния подпис на собственика ли ? Ще го карат да подписва разни декларации ли ? Много въпроси, малко отговори....
Аз предлагам да си гледаме спокойно работата, че много станаха тези негативи , които нямат нищо общо със здравия разум.
Какво ли мислят в Страсбург...........по тези въпроси  се чудя...