Стига да нямате отклонение от данъчното облагане съгласно чл.16 ЗКПО не следва да преобразувате.
Здравейте, ние сме ЕООД, нерег. по ЗДДС.Предстои ни да издадем фактура за извършена адвокатска услуга на ФЛ от ЕС, нерегистрирано по ЗДДС, това задължава ли ни да се регистрираме по чл.97?Благодаря предварително!

Отговорът на въпроса Ви зависи от това дали това физическо лице е данъчнозадължено или не по смисъла на ЗДДС , независимо, че не е регистрирано по този закон. Не давате информация за това обстоятелство .
bobo Ви предложи идеята да я назначите на друга длъжност със срок на изпитване и в този срок да я прекратите и да отиде на борсата. Това имам предвид , а не чл.328 .  :smile1:
Ще трябва да "инвестират" предимно в текущи разходи ...  :good:
Тя е съгласна по чл.328, ал.1, т.2 и ще получи добри пари от борсата и ще си гледа детето поне до 3 годишна възраст, но ИТ ми отказа по този член да я освободя. Заради това търся друг вариант.

Може би аз не се изразих ясно и не ме разбрахте - имах предвид предложението на bobo - защо да не се съгласи като ще отиде при добри условия на борсата и ще се постигне крайната цел на тази процедура ?
искаме да я освободим по чл.328,ал.1, т.2 .....След разговор с нея тя е съгласна да я освободим по този начин

Тя няма да приеме да работи на друга длъжност, защото има място само в производството, а сегашната е в офис.

Ако правилно Ви разбирам жената е приела да бъде освободена и да отиде по благоприятен член на борсата. Идеята е да се използват законови положения за постигане на точно този краен резултат. Защо да не приеме като това е само едно средство за постигане на крайната цел, която е и приета от работничката ?

управителя не иска дивидент ,а иска цялата печалба да я  вложи в построяване на сграда,и в такъв случай какви счетоводни записвания ще се направят?

Никой не може да задължи управителя да си разпредели дивидент. След като не иска - ОК. Има печалба, а тя е допринесла да има и добра касова наличност. Инвестирате парите си в строеж на сграда. Осчетоводяването не касае обаче 122, ако това е идеята - да не се разпределя дивидент, но и да се "стопи" печалбата.
здравейте!има ли начин да се използва неразпределената печаба от минали години за инвестиционна цел-строеж на сграда в ЕООД

Тука някъде скрит във въпроса май остава дивидента - това като начин да се избегне ли е ? Защото можете при наличие на средства в касата да си строите и влагате парите в каквито искате идеи , свързани с дейността на фирмата и печалбата от минали години е без значение в случая.
Съдебна практика


Вижте това Решение по наказателно дело - има аналогично звучене с Вашето питане. Често отговорите на някои въпроси не кореспондират с логика или уеднаквена данъчна практика.

Лично моето мнение е, че не, не следва да бъдете глобени за неподадени ВИЕС декларации, но никак не е излишно да имате готовност и от друго решение по въпроса от страна на проверяващите. Ако разширим малко разсъжденията, то и ответната страна е трябвало да направи Протоколи по чл.117 / в общия случай / , но откъде пък тя да знае, че Вие ще се регистрирате в едно бъдеще време и сте пропуснали срока...въобще дълга работа.
Може ли някой да  ми даде насоки?

Здравейте,
НКИД е различен за целите на статистиката и за целите на осигуряването. В тази връзка има и разяснения на НАП / в момента не мога да приложа или цитирам нещо, но ще потърся / . За целите на НСИ кодът се определя от дейността с най-голям дял на продажбите, а за целите на на осигуряването НКИД е на база най-много заети работници в дадена дейност / без общия персонал/.
Според мене не можете произволно да променяте НКИД дори и за целите на дадена програма, защото за това си има определени правила.
Ще потърся Разяснението, което имам предвид. Дано го намеря.
При назначаването на работници за НКИД ще си вписвате дейността, в която са заети.
Според мене - не. Работникът вече не е в предприятието към датата на допълнителното споразумение или заповедта за увеличаване на заплатата. И единият и другият документ изискват две страни за въпросната процедура - допълнителното споразумение по чл.119 - работник, с когото да се подпише, а Заповедта по чл.118 - работник, към когото да е отправена.

Със сигурност ще има и противоположно на това мнение, но мисля, че няма как на външно вече за предприятието лице да увеличаваме по който и да е от двата възможни начина заплатата - по чл.118 или чл.119 КТ.

Като влезеш в Бг офис най-често тоя с костюма работи за тоя с анцуга.
........................ ............
Влязох в офиса - всички ме забелязват, поздравяват... Ясно - няма интернет.
........................ ............
- Шефе, касиерът е изчезнал!
- Проверихте ли касата ?
- Няма смисъл .Не може да се събере там!
Здравейте,
всъщност срок има за корекциите по електронен път. Ако сте пропуснали него ще подадете на място в НАП. След като има причина за това няма никакъв проблем да направите корекция на подадени вече данни.
Здравейте, имам фирма регистрирана по ДДС, която ще закривам, но имам телефон на името на фирмета закупен през 2016 за 990лв. По какъв начин трябва да се заведе телефона при закриването на фирмата и трябва ли да плащам нещо допълнително за него? При покупката на телефона съм се възползвал от 20% ДДС.

Здравейте,
всъщност телефона си е заведен като актив. В това отношение няма какво да правите. "Закриването"  вероятно предполага дерегистрация и следва да направите и опис на наличните активи като начислите ДДС по пазарни цени , който опис ще въведете в последната справка - декларация по ЗДДС. Ако закриване означава и юридически да закриете фирмата защо не помислите по въпроса да продадете или бракувате телефона ?
Здравейте,
мисля, че при издаден болничен ,  обхващащ целия месец не следва да има график за лицето.
Вижте и тази тема тука и в частност отговора на трети въпрос:
http://balans.bg/2430-podavane-na-dekl-1-pri-sirv/

Може и да изчакате други мнения.
Считам, че мотивите при започване на работа не са  "получаване на обещетения" , а полагане на труд и получаване на възнаграждение.

Да, в идеалния случай е точно така.  :smile1:
Не включваме тука услугите за "пълна борса" , майчинства на близки и познати , недостатъчен стаж на някой...