Брутната сума - удръжките са си за сметка на лицето.
Чудно. Перфектен счетоводител си имам, мечта за всеки :(

Най-вече да подчертаем, че си имате перфектен счетоводител .  :good:
ДОПК


Чл. 28. (1) Адресът за кореспонденция е:

Скрит текст :

https://novafirma.bg/adres-za-korespondenciya-s-nap-news40.html
Адвокатът каза

Да се чуди човек на очите си ли да вярва, на ушите си ли...
В питането няма опции за "врътки."

Врътката е собственикът да не е управител в дружеството, т.е. да има друг, който да изпълнява тази функция, тогава мисля, че може, но както съм писал и преди - не го препоръчвам.  :smile1:
Сигурно е на управител с ДУК , за да искат код 10.
Много дискусии има тука по въпроса и многократно сме потвърждавали това мнение, че собственик на ЕООД не може да сключи ТД в собственото си ЕООД.
В същото време обаче има немалко случаи в практиката, когато това се случва и системата на НАП приема такъв ТД. Минават и ревизии и пенсиониране на такива хора. Стигам до извода, че за държавата е по-добре да прибере едни пари от осигуровки на ТД , отколкото да се занимава с връщането им на база незаконосъобразност на трудовия договор.

Иначе на питането как ще го отразим в Д1 - ами с 01, защото е ТД по КТ.
Съгласна съм с направената забележка по въпроса. Всъщност винаги съм подкрепяла това мнение относно ТД на собственик в ЕООД. Не съм забелязала, че питането е за Е  / ООД.
Може, ако държи да е на трудов договор като фармацевт. В този случай ще трябва да продължи се самоосигурява за управленската си дейност. Иначе в рамките на самоосигуряването може и да управлява и да извършва всяка друга дейност, свързана с предмета на дейност на фирмата.
ЗДДФЛ
чл.53
(7) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Годишната данъчна декларация на самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване се подава само по електронен път.
Попълвате само Т2 колона 3 с осиг. доход , върху който са внасяни здравни осигуровки.
Здравейте,
понеже съвсем от скоро се занимавам с ЮЛНЦ с нестопанска цел моля за помощ.
Въпросите ми са следните:
1. Сдружението е направило разход за 379 лева за консумативи и банкови такси - 150 лева,има приходи от членски вноски за 1360 лева; излиза че печалбата е 831 лева. Трябва ли да се подава ГДД и трябва ли да се плати данък?
2. Освен баланс и ОПР, задължително ли е подаването на ОПП, за ОСК - не би трябвало да се подава понеже нямаме внесен капитал
3. Сметка 125 се приключва в началото на следващата година нали?

Здравейте,
най-полезно ще Ви бъде да прочетете СС 9 "ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ" . От там ще си направите някои изводи, които ще Ви помогнат с правилната ориентация по отношение изготвянето на ГФО   ЮЛНЦ. В зададените въпроси имате много некоректно формулирани неща . Например ЮЛНЦ за нестопанската си дейност не формира печалба, а резултат. Звучи абсурдно да има печалба от членски внос примерно. И защо мислите, че този резултат / който е по 125 сметка като краен израз / следва да приключите в началото на следващата година, а не към 31.12. на отчетната ?
Доколкото разбирам от така зададените въпроси Вие си имате и отговорите.

1. Новорегистрирано ЕООД - Собственика е и Управител - кога трябва да заяви пред НАП вид на осигуряване за СОЛ? - реално ще започне дейност (очаква приходи) през м.09, но вече има сключен договор, плаща наем. До колкото четох - щом има сключен някакъв договор - от гл.т. на закона - това вече е дейност. Предполагам разбирате, че лицето иска да спести осигуровки - а и се осигурява по трудов догор.

Много е важно този договор за какво е, но Вие ще си прецените предполага ли осигуряване / т.е. има ли дейност / . Иначе решението за спестяване на осигуровки трябва да си е на собственика, а не Ваше.  :smile1:


2. По ЗЗЛД - там някъде нещо ще трябва ли да подава - Заявление пред КЗЛД ?

За там някъде толкова много неща тука коментирахме, че само да искате инфо :

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=22561.160

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=23032.0

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=23062.0
...
и още много други теми тука.
Казус. Във връзка с последните промени в ЗДДС и ЗКПО от гледна точка на Закона на счетоводството задължително ли е осчетоводяването на разходи за гориво за служебен автомобил да се базира на пътни листа/пътна книжка или друг подобен документ?

 Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

Актуално към 01. 08. 2017 г.

Скрит текст :
Задължително ли фактурите се подават в първия данъчен период или могат да се ползват 12 месеца от датата на издаване.

Ако става въпрос за разходни фактури и за данъчен кредит , свързан с тях :

ЗДДС
Период за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит
Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода.
Въпросът ми е, коректно ли е да подам коригираща, без да уведомя НАП, тъй като системата е отворена и ми дава възможност да подам корекция за 2018 г. онлайн.

ЗКПО
Скрит текст :
Коректното е да се съобразите с текста от закона.   :smile1:
Ако системата позволява, както твърдите , да подадете за 2018 може да опитате на своя отговорност.
Здравейте,
не е необходимо да правите нищо във връзка с чл.96 ал.10 .
ОК, но кога им светва, когато са сгрешени контрагентите или при корекция с +\- в по-късен период в дневника?

Имат възможност за засечка кой доставчик какви фактури Ви е издал и Вие кои сте включили. По такива критерии даже правят и нарочни проверки при големи разминавания.
Здравейте,
не е необходимо да правите нищо във връзка с чл.96 ал.10 . Това щеше да е актуално, ако не се бяхте вече регнали по ЗДДС и отговаряхте на условията на този член и алинея. Той визира именно регистрация по ЗДДС, но при условие, че става дума за свързани лица или лица, действащи съгласувано .
Хубав ден !