Обърках се тотално, става въпрос за лице, което е целия месец в болничен и този болничен му е отказан от НОИ. Сега имам предписание да залича Декл. 1 за м.06,2021. Само това пише...  Трябва ли да подам заличаваща декл.1 и едновременно коригираща декл.6 за намаление на ЗО от работодател? Ще ги приеме ли едновременно?

Може да заличите Д1 с болничния, но ще трябва да подадете Д1 с верните данни. Или най-добре Д1 с код К и верните данни без заличаване . Как ще водите лицето ? В платен или неплатен отпуск ? Как ще се промени Д6 ?
Заличаването на Д1 не променя ли Д6 ?
Може би трябва да се регистрирате като специалист на свободна практика/свободна професия.

Този е вариантът , до който ще доведат всички разсъждения по въпроса. :smile1:
СОЛ се осигурява на високия  процент. Работи и на трудов договор. Излиза в болничен. Необходимо ли е издаването на втори болничен /за фирмата, в която се самоосигурява/и как трябва този болничен да се отрази в декларация1 като СОЛ?

Да, трябва. В Д1 за СОЛ посочвате  всички работни дни по болничния в клетка 16,2 .
осчетоводявам си фактурата заедно с начисленото ДДС-данъчна основа 830 лева и  ДДС 166-общо 996 лева и съответно си правя протокол по чл.117 за данъчна основа 996?

Да, без протокол.
Как да изпиша тези активи през 2021 г. съгласно ЗДДС и ЗКПО, при положение, че не се използват вече?

Отговорът на въпроса е в чл.75 ал.4 ЗКПО.
Ето какво ми поискаха при последна извършена дерегистрация през 2020 г. :
Скрит текст :

Копирала съм входираното писмо с опис на документите. Дават стандартен списък при подаване на документи за дерегистрация. Иначе са в правото си да поискат и допълнителни справки и документи.
От Становището на НОИ

Скрит текст :

Аз не мога да разбера откъде следва този извод в Становището .

НМЕ
Чл. 12. Не се издава болничен лист за временна неработоспособност:
1. на неосигурени по Кодекса за социално осигуряване (КСО) лица с изключение на случаите по чл. 42, ал. 2 и 3 КСО;

Според мене СОЛ на ниския процент си е едно осигурено по смисъла на КСО лице.
В извлечението се вижда, че са ни ревели с 10 евро по-малко. Клиентът ни изпраща копие на платежноза цялата сума от 1000 евро.

Бих си осчетоводила таксата на разход . Не стига , че фирмата реално го прави този разход, ами и данък да му плати... Със сигурност има и възможност да се намери документ за въпросната такса, но това вече е въпрос на разговор с банката. Сега става дума за 1000 евро, а ако фирмата има активна дейност и преводи за хиляди евра всички такси ще са на доста по-висока стойност.
НМЕ

чл.6
(4) При временна неработоспособност болничен лист се издава за времето от първия ден на настъпване на временната неработоспособност до нейното възстановяване или до установяване на трайно намалена работоспособност от ТЕЛК, независимо от това, дали по него ще се плати парично обезщетение, с изключение на случаите по чл. 9, ал. 1 и 4.
ЗКПО
Отклонение от данъчно облагане
Чл. 16.
(2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;
В този случай ще трябва ли да се регистрира ЕТ-то по ДДС?

ЗДДС
чл.96
3) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) В облагаемия оборот не се включват доставките по ал. 2, т. 2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3.
Многоцелевите ваучери, след като не са доставка на стока/услуга трупат ли оборот за регистрация по ЗДДС.

ЗДДС
чл.96
Скрит текст :

Според мене - не. Изчакайте и други мнения. :smile1:
Visitor и delphine вече не мислят, ще купуването на стажа по чл.9а, ал.1 става „ЧАК ТОГАВА И САМО ТОГАВА” когато се навърши пенсионна възраст – браво има напредък.  Поне може да се извините за тъпия, нагъл и грешен отговор на моя въпрос.

Смисъла на това упражнение явно не е за вашия акъл да го разберете. Но поне не подвеждайте вашите клиенти с разсъжденията на вашия ограничен капацитет.

Мислех да се въздържа и да не отговарям нищо, но ще опитам все пак :
Целта на този форум е не просто да се дават едни отговори от някого и те да са гарантирано верни - тука обменяме опит и мисли . В хода на това всеки научава нещо дори от грешни отговори. Погрешно е очакването в един форум да намирате отговори на всички ваши въпроси, а дори и такива следва да подлагате на проверка. Ако погледнете на форума като на едно поле на разговор по дадена тема ще Ви е по-леко да преживеете наглите, тъпи и "умишлено" давани грешни отговори. Какъвто и да Ви се стори даден отговор от това на никого няма да намалят заплатата, а ощетен сте само Вие. По повод на "акъла " и "ограничения капацитет " - не искам дори да коментирам . Във връзка с това, че трябва да се извиняваме за тъпите и нагли отговори - никой от участниците във форума или на собствениците на същия не Ви е давал никакви обещания или гаранции . Питате, отговаряте - всичко е на добра воля. Правите изводи, научавате или не нещо и толкова.

Този злостен Ваш изказ не ме впечатли в очакваната от Вас посока - стана ми жал за Вас - пожелавам Ви една идея повече доброта и усмивки.
След 01,01,2021 обаче искам да знам най-накрая  услугите вече са към трета страна и във фактурата(инвойса) , който издаваме трябва да има основание за неначисляване :чл. 21, ал 2 от ЗДДС и във дневник продажби трябва ли  да влязат в колона ДО по чл. 69 .

ЗДДС
чл.86
(3) Не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.

Основание - чл.86 ал.3 и във връзка с чл.21 ал.2. В дневник продажби - колона 23, а в СД ЗДДС - кл.18.
Ще ги върнат ... когато се върне дядо


Горе-долу си е така...


В какви случаи може да се поиска възстановяване на осигурителни вноски
24 Април 2019

Скрит текст :
799
ЮЛНЦ » Re: гфо
23.08.2021, 16:53
Имам Баланс и ОПР от предходни години - вижте дали ще Ви свършат работа евентуално. Може да допълните, коригирате .
Може ли да издам само фактура и в нея да посоча примерно: Подаване на нулеви Декл.по ДДС за 2021г.?

Този би бил най-безобиден вариант - и като суми да посочите всичко получено вкл. и за минали години.