6661
Новини » отговор
22.03.2016, 16:42
Дали бихте обяснили поради каква точно причина лицето според Вас не може да е съставител на ГФО на собствената си фирма ? Вие автоматично "лишихте" от това право / да съставят ГФО на собствените си фирми / всички счетоводители , които не са ЕТ-та и не са с оборот под 100 000 .
6662
Новини » отговор
22.03.2016, 15:57
Имате може би пред вид, че фирмата му няма това право, а не лицето ? Защото няма този предмет на дейност ли ???
/ нещо не разбирам в какво се състои проблема /
Специално искам да благодаря на автора на статията за достъпния начин, по който е поднесъл в нея основните въпроси , засегнати в Тълкувателното решение на ВКС. Позицията на всеки по този въпрос няма нищо общо с факта, че следва да сме информирани за произтичащото. От там нататък всеки сам ще прецени степента на риск за себе си , защото съм сигурна , че при субективен подход по даден проблем няма обективно решение.
И защо ли напоследък ВАС толкова зачести с Тълкуванията си на законите ? Недоразбрали същите тези закони бяха ЧСИ, сега счетоводители и други лица . Дали защото Законите са недостатъчно ясни или защото имат нужда от нов прочит ? Да не говорим, че тези Тълкувания при непроменени закони не знам да са по-силни от закона . Пример - Тълкуванието по въпроса със запорите не доведе до промяна на чл.446.
В момента, когато електронизацията е толкова напреднала в сферата на взаимодействието с НАП, НОИ и други институции, когато всичко е толкова улеснено и времето ни като счетоводители е спестено ние тепърва се замисляме как да си усложним работата и да не ползваме собствените си електронни подписи защото се притесняваме от нароилите се напоследък Тълкувания , предложения и проекти на нови закони . И това , ако не е ненормално не знам.
Дали няма пряка връзка тълкувателното решение по въпроса с наказателната отговорност на счетоводителите / въпреки, че то не е само за тях / с проектозакона на адвокатите, който толкова искат да прокарат ?
Ами нека те да подават декларациите - нали това искат . А тях няма ли да ги притеснява достоверността ? И как ще си гарантират спокойствие по този въпрос ? Ще подават с електронния подпис на собственика ли ? Ще го карат да подписва разни декларации ли ? Много въпроси, малко отговори....
Аз предлагам да си гледаме спокойно работата, че много станаха тези негативи , които нямат нищо общо със здравия разум.
Какво ли мислят в Страсбург...........по тези въпроси  се чудя...
Всъщност Ви отговорих недвусмислено на въпроса .  :smile1:
Само да попитам - счетоводител ли сте ?
Той е единствен собственик на фирмата, а печалбата на фирмата е реализирана само с дейността на собственика. Доходът всъщност ще е разпределения дивидент.

Доколкото дивидентът не е трудов доход и не води до задължение за осигуряване на лицето то същото не следва да подава ГДД чл.50 и респективно не изравнява осигурителни вноски.
"  Трябва ли собственика да изравнява осигуровки с ГДД по чл. 50 ?"

С ГДД по чл.50 физическите лица декларират получени през годината доходи. Какви доходи има това физическо лице като собственик на ЕООД , за да подава ГДД и оттам да изравнява ?
аз чакам с нетърпение момента, в който чрез фирмен ПИК ще могат да бъдат подавани различните видове декларации, но както виждате - нищо не се прави в тази посока...
  :good:

Много ми е чудно защо това наистина е невъзможно и не е заложено да става ? Това е един идеален вариант, при който собствениците на фирми не биха се притеснявали дори и финансово да заделят средства за закупуване и поддържане на електронен подпис.
Що се отнася до декларацията - то и сега при публикуването на ГФО в ТР подписват декларация, че потвърждават истинността на подаваните документи . Още повече, че преди подаване на ГФО за публикуване има етап на разглеждане и одобрение на ГФО. И на практика имаме  Решение за приемане и одобрение на отчета и декларация за потвърждение на истинността на представените за публикуване документи.
Внесените от ДЗЛ тримесечни авансови вноски се записват на ред 7 част IV образец 2001 в ГДД . Там , а не в Приложение 3 ще ги отразите.
ЗКПО
Скрит текст :

Нямате срок - при изтекла давност имате указано кога най-рано да отпишете вземането. След като имате потвърждение за плащане бихте могли да изчакате плащането. Може и да отпишете вземането, но при последващо плащане да преобразувате с размера на платената сума.
ЗЮЛНЦ
...............
Чл. 3.
..............
(3) Юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели.

Смятам, че този текст от ЗЮЛНЦ е достатъчно основание да използвате постигнатите резултати от стопанската дейност за изпълнение на изискванията по проекта.
Да, вписан е. Инспекцията по труда не е ли орган, който осъществява контрол по спазването на трудовото законодателство? Управителят не е задължително да е на трудов договор. Посочването на адвоката беше примерно, ако това има значение.

Външно лице - вписан управител без възнаграждение и без договор. Упражнява обаче дейност / не сте упоменали изрично, но би било логично да е така / .
Доколкото осигуряването е резултат от упражняването на трудова дейност не следва да има съмнение дали трябва да се осигурява въпросният управител.
Упражнява дейност - осигурява се.
Ако липсата на ДУК и възнаграждение е начин да се избегне осигуряването не намирам този начин за "работещ" вариант. Един съдружник, който е СОЛ и управлява по същия начин примерно няма договор и възнаграждение, но задължително се осигурява като СОЛ.
ЗКПО третира подобен вид взаимоотношения като избягване на данъчното облагане / освен опита да се избегнат осигуровките / .
Принципно няма проблем да изготвим решение, аз питам дали е позволено то да бъде изготвено след като сумите са вече внесени по фирмената сметка?

А как и кой би разбрал кога е изготвено ?
Иначе не е позволено . / по-скоро не би било редно /
Имал ли е някой подобен случай: подадох справките към НСИ имам входящ номер, подадох и год.декларация по чл.92, излезе ми номера с дата 28.08.2016, всичко добре, но вчера си прегледах справките и видях, че нещо съм разместила, анулирах, оправи си го и пак приключих, това ще повлияе ли на декларацията?

Не, входящият номер от НСИ е същият.
Да и не би ли трябвало по стария начин да се определя, а не по измененията въведени тази година  :blink:

Каквото е законовото изискване са го приложили във формуляра на ГДД за 2015.
Погледнете все пак СС 18 в частта му за признаване на приход от услуги.

Скрит текст :
Уведомление се подава при промяна на срока на договора и на длъжността. Във Вашия случай следва да подадете уведомление за новата длъжност, която ще изпълнява лицето.
За същия случай ходих до НАП - погледнаха в системата, казаха, че няма проблем и ме посъветваха да изчакам няколко дни. В интерес на истината доста бяха тези няколко, но накрая стана - успешно влязох и от тогава няма проблем.  :smile1: