а когато лицето полага личен труд - в този случай това признава ли се за доход на лицето или не?
а възможно ли е да полага личен  труд,но да е безвъзмездно,т.е. да плаща само ДОО,ЗО и ДЗПО на 420лв.,без да плаща ДОД?
Кой е най-удачния вариант за осигуряване в този случай и най-изгодния?


http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.0.html
12.2014 - месецът на полагане на труда
За ГФО 2013, който е публикуван в 2014 и има отказ за вписване, може да се възползвате от Заявление за отстраняване на нередности Ж1.
За ГФО 2014-стандартната процедура Г2.

create ,
благодаря за споделената идея - елегантен начин за справяне с подобна ситуация и при това безплатен. Проверих специално като прочетох поста ти по повод едно такова питане, което ми беше отправено.  В самият образец не е предвидена опция да се чеква платена такса. :good:

http://www.capital.bg/blogove/pravo/2012/02/12/1764864_bivshiiat_vi_rabotodatel_ne_moje_da_vi_ogranichi_da/

http://ekspertis.bg/document/view/qanda/129543/0/

примерен текст :

Скрит текст :
http://www.noi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1861-povn13

от линка :

Скрит текст :
Изискваният стаж е 6 месеца осигуряване за общо заболяване и майчинство и не е задължително този стаж да бъде точно във фирмата, а да го имате придобит назад във времето.Не е задължително и да е непрекъснат.
от Вашата препратка :

"И така - собственици и съдружници неполагащи труд в дружествата си, както и акционери, които работят като директори без възнаграждение, следва да се осигуряват единствено здравно на основание ..."

Вие обаче полагате труд в ЕООД-то си и въобще не попадате в тази категория.Упражнявате ли труд - задължително се осигурявате. Възнаграждението е без значение.Коментарът за него е само за ДУК - когато този договор е без възнаграждение не следват осигуровки като управител по ДУК. СОЛ обаче е друга работа Вие вероятно сте самоосигуряващо се лице и следва да плащате осигуровки след като упражнявате дейност с или без възнаграждение.
Точно така - следите продажбите.
 Вижте обаче и чл.99 ЗДДС , за да не попаднете в хипотезата му и да трябва да се регистрирате на основание ВОП.


/ пропуснах времето за редакция по-торе /.
Стоката която купувам ще я продавам поне година . Значи не е важно колко купувам а колко продавам.

Т
Скрит текст :
Колко внос на година може да направи фирма която не е регистрирана по ЗДДС  ?

Ако питането е за избягване на регистрация по ЗДДС, то трябва да направите толкова внос, че като продадете закупеното облагаемият оборот за 12 месеца / всеки месец следите изминалите 12 / да не надхвърли 50 000 .Вие си знаете какво точно купувате и на какви продажни цени ще го предложите .
Не, за момента няма промени. То с увеличаването на МРЗ ще се увеличи автоматично и осигурителният доход на наетите на МРЗ, за които до момента е бил 360.
 Приема ли се, че съм възстановена на предишната си длъжност ? И могат ли да съкратят бройката ми като се има предвид , че съм единствен касиер-счетоводител в предприятието?


http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=318:etp06&catid=38:epitru&Itemid=157

от линка :
" 3. Работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка на работника или служителя факта на възстановяването на предишната работа. Това става, като:
3.1. с червен химикал, с две кръстосани линии, се зачерква основанието, датата на уволнението и правоъгълният печат, в който е вписан трудовият стаж до момента на отмененото уволнение;
3.2. с червен химикал се записва и основанието, на което се прави зачеркването;
3.3. вписва се датата, на която работникът или служителят се е явил, за да заеме длъжността. Това вписване се прави на първото свободно място на дясната страница на трудовата книжка."

По принцип за съкращаването на бройката няма еднозначен отговор - важното е дали имат нужда или не от тази позиция в щатното разписание.
Задължението е към доставчик.Просто по една фактура не е доплатено 1.05лв. от м.11.2011г.

Много поучително е това, което ни сподели, ditzve . Един пример за неочакваните последствия от наглед дребните и незначителни пропуски. Дано има добро развитие за фирмата целият този случай.
Вероятно това е свършил ЧСИ .
http://www.lawsbg.com/lectures/75-obligacionno-pravo/440-cesia.html

" СТРАНИ
Страните по договора са:
1.    Цедент - прехвърлителят на вземането
2.    Цесионер - приобретателят на вземането
Длъжникът по вземането не е страна и неговото съгласие не е необходимо. Цесията е договор и тя изисква съгласието на цедента и цесионера."
Назначавате новопостъпилите работници с кода на дейността, в която ще са заети и отделно от това определяте кода на основната икономическа дейност на фирмата, което ще има значение за праговете, на които ще осигурявате всички, независимо в каква дейност са заети.

http://www.account-bg.info/e107/e107_plugins/vypross_menu/vypross.php?0.view.96
http://www.tita.bg/page/352

ЗМДТ
...........
чл.21
.........
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица.
и аз съм за Б  :smile1:

Пъпешче, то няма друг вариант - чрез дружеството трябва да са, защото само така могат да се приспадат при определяне на данъчната основа.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване или за задължително осигуряване в чужбина. Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.
А Вие плащали ли сте си осигуровките и ДДФЛ независимо, че не са подавани декларации обр.6 ? Защото, ако сте си плащали коректно осигуровки и ДДФЛ не бихте имали задължения, а надвнесени суми . След като пишете, че имате задължения не мисля, че те произтичат от неподадени обр.6.За тях биха могли да Ви наложат глоба за всяка неподадена декларация, но като гледам периодите, за които се отнасят е минал давностния срок за това.