от указанията за попълване на обр.1

Скрит текст :

Правилно НЕ попълвате , ако не става дума за изключението, посочено в Указанията.
" може ли просто да се приспадне в данъчната декларация загубата от минали години без да се осчетоводяват тия разлики ?"

Може, не знам някой да се занимава с това. Може и да има де....
Сега се сещам, че когато са закупени дневник покупки са посочени като ДМА и в този смисъл при евентуална проверка дали няма да има проблем, че сега ги продаваме като стока?

Дори и да не са стока можете да продадете ДМА. :smile1: Само си направете един протокол за въвеждане в експлоатация .
Да протокола ми е приет.

Подайте с код корекция коректните данни за лицето. Ще чекнете, че няма необходимост от подаване на Д6.
Само да добавя към отговора на p.i. , че ако хладилниците не са стока / както приех по-горе / , а са ДМА и нямат протокол за въвеждане в експлоатация , то на основание чл.58 ЗКПО няма да имат данъчно-призната амортизация.
boryana.petkova дали сте получили отговор от Микроинвест за тази ситуация, сега аз изпаднах в нея, ще съм благодарен ако споделите какво е решението.

Какво точно правите ?
Тези хладилници очевидно са стока за фирмата . В такъв смисъл не виждам никаква причина да им бъде начислявана амортизация , което се прави само за въведените в употреба ДМА. Ако имате идея да ги трансформирате в ДМА то вижте чл.58 ал.1 ЗКПО .
Там е визирано, че "Датата на въвеждане в експлоатация следва да е документално обоснована. " Това, че хладилниците като стока вече са физически и морално остарели би бил аргумент да бъдат продадени на по-ниска цена, но в качеството им на стока това няма никаква връзка с амортизации.
За продажната цена нямате ограничения и ангажименти , свързани с ДДС освен, ако не попадате в чл.27 ал.3 ЗДДС.
Тази фирма като подава въпросната декларация за данъка по ЗМДТ вписва като данъчно-задължено лице своя ЕИК. Как това да бъде Ваш разход ? И защо Вие давате парите ? А като колите са на ФЛ / под наем / как се вписват в дейността на другата фирма?
 :good:Мерси!Само бумаги събираме.

Ами точно от това избяга НОИ и го вмени на нас. :smile1:
Или то трябва само да се съхранява при работодателя?

Точно така.
Значи обезщетението по чл. 224 се включва само в т. 31 и 31А?

Да. Нали от т.34 вземат данни за болничните - ако има възможност ще го намалят колкото могат... :good:
Въпросът ми е започва ли да тече нова давност за лихвите и заемите след тяхното признаване на 01,01,2015

Според мене - не и за данъчни цели.
Погледнах как ми  формира програмата тази точка за наети лица - в т.34 се изважда и обезщетението и данъка към него.
Да. В.т.34 не се включва обезщетението по чл.224. Не съм допрочела, че става дума за наето лице. :smile1:
 нещо по въпроса "

Скрит текст :

Мисля, че при липса на възнаграждение по ДУК не следва да подавате Д1 и да осигурявате лицето. Друг е въпросът , ако упражнява дейност все пак като няма възнаграждение по ДУК защо не е СОЛ ? Така или иначе след като имаме трудова дейност следват осигуровки. Според мене няма да можете да формирате такава Д1 - ДУК без възнаграждение, но с осигуровки.
Предполагам във връзка с МРЗ

В питането си пишете "Допълнителни споразумения по чл.119". Чл.119 е за едностранна промяна / в случая на РЗ / от страна на работодателя и е неудачно да говорим за допълнителни споразумения. По-скоро става дума за издадена заповед, с която работодателят определя по-високи РЗ на работниците си и затова не е необходимо тяхното съгласие. Пишете си заповедта и я прилагате към досието на работника - може и срещу подпис , че същият е уведомен за тази промяна. :smile1:
И няма нужда от уведомление в този случай, разбира се.
ЗМДТ
........
Чл. 61у. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане ...... и т.н.

И аз така го разбирам - май ясно си е казано :
за таксиметровата дейност - алтернативен данък
за всички останали  дейности          - ЗКПО  , ЗДДФЛ

Изрично визират таксиметровата като облагаема с алтернативен данък  и е изключена от ал.2 за другите дейности, които евентуално биха се облагали по ЗКПО.
http://www.tita.bg/danatsi_tita/edition/51/article/878

ЗОПБ. Въпрос. Законът за ограничаване плащанията в брой (ЗОПБ) прилага ли се за суми, които нямат характер на плащания, като предоставени суми на различни подотчетни лица – служители на фирмата с длъжностна характеристика да се разпореждат с такива суми и извършват плащания или закупуват стоки, управители и т.н. ?
Скрит текст :


И аз като Калина мисля, че не следва да прилагаме ЗОПБ по отношение на подотчетните лица, но има и друго мнение / цитираното по-горе / . В интерес на истината е малко предпазливо  - нито категорично да, нито категорично не . Все пак обаче води към размисъл.