Ясно е, че ще трябва да се декларира начало на дейността и да се внесат осигуровки заради тази покупка. Може ли обаче от началото на м.август 2017 да се декларира преустановяване на дейността и чак през м.12 да се подаде отново декларация за подновяване на дейност и оттогава да се продължи с внасянето на осигуровки?

Да и то не само може, но и трябва - след като лицето не упражнява дейност - подава ОКД5 и прекъсва, а след подновяването на дейността отново следва подаване на ОКД5 и възобновяване на дейността и респективно осигуряването.
Лицето е неосигурено и има болничен лист неправомерно издаден / иначе съм съгласна с Пъпешче, но това не е наш проблем сега / . Остава и да подадете Д1 за лице в неплатен без стаж.
Е, все пак НО трябва да се прекъсне, а след това да се поиска отново, поне с такова впечатление съм останал. Както и всичките писания около подаването на болничния...

Самият болничен е неправомерно издаден - как болничен в този случай ще прекъсне отпуск ?
По-скоро в обратен ред - прекъсване на неплатения без стаж, отработване на поне ден и болничен...
за периода на неплатения отпуск без стаж лиц;ето няма право на болничен. Това обстоятелство дава отговор и на въпроса Ви - този болничен не Ви касае по никакъв начин.
Та ви питам,вие в подобни случаи задължително ли минавате през 411?

И аз смятам, че минаването през сметка 411 не е задължително и не е проблем. Само за протокола да отбележа обаче, че аз осчетоводявам през 411 всички приходни фактури и документи .
А ако е вписано в запора "Налагам запора на трудовото възнаграждение" и нищо повече....

Много разтеглива работа е това, но може да се "хванете" за думата...
След 30.04.2017 за 2016 само на гише.
не ме изкушавайте,цяла сутрин водя този разговор някой да тръгне в тази посока .. :smile1: и просто да сторнирам тази сума в дневника за продажби за месец май .. едва ли е най правилния начин но ,като знам колко нерви ще изхабя със собствениците

Изкушаваме те и сигурно няма да си единствения изкушен в такава точно ситуация... :smile1:
Иначе си знаеш - чл.126.

та само с обяснение едва ли ще се мине според мен и за да направя корекция ще назначат  и проверка а на всичкото отгоре фирмата прекрати дейността си

Всичко това е така, ако приложите чл.126, но ако сами се "коригирате" е друга работа...
Не бих правила нищо в този случай. :smile1:
Все още не съм подала Окд5 за прекратяване на СОЛ.Мисля си дали изобщо да подавам. Въпреки че вече има възнаграждение по ДУ и осигуровки на максимален доход,това лице върши и друга работа във фирмата ,освен да управлява.Права ли съм в разсъжденията си?

Това обстоятелство прави задължително осигуряването като СОЛ. Друг е въпросът, че лицето би могло в качеството си на СОЛ да извършва всякаква дейност, свързана с дейността на дружеството включително и управленска. СОЛ с личен труд  обезсмисля ДУ - явно няма проблем размерът на личния труд да бъде в желаните от СОЛ размери и да се осигурява на максимума както това става в момента .
За данъчни цели обаче си е в сила чл.37 ЗКПО и там е определено кога и при какви условия се отписва вземане. Давността по ЗЗД не променя действието на чл.37 ЗКПО.
Защо? Той като СОЛ се осигурява само за пенсия.

Ами за да се чуди човек после как да попълни Приложение 9 за лице, което няма право на болничен . :smile1:
Да, надявам се, че така ще се получат нещата / видно и от споделения опит в темата, която ХХХХХ копира /.
Дали изобщо е необходимо да се заявява такава промяна или само с подаването на декларация 1 става ясно от кой булсатат лицето е избрало да се самоосигурява?

Вероятно СОЛ би било добре да има тази свобода на действие и само с Д1 да уведомява за избора си. При наличие на личен труд обаче не бих пренебрегнала официално заявения избор чрез ОКД5 на този етап.