Ами това със салдото по 454 зависи от осчетоводяването на сумите по ведомост и от разбирането ви кога би следвало да се начисли ДДФЛ като счетоводна операция при изработване на ведомостта или при изплащане на заплатите.Срещала съм и двата варианта.
Напълно си права относно некоректността на питането - едно е представяне на работодателя, а съвсем друго подаване на инфо в НОИ. И публикуването на документи с лични данни също не е за адмирации. Друго ми прави впечатление - има отговор от НОИ и то коректен, а питането не спира. Проверка на всеки отговор. Сега дали да не се очаква и нашите отговори да бъдат някъде проверени ? Или пък сме " последна инстанция " ?
Марпанче, ако видиш отговора на НОИ там са си писали, че към 08.08.2017 работодателят още не е подал Приложение 9 за болничния.
По принцип Д6 се подава за дължимия данък на изплатени вече заплати . Ако данъка за тази точно заплата сте го включили в Д6 и е подадена вече би следвало да се коригира.
Може да се ползват услугите на застраховател или оценител?

От първия линк :
" В заключение е необходимо да се отбележи, че съгласно чл. 65 от Наредбата, за целите на определяне на пазарните цени при необходимост могат да се ползват и оценки на лицензирани оценители и заключения на вещи лица."
Решихме да експериментираме и каквото стане. Не посочих сумата в кл.80. Ще мисля по-късно.

След един такъв точно експеримент на следващия месец след подаване на ДДС-то ни излезе задължение по-малко със сумата, непосочена в клетка 80 от предходния месец. Чак се учудих, но тихом -мълком си платихме по-малката сума и така приключихме "процедурата".
ЗКПО
........
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато свързани лица осъществяват търговските и финансовите си взаимоотношения при условия, които оказват влияние върху размера на данъчната основа, отличаващи се от условията между несвързани лица, данъчната основа се определя и се облага с данък при условията, които биха възникнали за несвързани лица.
Както вече написах по-горе общоприетото значение на думичката самоосигуряващо се лице е че лицето само се осигурява

Именно - осигурява се само т.е. за своя собствена сметка, а не , че плаща осигуровките си от своята лична сметка. СОЛ може дори да няма и лична сметка.
Г-жо или г-не,
опитвам се да ви кажа че чисто теоретично това не е правилно.


Бихте ли посочили един нормативен документ, който чисто теоретично забранява това, което коментираме ? Къде законодателят е заложил такова изискване ?
Малко встрани от конкретния въпрос , но близо до темата :
Погледнете чл.73 от ЗЗД примерно където се казва, че дадено задължение на ФЛ може да бъде платено от трето лице или Кодекса на труда, който дава възможност да получавам заплатата си не непременно по личната си сметка - чл.270 КТ.

/ Да не говорим за чл.42 ЗДДФЛ, който Вие сам сте цитирал в началото на темата и сте болднали съответния текст - там това дори е задължително, ако фирмата желае да се възползва от определени възможности, свързани с изплащането на личния труд /.
Собствените средства са собствени средства когато не са в патримониума на фирмата Когато са там са  част от активите на фирмата - и срещу тези активи няма нищо.
Дебит=кредит

Внасям пари, с които фирмата плаща личните ми осигуровки. Моите пари за моите осигуровки. Няма как парите ми да са активи на фирмата - внесени, те отиват по предназначение. И как така срещу тях да няма нищо ? Това "нищо" е внасянето им по съответната сметка на НАП.
Според Вашата логика , ако личните разходи трябваше да се плащат И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  се плащат от личната сметка и само от нея как се стигна до данък уикенд ? Не стана ли "благодарение" на купуването на активи за лични нужди именно от фирмената сметка ? Елементарен пример за това са покупките с Метро-фактурите , които са задължително фирмени, а съдържанието им е често "лично" .

Това, което споделяте като мнение не е неправилно, но не е и задължително да е така. Практика по въпроса "дебне" отвсякъде... :smile1:
Задължително е според закона. Според нормалната счетоводна логика въобще не е така.
...
Личните осигуровки трябва да се плащат от личната сметка, не от фирмената!!!

Нормалната счетоводна логика и практика въобще не среща противоречие и затруднение с това обстоятелство. Освен това е нормална практика аз например да платя Вашите осигуровки от моята фирмена сметка , ако сте ми предоставили парите за това. Или да платя публични задължения на друга фирма, ако същата ми е дала за това пари и ред подобни примери, които не са никакво изключение в практиката.

Важното е не осигуровките да се платят от личната сметка, а със собствените средства на лицето независимо от коя сметка.

Всичко това обаче не пречи да имате своето си мнение и да го прилагате стриктно без обаче да го налагате като меродавно.
В редица случаи законът дава определени възможности без да налага задължителното им прилагане.
 логически не би трябвало собственика да вкарва пари във фирмата за да си плаща собствените осигуровки. собствените осигуровки се плащат със собствени пари(т.е от собствена сметка). Фирмените разходи се плащат с фирмени пари, нали

Защо да не би трябвало да вкарва пари във фирмата ? Не само трябва, а и е задължително , за да се платят личните осигуровки на собственика чрез дружеството именно с негови лични средства. Да не говорим за други нюанси при личен труд на собственика - биха могли при изплащането му да се удържат тези осигуровки с цел плащането им чрез дружеството.
http://www.karieri.bg/karieren_klub/suveti/2339091_dokumentirane_i_otchitane_na_komandirovki_v_stranata_i/

" По време на командировката работниците или служителите изпълняват обичайните си трудови задължения, но извън мястото на постоянната им работа."

Много важно се явява определянето на местоработата на работника в ТД. Явно тука ще следва нещата да се прецизират максимално.И аз като Пъпешче смятам, че важен ще се яви трудовия договор и местоработата, вписана в него.

Според мене няма абсолютно никакво значение какво ще е изписано на платежното. Смисълът е, че клиентът Ви погасява свое задължение към Вас.
Какво мислите за това решение?

Като за правилно в случая.  :smile1:
Другата беля, която съм направил е че не съм пуснал уведомление за прекратяване на трудовият договор .

То дали това не е спасението - да не го прекратявате и да продължите да си подавате Д1 с код 01 ?
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=5666.0

Разгледайте тази тема и по-точно писмото в отговор 5.
от текста в него :
" По аргумент на противното не се считат за осигурени лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, за които денят на встъпване в длъжност по трудово, служебно или друго правоотношение съвпада с първия ден от периода на временната неработоспособност. "

По ДУК няма отработен ден и как ще получава обезщетение в този случай ?
Сключва се ДУК. Следователно се променя вида осигурен в Декларация 1 от код 01 на код 10. Тя не упражнява трудова дейност в ООД-то под каквато и да е форма

Как се съчетават сключеният ДУК и факта, че лицето не упражнява дейност под никаква форма ?
Прекратен ли е трудовият договор ?
 Необходимо ли е според Вас да се подава Декларация за промяна в обстоятелствата към НОИ при положение, че не се променя никое от обстоятелствата, които пораждат изплащането на обезщетението, не се променя работодателя и не се прекъсва отпуската?

Ако трудовият договор е прекратен как да не се прекъсва отпуската ?