Вие най-добре си знаете спецификата на услугата и отчитането им. Искам да направя една аналогия с фактурите на лекарите към РЗОК, с които те отчитат дейност за 12.2017, но фактурата по изискване на РЗОК се издава в определен за отчитане ден през 01.2018. Дейността обаче е извършена, задълженията - изчислени и не може само датата на издаване на фактурата да определи дали се дължат или не тези пари.
Преценете Вашата ситуация.
Да, може да постъпите така - с един протокол и описани в него фактури от 2018, които съдържат дължими суми да дейност 2017 и да осчетоводите

411/703 / примерно / - стандартно като при продажба

В Баланса ДТ411 - вземания
В ОПР - приходи от продажби           
Всичко зависи от сключения договор и как сте се договорили по тези въпроси.
Не се приема като база за отпускане на средства, тъй като не се оформя с договор и няма сигурността на един безсрочен ТД. Това имах предвид, не че реално тези пари няма да са доход :)

Оформя се с договор - договор за личен труд. А сигурността му не е по-малка от тази на ТД.  :smile1:
Личния труд се отхвърля, защото не върши работа за доказването на доход.

Точно с това никак не съм съгласна. Защо да не се доказва доход ? Личен труд с възнаграждение ? ?? Не доказва доход ?

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.60.html

Вижте отговор 61 - има постнато едно указание за администрирането на личния труд с всички подробности.
Единственото нещо за което виждам по-сериозен проблем е липсвата на осигуряване на управител, но при положение че в същото време има служител на трудов договор (да, макар и той да е управителя на документи), то дружеството не се движи от нищо - има човек който се осигурява.

Представяте ли си, ако всички управители по тази Ваша логика спрат да се осигуряват, защото имат наето или наети лица в дружествата си ?

То, ако можеха щяха мнозина да се възползват, но уви...
Вие напълно разбирате , че основен проблем е липсата на управител с осигуряване.Държите на трудов договор / не коментираме колко юридически е издържано това / , но в една действаща фирма управителят не може да не се осигурява . Правилно отбелязвате, че трудовият договор е за конкретна дейност.

"С оглед на това - виждам като по-важно човека който върши тази работа, да бъде назначен на трудов договор именно с длъжност, която касае работата и приходите на дружеството."

При положение, че личният труд е приравнен на трудово правоотношение и може да обхваща всичко - от дейността на лицето , свързана с фирмената дейност до управлението това Ваше решение ми се струва неиздържано.
За да се избегне плащането на таксата подаването се извършва само на ръка.

Само искам да се включа информативно - познат адвокат ми подаде няколко декларации за неактивност по интернет - без такса. В момента са в статус "обработва се" .
По горе ви написах бланките който трябва да се представят плюс Г2.На мен ми казаха, че може и друг да ги подаде, но Г2 трябва да има нотариялна заверка на подписа на уоравителя.Другата седмица ще ходя да подавам тези документи и ще ви пиша какво се случва.Голям цирк.

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19958.msg132758.html#msg132758

Нещо да опитате да разберете на място по този въпрос от темата ?
https://ekspertis.bg/document/view/qanda/138228/0/

Отписване на неплатени задължения за лихви

Скрит текст :
Последно, до колкото четох по форумите, за неработещите фирми в Търговски Регистър ще представяме декларацията от НСИ за без дейност

По форумите също подали вече споделят, че декларацията може и да е свободен текст . :smile1:
Според мене - да.

До колкото разбирам (ако въобще е правилно), задължително е трябвало да се отпишат, при изтичане на 3г. давност, като се посочат в увеличение на ФР.
....но в случая лихвите не са били признати за данъчни цели и сега да се увеличава и плаща 10%, не мога да си го обясня.

Правилно сте увеличили през предходни години резултата, а сега, за да си изясните логиката / и още някои действия, които трябва да направите /  само прочетете до край чл.46 - последните две алинеи. :smile1:
https://zakonnik.bg/document/view/pismo/148949/1914347

от линка :

Следва да се посочи, че спирания и прекъсвания на давността след изменението на ЗКПО, влязло в сила от 01.01.2014 г., не се вземат предвид за целите на данъчното третиране на неплатените задължения по реда на чл. 46 от същия закон.
За каква услуга става дума ?
Така е, както сте го написали - правилно.
Само да допълня - по ДУК разход е брутното възнаграждение и осигуровките за сметка на работодателя / както при трудовите договори / . По възнаграждението за личен труд няма осигуровки, но има данък.
Да, третата вноска не е внесена и има лихви съответно.

След като не сте коригирали авансовата вноска значи тя е била дължима и лихвите са начислени законосъобразно според мене . При подаване на ГДД няма да има лихви за внасяне по самата ГДД. Там се изчисляват дължими лихви за превишението на окончателната печалба над прогнозната .
Работи вече и чрез експлорера.
При проверка изискват те да бъдат заприходени като ДМА. Смятате ли това за основателно?

Не знам как някой може да изисква нещо такова. Има си счетоводна политика , счетоводни стандарти . Би могло и да е ДМА, ако тази теза може да се защити, което не е невъзможно , но приемам това с резерви в подобен случай.. Питам се обаче, ако впоследствие купите още гирички в увеличение на този актив ли ще ги сложите ? Хммм.

И аз като bobo бих ги дала на разход.
Здравейте,
прочитате текста под табличката в част VI и там ще намерите точните отговори на въпросите си.  :smile1: