Добро утро !
Ако прекратите договора с лицето ще може да си ползва остатъка до 410 ден от НОИ. След това назначете отново жената и подайте документи за отпуск за гледане на дете до 2 години.Защо Ви е толкова усложнена процедура с използването на чл.123 ?
И отново да посъветвам - за прехвърляне на дейността - начин и процедура се обърнете към адвокат. Вероятно ще става дума за продажба - посъветвайте се и го предприемете, ако считате, че това е решението на проблема Ви.
Сега виждам, че имате предвид т.7 от чл.123 ал.1 , а не 7 от основанията за промяна на работодател в Указанието и цитираме различни текстове. Смятам обаче , че въпросът Ви изисква юридически съвет и намеса .

"7. преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи."
Каква дейност ще прехвърлите или преотстъпите след като фирмата е неработеща ?

    Не са ли 8% на 100 от минималната заплата?

Послушайте pmihaleva . :smile1:
т.7 е за прехвърляне на дейност, не за промяна на формата на дружеството

 lllion@abv.bg ,

за коя т.7 говорим ? Аз по-горе цитирах възможностите за смяна на работодател от Указанията за попълване на уведомление чл.123 и там точно т.7 е промяна на правноорганизационната форма. Коя т.7 имате предвид ?
с гр.договор е прекъсната,  :hmmm:.

Това не го разбирам........
Става, ако не Ви се броят дните.  :smile1:
/ може калкулатора да ползвате за брой дни от дата до дата /
Декларация 7 се подава еднократно до последно число на месеца, следващ възникването на обстоятелството, че лицето е безработно.
Да, следва - Вие сте СОЛ по ЕГН независимо от различните приходоизточници.
На много места четох, че ако попълня БУЛСТАТ (в случая ЕГН) във втората ОКД5 щели автоматично да сменят осигуряването, през него  :blink:
Значи, в случая да подам без да попълвам полето за БУЛСТАТ?

Напротив - следва да попълните Булстат - иначе се обезсмисля подаването на ОКД5 , целящо да уточни започване на дейност през този Булстат. За автоматично сменяне на осигуряването не съм чула и не съм срещала такива случаи. :smile1:
Само окд-5 през булстата като свободна професия се колебая дали трябва да се подава - ако се подава, следва да е само с попълнено "започване на дейност".

 :good:
Би било редно да се подаде, за да се определи началото на дейността като свободна професия.
Марпанче, нали с код 907 са в справката точно такива - рента над 5000 на основание чл.73 ал.1 т.4 ?
7 - При промяна на правноорганизационната форма на предприятието (чл. 123, ал. 1, т. 5 КТ). Уведомление се подава от новото юридическо лице само ако осигуряването на работниците и служителите в него се провежда чрез различен от стария ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП.

Готови сте да промените правноорганизационната форма на предприятието ли ? Ами обърнете се към адвокат и при осъществяване на тази промяна ще приложите чл.123 , но не мисля, че ще става дума за двете в момента действащи фирми. Просто тази, в която е назначена жената ще промени правноорганизационната си форма и тя ще остане в промененото вече предприятие.
Не виждам проблем да си стои в тази фирма и да си изкара майчинството там. :smile1:
Един СОЛ с личен труд за времето на съставяне на ГФО би Ви свършил чудесна работа. :smile1:

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.0.html
Всичко Ви е налице с изключение на правоотношението с дружеството , за което не конкретизирате нищо освен, че не сте управител.  :smile1:
подаваме абсолютно всичко отново с код Корекция ли?

 :good:
Уведомление по чл.123 се подава при промяна на работодател. Вижте в Указанията за попълване на уведомлението по чл.123 за каква промяна обаче става дума и дали се разпознавате в изброените случаи.

от Указанията :

Скрит текст :
Здравейте,
преди 3 месеца се върнах от майчинство след 1вата година, бих искала да попитам, ако ползвам сега болничен за общо заболяване, нан каква база ще се вземат месеците в платено майчинство, на сумата, която ми е изплащана или на минималната заплата за този период? Благодаря предварително!


http://www.noi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1861-povn13

от линка :
" За дните, включени в периода от 18 календарни месеца, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
..........
3.е ползвало отпуск за отглеждане на дете;"

откакто има 30 на сто доставки с нулева ставка

 :good:
Ако променяте заплатата по чл.119 КТ - правите ДС. Ако използвате чл.118 ал.3  КТ - издавате заповед без да правите ДСп.. Само да бяхте прочели членовете щяхте да ме разберете.
Хубав ден!