Подайте искане за възстановяване. В хода на проверката по искането ще Ви дадат и предписания да подадете неподадените декларации и въобще да се направи необходимото преди да възстановят сумите.
Някой " тествал"  ли е дали при подаване на СД ЗДДС фактура, подадена със знак минус минава и системата не дава фатална грешка ? Имам и аз един контрагент със сгрешено име, но се чудя още как да го коригирам... / да не си пишем писма с НАП /.
Hrili ,
в много отношения си прав. Трябва обаче да отчетем някои неща . Все още се изисква УП2 особено за стари периоди , когато не съществуваше персонален регистър. Не е отпаднало никъде и обстоятелството, че лицето може да декларира, че е съгласно за целите на пенсионирането да се ползва ПР. Аз отдавна не съм писала УП2 поради тази причина - и за хората се явява удобство да се ползват данните наготово. УП3 ще се пише - няма как-  при различни ТС и ОС или други обстоятелства. Едно нещо ме дразни обаче в този подход - всичко се стоварва отново на счетито и вместо лицето да си носи документите / УП3 имам пред вид / ще му ги подаваме ние. Хем сме длъжни да  издадем УП3 и на лицето и в същото време да го пратим и в НОИ. Ставаме комплексни и , както обичаш да казваш,  многопластови  :good: специалисти / и това на фона на адвокатските напъни / .
 Т.к в действителност няма реално основание за това ,трябва да се подаде корегираща декларация 1 и6 с код 3 или 1 ? За всичките години ? Само с отработените дни без осиг. доход?

Подавате коригиращи декларации обр.1 за целия период , през който лицето се е осигурявало на максимума по трудов договор като посочвате дните / работни /  в осигуряване в т.16.4. Коригираща декларация 6 не е следвало да подавате след като лицето в качеството си на СОЛ не е следвало да внася осигурителни вноски. Подадените вече Д6 13 следва да заличите. Всичко това ще направите след издадени предписания от НОИ.
Работните дни за периода умножавате по 4 и делите на 8, за да получите работни дни при 8 часов работен ден. Дните делите на 21 р.дни, за да намерите месеците.
ЮЛНЦ не формира данъчна печалба или загуба, а РЕЗУЛТАТ. В такъв смисъл нямате разходи , признати за счетоводни и такива - за данъчни цели. Осчетоводявате изразходваните средства за дарения в разходна сметка / примерно 609 / и не преобразувате нищо повече впоследствие.
Гражданският договор бива договор за извършване на определена работа и договор за възлагане на поръчка. За разлика от трудовия договор ГД се характеризира с липса на работно място и време и има еднократен характер / т.е. изпълняваните задачи нямат повтаряем характер във времето /. Важното е да се съобрази този ГД да не носи белезите на прикрит трудов договор. Иначе няма проблем лицето да има сключен ГД за извършване на определена работа или възлагане на поръчка .
Ако всъщност е налице желание да се изплати такова обезщетение винаги може да се направи анекс към договора. В противен случай няма основание за изплащането му .
...или следва и в договора за счетоводно обслужване да се посочи изрично, че това ще ми влиза в задълженията?

Това ми се струва излишно , ако не е повод да поискате увеличение на възнаграждението.
В случая няма взаимоотношения между две СОЛ, а между ФЛ-ЗП и ЮЛ-ЕООД. Доколкото при изплащане на наем се издава СИС / вкл. и на СОЛ / платецът на дохода - юридическото лице - удържа и внася данъка като подава и декларация по чл.55 в определените за това срокове.
Точното наименование на описа е :
" Опис на наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството и на получените услуги преди датата на регистрацията по ЗДДС, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 74 ЗДДС "
Описът е за "налични активи към дата..." и "получени стоки преди дата...". Имаме стоки, закупени преди датата на регистрация, но част от тях и са продадени преди датата на регистрацията. Хранителен магазин със стоки колкото ти душа иска. Ако разбирам правилно "получени стоки преди дата...", следва в описа да включва всички фактури без значение, че част от стоките в тези фактури са продадени, говоря за срока преди датата на регистрация.

Стоките са също активи, но краткотрайни и следва да се включат в описа само наличните към датата на регистрацията стоки. Идеята е да ползвате данъчен кредит за непродадените стоки, а при продажбата им да начислите и платите ДДС.
Подавате редовни с правилните суми. На практика  Д1 и Д6 са отхвърлени и неподадени.
НЕ, не е правилно, както и да го погледнете! И  програмния продукт на НАП приема по-нисък доход от МОД при СОЛ без отметка на "само здравно"....но, то затова и методистите им се ограничават само да цитират изгодните текстове.....

Аз мисля, че Вие тълкувате нещата откъм изгодната им страна / условно казано / . Ако успеете да ни убедите в правотата си/ в момента не успявате /  с радост ще Ви последваме - това ще е революция в отношението ни към здравното осигуряване на СОЛ-пенсионер.:smile1:
Не в кръга на неосигурените, смея да забележа, а "лицата които не подлежат на осигуряване по ал.1,2 и 3......"не внасят социални осигуровки, по изброените алинеи и те не внасят, нали така. За това мисля, че попадат "чл.40, ал.5 ЗЗО" след като няма изричен текст в ЗЗО.

Мисля, че категорично сте в грешка при тълкуването на КСО и ЗЗО в този случай. Това, че едно лице е пенсионер и е избрало / каквото право има / да не се осигурява за ДОО не го прави безработно лице по чл.40 ЗЗО, а то си е СОЛ със задължението за здравно осигуряване като такова. С една дума следва да внася здравни осигуровки върху 420 лв. в размер на 33.60 лв.. Ако бяхте права нямаше да има нито един пенсионер СОЛ с вноска от 33.60, а щеше да е 16.80 - кой счетоводител щеше да осигурява неправомерно СОЛ на по-висок доход ???
Писмо № 94-00-114 ОТ 03.05.2010 Г.
 
Скрит текст :

За годишното изравняване - не забравяйте в колона 3 на Т2 да впишете размера на пенсията и тогава да изчислите сумата , върху която ще дължите изравнителни вноски