https://www.noi.bg/forusers/faq/191-faqbgunemplkso/6170-faqpob40

Открих това. Вторият параграф приложим ли е в конкретния случай и как следва да се декларират месечните доходи, ако са под МРЗ за страната?

Всъщност този отговор на НОИ отговаря и на Вашия въпрос. Няма проблем да се получават възнаграждения успоредно с обезщетението за безработица при упоменатите в линка условия. Доходите се декларират с подаване на годишна данъчна декларация.
Здравейте,

според мене коректно е тези доходи да се посочат в частта за граждански договори, защото не са придобити от лицето в качеството му на адвокат, за каквото е регистрацията като свободна професия / вероятно / .
Да. И аз мисля, че така е ок. Не 23, а 22 в 15.2. Един ден е работил.
Написах в кл. 15.2:23 и ме допусна, но ако такава е логиката, може би новото прекъсване е редно да го запиша в кл.15.3?

Не съм толкова веща в тези схеми  :smile1: , но мисля че в 15.2 си му е мястото, защото 23 е последния ден в осигуряване на започването от 22.

И подавайте бързо докато не са размислили да Ви сюрпризират с още нещо ... :smile1:
Ако норма от Закона за счетоводството, задължава да извършите инвентаризация, то я правите, ако ли не, тя е по избор. Резултатите от различията се отчитат в периода на извършване на проверката.

Напълно подкрепям това мнение !
Още повече, че при незадължителния характер на инвентаризацията при определени условия не виждам текст в стандартите да ни задължава назад във времето да се правят корекции на годишните декларации и отчети.
Според мен е по-коректно да се отразят към края на годината, ако са съществени и е сигурно, че са от тази година.

В този ред на мисли да попитам дали, ако направим инвентаризация лятото и има разминавания, касаещи позиции от предходна година следва да направим корекции за тази предходна година ?
Закон за счетоводството
Чл. 28. (1) Предприятията извършват инвентаризация на активите и пасивите най-малко веднъж годишно с цел достоверното им представяне във финансовите отчети.

(2) Предприятията, чиито нетни приходи от продажби не надвишават 200 000 лв. за текущия отчетен период, не извършват задължителна инвентаризация по ал. 1.

Фирма не може да извърши инвентаризация на КМА  в края на годината ...Проблем ли е това

Не и ако попадате в чл.28 ал.2.

резултатите от инвентаризацията може ли да се осчетоводят с 2020г.

Според мене - не.
94.99 Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде ?
Вие наричате сумата за трите дни болнични от работодател обезщетение, но всъщност не е от днес спора дали е обезщетение или възнаграждение / освен, ако не съм пропуснала някакво тълкувание в нормативната уредба / . Според мене - да, включва се в клетка 34 на Д1.
Като се има предвид, че подаването на ГДД по чл.92 ЗКПО е от 10.03.2020 до 30.06.2020 няма да ме изненада, ако бланката се появи и март. Ще почакаме и ще видим.  :smile1:
В клетки 14 и 15 има 5 позиции и може да се опишат до 5 промени в осигуряването в хронологичен ред. Важното е 14.1 да съответства на 15.1 и така за всички 5 позиции.
Лека вечер.
 :wink1:Пробвах и не става

Попълнете по следния начин :
В клетка 14.1 си оставете нула, в клетка 14.2 попълнете 22 / в една клетка/. В клетка 15.1 попълнете 02 / точно по този начин/. Първите клетки на 14 и 15 са за периода на прекъсването, а вторите за възобновяването. Дано обясних правилно - пробвах го и става. Опитайте.
може ли в една декларация обр.1?

Да, може.
Да, трябва. ОКД служи не за определяне на осигуряването, а за деклариране на обстоятелството упражнява ли лицето или не дейност .
Сумите са си облагаеми - няма какво да питаме в НАП. Явно всеки самостоятелно ще се спасява - чисти или брутни...Това за отговора, който цитирате ми се струва / извинете / - една жена каза.
Къде е казано, че чистата сума трябва да е 360 ? Аз никъде не съм срещнала такова нормативно изискване нито анекс в този смисъл с НЗОК/РЗОК.

Никакви конкретни уточнения не знам да има. Излиза, че при начисляване на тази сума към БРЗ работодателят ще си плати осигурителните вноски за своя сметка. Не е указано никъде, както примерно в програмите от БТ, че 360 е сумата на работна заплата плюс осигуровки от работодател.

Благодаря.А след това  сумата от сметка  609 отива в преобразуване на резултат в увеличение в ГДД чл 92

Не знам защо винаги мислим за преобразуване - да не ощетим фиска не дай си боже. :smile1:
Вижте чл.28 ал.2 ЗКПО и с кой брак се преобразува.
Признаваме прихода от това финансиране от РЗОК и нещо не преобразуваме в ГДД за 2028г?

Там в никакъв случай . :lol:
А за 2020 как мислите евентуално да се преобразува - като имаме приход да си го намалим после ли ? Държавата да дава едни пари необлагаеми ? Едва ли...
Въпросът ми за вносните бележки по-скоро беше пише ли (задължително, като реквизит) името на фирмата като наредител на внасянето, за да се познае, че една вносна бележка е документ на дадена фирма?

Това - не като реквизит, но това обстоятелство не прави тази вносна бележка "недокумент" на фирмата. В практиката са чести плащанията на задължения на фирми чрез трети лица и разчети. Аз самата не съм привърженик на тази практика, но не може да се отрече, че се среща често и не би трябвало да има проблем при изпълнението на тази "технология". Нали по същата логика моята фирма може да плати осигуровките на друга фирма чрез полето задължено лице в платежното ? Каква е разликата в случая ?
Не по-маловажно е още нещо - на клиента, който е платил ще му трябва документ за неговото счетоводство. В общия случай - касова бележка или вносна бележка от банката. В случая какво ще получи - вносната бележка с името на hrisy79 ли?

Това и основанието за внасяне - по ф-ра ... от фирма...

да попитам - при внасяне по нечия банкова сметка какво искат да се пише във вносната бележка? Искат ли някъде да пише фирмата, от чието име е вноската, или само името на внасящото ФЛ?

Те вписват това, което е отразено във вносната бележка. Ако освен името на вносителя е вписано в основание и фактурата за плащане и клиента - отразяват във вносната бележка и това.