Надявах се да има вратичка и осигуряването да е само в едното дружество

Но то Е от едното дружество. Авансово. В края на годината естествено декларирате и облагате всички доходи в качеството на СОЛ , независимо от какъв източник са.
Осигуряването на СОЛ е по ЕГН и става по избор от едно от местата, където упражнява дейност в това си качество. Това, което обявява с ОКД5 е наличие на дейност в дадено дружество .
Наложи ми се да направя на два пъти запитване по обявения имейл на НАП. Запитването направих чрез електронната си поща. Не съм подписвала нищо електронно, но в запитването упоменах данните на фирмата си като идентификатор и инициатор на запитването. Получих отговор на имейла си. В инвтерес на истината при първия си опит не бях сигурна какво ще се получи. Явно електронното подписване не е задължително. 
Подавате ОКД5 с Булстата на новата фирма за упражняването на дейност на лицето в нея. Не чеквате нищо на осигуряване. Активна с осигуряване ще остане старата фирма .
Това СОЛ упражнявало ли е дейност като такова през цялата година - от 01.2018 до 12.2018 независимо от характера на дейността ?
Аз бих заложила на това от ЗОПБ :

Скрит текст :
Май тегленето от сметка не влиза в определението за плащане по банков път ...
От тази коригираща таблица 1 има ли някакви последствия- нещо друго коригира ли се или само прикача ?

Прикачва се към ГДД , а всъщност самата тя коригира  осигурителния доход на лицето за предходната година.
Всичко е точно.  :good:
Малко е главоболно това с изплащането на декемврийския труд през януари следващата година, защото в ГДД за 2019 ще трябва да подадете коригираща Т1 за 2018 с дохода за 12 месеца вече.
Ще чакаме да "освободят" надвнесените пари. Колеги споделят, че миналата година това е станало след 30.04. незнайно защо. Та чакаме...
...има ли вариант за корекция от наша страна,и ако не го коригирам какво следва?

Може да се коригира, предполагам , но на място. Ако не извършите корекция ще търсят на лицето декларация за доход в размера ,  подаден от Вас .
Попитайте в сервизната фирма за касовите апарати, направете си една проверка - извадете един междинен отчет и сравнете .
ГДД в частта и за деклариране на доходите по код 102 е направена като за СОЛ. Забраната на клетка 2 направо води към такъв извод - един вид не можем да удържаве, а осигуровките са само авансови. За СОЛ - ОК, така си е. За акционерите обаче...намерих един материал и мнение на Л. Мермерска.
тука

От статията :
Скрит текст :
Сред посочените лица са и акционерите. И те ли се третират като СОЛ ? И как се "третира" тогава осигуряването им ? Като такова за тяхна сметка ?

Не съм имала практика с АД и акционери и темата ме провокира да се поровя.
Ако не друго поне разбрахме какво е то ДУК от първоизточника и така с една идея по-обогатени отиваме да си почиваме.
Хубава вечер , колеги, да сме здрави и да приемаме с чувство за хумор всичко. А НАП - него най - вече !
Приятна почивка !
 :air_kiss:
Една много уверена дама се опита да ме убеди, че щом е акционер с повече от 5% това е ДУК !!!!!!!!!!!!! :excl: :( .

Хахахх, просто е толкова уникално това...разсмяхте ни със сълзи... Какво повече да каже човек ???

В един момент се запитах даже това ли е правилната бележка за акционер с над 5 % - въпросът ми е просто риторичен / не , че има друга /. Но в т.2 не дава, а т.3 не е изобщо правилна за тези лица. Явно обаче няма друг избор, а и щом така трябва - предаваме се.
 
С код 102 се издава служебна бележка и за акционерите, притежаващи повече от 5% от капитала.
код 102 - Доходи от правоотношения, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори  или акционери

Ясно, че те влизат в това число - посочих горе в скоби лицата по т.26 и. За разлика от другите не са самоосигуряващи се обаче . Това ми породи съмнението за т.3 , където се отразяват осигуровките , внасяни авансово.
Извинявам се. На ред 3 може да се посочат осигуровките.

Марпанче,ами като лицето не е СОЛ и не внася авансови осигуровки ? На 2 не може, а на 3 сякаш не е правилно...
Тази бележка с код 102 се издава за СОЛ / въобще за лица по т.26 и от  ДР ЗДДФЛ /с личен труд. При тях сумите за осигуровки не са удържани, а авансово внесени - ред 3. Не знам как този аспект на нещата следва да се приложи към акционер, който явно е в същата позиция - получаващ възнаграждение за положен труд .
Да, най-вероятно е инцидентна продажба. Просто исках да подчертая, че независимо дали е част от имуществото на ЕТ, ако беше част от независима икономическа дейност щеше да се начислява ДДС.
По-скоро си мисля, че отправната точка при отговора е, че дали продажба не е част от независима икономическа дейност на физическото лице.