Да, може - нали именно в това е смисълът на декларацията ОКД5 ,че лицето упражнява дейност. :smile1:
И аз така си мислех, но попрочетох из Гугъл разни дела и др. материали - прави се не само при освобождаване, а и при приемане на ГФО. Не го мисля обаче за задължително.Не успях да намеря някаква теория за процедурата, как и кога най-вече се прави - макар за обща култура.
Всъщност освобождаването от отговорност на управителя не е задължително действие. Той може и да не бъде освободен от такава. Просто това е едно от правомощията на Общото събрания съгласно чл.137 ал.1 т.5 от ТЗ .
Според мене не и не го правя. В крайна сметка защо това да става точно на това събрание , ако изобщо трябва да се прави ? :smile1:

/ и да, наистина въпросът е за юрист /
Точно така го разбирам и аз - както сте го описали. Излиза обаче, че при подаване на ОКД5 за начало на упражняване на дейност в друго дружество автоматично системата "пренасочва" осигуряването да става чрез второто дружество. А как ли трябва да се попълни ОКД така, че осигуряването да продължи чрез първото ? Може би не трябва да се посочва въобще, че ще се осигурява, а само дата за начало на дейността ?
" Въпроса ми е за съставителя - съдружниците са 3-ма, избирам си един и го пиша за съставител - нали така? "

Да.

https://www.tita.bg/page/474

Разгледай казус Ж.
Dakata ,
разгледай тази тема :
https://www.kik-info.com/novini/novini-i-akcenti/Godishniyat-finansov-otchet-na-mikropredpriyatiyata-sadarzhanie-i.118437.php

от нея :
Скрит текст :

Чл. 29. (1) Годишният финансов отчет за всички предприятия се състои най-малко от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение.
...........
(4) Годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели.

sunlight_eli ,
разбирам съображението ти в случая, но все пак по силата на горецитирания член ГФО на микропредприятие не съдържа оповестяването като задължителен елемент.
Поне 150 лв на месец!

И аз толкова ги изчислих.
Закупих абонамент за ГФО на микропредпроятие. Попълних сумите в оповестяванията с 0 лв. При разпчатването обаче излиза само титулната страница, баланс, ОПР. Оповестяванията ги няма. Това правилно ли е или аз бъркам някъде при попълването?

Ами как да ги има като нямате какво да оповестявате на практика ?
ЮЛ сключва договор за наем с ЕТ, с ЕИК ,,,,,,,,
Въпросът ми е - ЮЛ удържа ли авансов данък, както при ФЛ ?

ЕТ-то си издава фактура и няма такова нещо фирма да удържа авансов данък на фирма.
Къде е мястото на изпълнение? Аз мисля че мястото е тук в БГ.

Не винаги.
И аз имам такова впечатление от тяхната практика, за съжаление при техническа грешка не правят корекция, водеща до плащания от тяхна страна.
Няма отметка нито на осигуряване на ниския, нито на високия процент ?
Данъчното облекчение за лицата с ТЕЛК и нетрудоспособност 50 и повече процента е в сила за годината на влизане в сила на Решението. Те за 2017 могат и да си подадат декларация по чл.50 да им се възстанови / евентуално / и удържания данък от началото на 2017 така че включвайте още от 05.2017 процедурата за ползване на дан. облекчение.
В указанията на НАП по въпроса с ЕКАТТЕ има изрично условие за дата да се посочи 01.04.2017. В такъв смисъл би следвало да подадете правилните уведомления. Сега можете да заличите подадените и да подадете наново.
Считано от 17.06.2017 или от 19.06.2017 . :smile1:
Рационалният индивид, хранещ чувство за самосъхранение, не трябва никога да прибягва до СИРВ с период на отчитане над един месец, както и да поощрява ближните си да го правят!  :smile1:

Лайквам те официално и с удоволствие . :smile1:
http://www.nssi.bg/eservicesbg/cashbenefits/esoftware

Хайде, има вече фронт за работа . Подадох и един болничен. :smile1:
Двамата съдружници не искат ДУК искат трудов договор.

Интересно ми е какъв им е мотивът за това ? И защо не СОЛ примерно ? Иначе и дейността на управителя по ДУК и тази на СОЛ е трудова дейност.