Това, че неполучени фактури не сте осчетоводили през съответната година не е счетоводна грешка, мисля. Иначе вижте чл.75 ЗКПО и процедурата по уведомяване.
01 не върши ли работа  ? Всъщност не давате информация основен, втори, срочен или какъв е този договор.........
" Ще осчетоводя тези разходи през 2016 г. като текущи, след което в ГДД ще увелича данъчния резултат за 2016 г. и няма да ги призная за данъчни цели."

В коя клетка от декларацията ще ги посочите ?


" Но имам един последен въпрос - трябва ли да уведомявам НАП за тези фактури? Според мен - трябва, "

Бихте ли споделили аргументите си за това като се има предвид решението Ви да увеличавате с тях финансовия резултат ?
Вижте тази табличка - ще Ви ориентира , надявам се .  :smile1:
Кой какво ще реши в случай на проверка е трудно да се каже - един ще приеме ГД, друг ще поиска ОКД......В случая , ако преминете на самоосигуряване , би правило впечатление, че за една и съща дейност има два различни подхода - ГД и СОЛ.
Лично аз мисля, че правилният вариант е подаване на ОКД5 и самоосигуряване.
Осчетоводява се като ф-ра с частичен данъчен кредит

И защо така ?
А дали това, което ще работи , всъщност не е повод за подновяване на самоосигуряването ?
По принцип таксата на нотариуса се определя върху удостоверявания материален интерес - т.е. върху обявената цена в нотариалния акт . Ако обявената цена в нотариалния акт е 150 000 , а фактурата е за 130 000 въпросът за данъчната основа си остава " открит "  / в полза на цената в нотариалния акт / .
http://pravni-uslugi.com/pokupka-na-imot/

Все пак предварителният договор не е един хвърчащ лист хартия без значение. И не е без значение какви клаузи са залегнали в него по отношение промяна на цена и други условия . Сделката е изповядана, таксите платени - какъв е смисълът на поставените сега въпроси ? Или това е един случай, при който се издава фактура на занижена цена, а се изповядва на реална / като при МПС-тата - масова практика / ?
Възможно ли е така да се сключи сделката?

Възможно за коя страна ?
Фактология, която е вярна, но на база на това дават заключение, че сме пропуснали да подадем декларация 1 за това лице, определят фирмата за високо рискова и задържат стоката до плащане на обезпечение в размер на 5500 лв.

Това само ме навежда на мисълта, че когато става въпрос за това да не се възстановят едни пари на данъкоплатеца или да се вземат допълнителни такива в ход са всякакви трикове. Всеки "аргумент е добре дошъл " . Имате обаче и предходно такова събитие, позовете се на него, както и на законово обоснованата причина да не следва подаване на Д1 за това лице.

Или искат да ни откажат от ползване на разрешените практики от закона , защото ни създават неприятности ?
Успех ! :smile1:
 за месец март 2016 год - 4 трудови договора, а подадени декларации обр. 1 - 3 бр.

Предполагам, че това е просто една фактология , която е и вярна. Имате наистина сключен ТД без Д1. Обяснението на това обстоятелство си е ОК - дата на започване през 04.2016 и това си поставя нещата по места. В Д1 посочили ли сте дата на началото на осигуряването за април ?
От Указанията за попълване на Д1 :

" 25 – за лицата, включени в програми за насърчаване на заетостта, които не се осигуряват за безработица "

Подават се според мене с код 01 , а ако не се осигуряват  за безработица - с код 25 .
378 лева РЗ по договор минус Осиг.вноски върху МОД - разликата умножавам по 10%... = Нето ТВ, което влиза и в Д6 на последната клетка. Така ли е?

Да, правилно е . От брутната заплата изваждаш осигуровките върху МОД за сметка на лицето и изчисляваш ДДФЛ от тази разлика / 10 на сто /. След това изчисляваш нетното възнаграждение :
Брутна РЗ - осигуровки на МОД - ДДФЛ = нетно възнаграждение в кл.34 на Д1.
Да така правя и файла го качвам от excel, да ли това е проблема и трябва да е записан по друг начин

Трябва да е записан от програма - на НАП или друг ТРЗ продукт.
http://qwerty1/118-rezume-na-naredbata-za-prodajbite-s-kasovi-aparati/

" Задължените лица, независимо дали са регистрирани или не по ЗДДС, са длъжни да регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите:
1.група "А" - за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС; "

 Вярно ли е, че на работниците, които са на минималната работна заплата, нямаме право да удържаме по запор, защото след приспадане на данъците и осигуровките нетната заплата им става примерно по малко от 300 лв.


Вярно е.  :smile1:
http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=15235.0
 :give_rose:

А, хайде да актуализираме , че отдавна не сме го правили !
По принцип да, но не е невъзможно и коригиране на касовата книга.
За аналитичността / ако Ви се наложи или поискате да имате такава специално / :

Бихте могли да въведете за начислената заплата :
604/1   - ФРЗ за наетите по програмата лица
604/11 - ФРЗ, подлежащ на възстановяване по програмата
604/12 - ФРЗ неподлежащ на възстановяване по програмата
604/2  - ФРЗ за всички наети извън програмата

В този случай ще имате в индивидуалната ведомост на лицето 604= 604/11+604/12 и ще искате за възстановяване 604/11 по документи.

Същата аналитичност можете да направите по 605 / Разходи за осигуровки за сметка на работодателя /
Така в подадените документи ще имате искане за сумата 604/11 + 605/11 .
 Ако правите всичко това в резултат на техни изисквания за индивидуална ведомост то ги попитайте дали не искат и за наставника отделна и разширете аналитичността и с неговите суми. Иначе искането е общо и за работниците и за наставника и бихте могли да ги правите в една ведомост - наети по програма плюс наставник.

Едва ли отговорът ми изчерпва всичките Ви въпроси, но като някаква насока го пиша по-скоро.  :smile1: