Не виждам да има предвидена процедура за отказ от упълномощаване от страна на собственика на ел.подпис - такъв като че ли е предвиден само за упълномощителя или греша ? Ако е така - много нелепо - и да искаш да не си вече упълномощен от някого - няма процедура, ако той не пожелае ....???
А, то и да не ги попълвам ръчно не е ли пак работа......... :laugh:
Както и да е, важното е работникът да си получи заплатата . Ако стане и по желания от него начин - още по-добре.
Ако всеки работник поиска работодателят да му превежда заплатата по лична сметка и в различни банки аз със сигурност ще поискам да ми увеличат възнаграждението........ . :laugh:
Основното право и задължение на работодателя е да изплати заплатата на работника - това е най-важното. Как - решава той и има право да го направи по начин, отговарящ на собствените му интереси . Ако има договор с банката за превод на заплати по карти и получава някакви банкови преференции има право да предпочете този начин. Друг е въпросът, ако има обстоятелства , задължаващи го да превежда парите на работника по точно определена сметка, но в случая това не е така.
Подавате Д1 и Д6 днес, като в Д6 не включвате ДДФЛ, който е дължим след изплащане на заплатите. Работодателят е длъжен да внесе до 25 число осигуровките, но като не ги е внесъл, това си е негово право по негов си закон , неизвестен за нас.  :laugh:
  :wave: Елена, личните удръжки на СОЛ служат само за изчисляване на данъчната основа - те са си за негова сметка.
Счетоводно не се отразява - осчетоводява се единствено начисленият корпоративен данък.
Нещо по въпроса......

Да, може, стига и да разбира, че този по-голям доход, върху който ще се самоосигурява трябва да го има и като действително получен по ГДД 2013.
" Трябва ли да разбирам,че когато осигуровките са повече от минимума-420 лв,това вече е полагане на личен труд и се внася и авансово ДДФЛ "

Осигуровките може и да не са внасяни върху осигурителен доход повече от 420, да са върху осиг. доход от 420 лв. и в такъв размер да е възнаграждението за личен труд - при получаването на такова , независимо от размера му се дължи ДДФЛ .
Ето едно указание на НАП относно полагането на личен труд на СОЛ :

http://www.accountplus.info/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%9D%D0%90%D0%9F/94-00-114.html
Ако СОЛ е трябвало да внася осигуровки върху 420 лв., но е внасял върху 500 то трябва да докаже, че наистина е получавал този доход. В случая е било необходимо да получава възнаграждение за личен труд в размер на 500 лв. месечно. Сега при попълване на ГДД и таблица 1 и 2 ще се получи надвнесена сума за осигурителни вноски и  осиг. книжка ще бъде заверена на 420 лв.. Надвнесената сума следва да бъде поискана за възстановяване - не би могла да му послужи за узаконяване на осигурителен доход от 500 лв. месечно. Ако във въпросното дружество се начисли 2012 без да се изплати този личен труд би могло да се " спаси" положението като сумата се изплати 2013 г. и с ГДД 2013 подадете таблица 1 и 2 за доходи, отнасящи се за 2012, но изплатени 2013.
Необходимо е да се сключи договор за наем на автомобила.
И още как ! Правилен е, но едва ли едното потвърждение от когото и да било би бил аргументиран отговор. Кое те кара да мислиш , че не е правилен ?
Добър си е старият начин !  :ok:
По-ефективна помощ бихте получили, ако поставяте конкретни въпроси. Така формулирана темата Ви е просто един безкрай от обяснения ..........
За да се осигурява лицето трябва да има постоянно пребиваване в България.

нещо по въпроса :

http://balans.bg/669-osigurjavane-na-postojanno-prebivavasht-chujdenec/
Декларацията е свободен текст и лицето следва да ви издаде документ, съдържащ изискваните от ЗСчетоводство реквизити.