Трябва ли преди да си пусне молба за него да използва натрупаният по време на майчинството платен отпуск по чл155 от КТ?

Не, работодателят е задължен да осигури ползването на отпуска по чл.167А при поискване без изискване за ползване на полагаем платен или друг вид отпуск.
"услуги, които се предоставят чрез интернет или електронна мрежа, както и които се предоставят по принцип автоматизирано, при минимална намеса на човешкия фактор, и които е невъзможно да бъдат предоставени при отсъствието на информационни технологии."

По конкретно не ми става ясно дали трябва всички тези изисквания да са налице. Например за оказване на услугите е необходима интернет връзка, но намесата на човешкия фактор не е минимална... Интересно ми е как Вие го тълкувате.

Здравейте ,

ще се опитам да изкажа мнение по въпроса , което е формирано не на база опит / нямам практически такъв/ в подобна ситуация, а на база прочетени нормативни документи. Освен в нашия закон за ДДС въпросът с електронните услуги се разглежда и в Регламент за изпълнение №282/2011, където в чл.7 е дадено и въпросното определение. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

Във въпросния чл.7 освен определение за ел. услуги са дадени и дейности, които се изключват от тях.

Скрит текст :

Вероятно ще видите там в изключенията и някои от изброените Ваши дейности. По отношение на конкретния Ваш въпрос :
Скрит текст :
мисля, че всички тези изисквания от определението за електронни услуги за целите на ЗДДС трябва да са налице.
Все пак мнението на някой, работещ вече на практика по тези въпроси би било добре дошло.

Хубав ден ! :smile1:
понятието електронни услуги за целите на ЗДДС

Тази препратка може да Ви е полезна да определите дали извършваните от Вас услуги попадат в обхвата на "електронни услуги" за целите на ЗДДС. Това ще даде отговор и на втория Ви въпрос.
Да допълня :

Посочвате, че ще се извършват следните услуги :
"онлайн обучения, тренировъчни програми, хранителни режими и др. подобни"

Прецизирайте определяне мястото на изпълнение и в светлината на някои промени в чл.20б ЗДДС.
вижте тука


от линка :

Как се определя мястото на изпълнение на услугата?

Мястото на изпълнение на услуга се определя съгласно чл. 20б-24 от ЗДДС. За следните услуги мястото на изпълнение е където e установен или пребивава обичайно получателят, който е данъчно незадължено лице (ДНЛ): предоставяне на лицензия, консултантски, рекламни услуги, отдаване под наем на движими вещи, с изключение на МПС, обработка на данни и др. Мястото на изпълнение е където фактически се извършва услугата, предоставена на ДНЛ при културни, спортни и др. мероприятия, ресторантьорски и кетъринг услуги, транспортна обработка на стоки и др., както и мястото, където се намира недвижимият имот.
Българска фирма ще продава услуги (онлайн обучения, тренировъчни програми, хранителни режими и др. подобни) на данъчно незадължени лица от различни държави от ЕС. Имам няколко въпроса, на които ще се радвам да споделите опит и мнения?
1. Изхождайки от правилата за определяне на мястото на изпълнение на услугата, ми се струва, че то е на територията на България. Правилно ли съм разбрал? Ако да, предполагам ще трябва да се следи оборота по тези доставки и когато стигне 50 000 лв. да се пристъпи към регистрация по ЗДДС?

Здравейте,
по въпросите в точка 1 - изводите Ви са правилни . Мястото на изпълнение е България и следите оборот за регистрация по ЗДДС. :smile1:
Неподадена Д6 за данък на СОЛ? Такова нещо няма.

Това не го разбрах.  :smile1:

А иначе, с разрешение на НАП ще си ги подадете и ще си платите лихвите.

При липса на други задължения по този параграф и надвнесени суми лихвите ще отпаднат.
Ще продаваме употребяван влекач на фирма от Македония
Какво трябва да е основанието за неначисляване на ДДС - чл.28

Да, а алинеята съобразете съгласно обстоятелствата при Вас.
Това, което ме притеснява е, че за да бъдат налични всички реквизити на декларацията, ще бъде посочено едно и също лице първо като неин издател, второ като предал стоката и накрая като приел я.

Мисля, че това не трябва да Ви притеснява - все пак това е фактологията по случая. Може и да се впише пояснителен текст по обстоятелствата :
 транспортът се извършва лично от получателя със собствен автомобил,
Проблем ли е, ако вместо декларацията по чл.62а се предложи за публикуване самия протокол от общото събрание(или протокол-решение)?

Декларацията е задължителна.
Може ли банковите ми плащания да са доказателство за закуоената стока, така че да платя данък само за разликата?

Не, не може. Можете при желание да видите линка, който съм Ви дала по-горе.
Сериозно ли водите двустранно счетоводство на СОЛ - свободна професия, който е с приспадане на НПР?

Кого питате, че темата е от 2013 и има други питания в нея ?
Осчетоводяването на ав. данък за всяко тримесечие.
452/503

Само това.  :good:

123/452 е при начисляване на данък по ГДД. И ще остане салдо или за внасяне или за възстановяване.
14
Вижте чл.74 и 75 ЗДДС.
Ами ,нали за този период вече е подаден въпросният обжалван болничен? Или като е обжалван-един вид не е приет? Т.е не го смятат за подаден ?

Като е обжалван и е подаден си е подаден и чакате изхода от жалбата.
https://bulmar.com/bg/publikacii/prehvyrljane-na-majchinstvo-ot-majka-na-bashta-ili-osinovitel-baba-djado

Майката, за да прехвърли дадено право трябва да го притежава. В случая като безработно лице нямате право на отпуск за отглеждане на дете до 2 г. и прехвърленото право на бабата вече е невалидно.

Баш не са отговорили вярно от НАП,защото са пропуснали нещо, ама както и да е. В чл.69 ще видите кое е третото, което е пропуснато да се спомене.

Всъщност отговорът на НАП си е правилен - при превръщането на срочния договор в безсрочен при работа 5 или повече дни без възражение от работодателя не се подава уведомление при липса на ДС. Уведомление би се подало, ако има ДС за превръщане на срочния в безсрочен ТД. Няма трети вариант. Уведомление се подава или не в зависимост от конкретните обстоятелства.
Според мен този способ е приложим в случай, че за закупения актив има наличен документ. Аз бих  го отчел само като приход от продажба или друг такъв, без да изписвам нищо.

С първото изречение не съм съгласна. Иначе бих постъпила като тебе .
Отговора на Въпроса в НАП е може ДС и уведомление а може и да не се подава

Ако имате подписано за това допълнително споразумение - подавате и уведомление. В противен случай не е необходимо.


Имах случай, при който работник беше подал документи за кредит и му отказваха. Причината беше, че виждали в системата на НАП, че е на срочен трудов договор. От тогава винаги правя ДС и подавам уведомление. Иначе НАП са Ви отговорили правилно. :smile1: