В замяна трябва да докаже, че и реално има такъв доход.
Принципно не е задължително, но няма пречка при желание на клиента да ги запишете - във фактурата или в приемателно-предавателен протокол примерно.
Здравейте!
Няма никакъв проблем да си плащате осигуровките от личната сметка. За НАП са важни данните за задължено лице, а не сметката, от която плащате. :smile1:
Той целия болничен надвишава дните. Тоест трябва да се подаде без право на изплащане / сигурно има някакъв чек в програмата/ и да се внесат осигуровки за целия месец 9

Просто вписвате 0 дни срещу месеца в табличката.
Въпросът е ако личната не го анулира,

След като се е обадила вероятно ще го анулира, но да допуснем, че не го направи. В този случай смятам, че при подаването на болничния следва да ограничите дните и за периода на останалите дни да си внесете осигуровки.
Здравейте,
за мене това не е самоотлъчка, а един нереализиран ТД. Бих заличила.
По-добре помислете дали новият Ви статут не изисква да се регистрирате като свободна професия, да придобиете статут на СОЛ /посочили сте го и в заглавието на темата/, че дори и дали няма да попаднете в чл.97 А на ЗДДС. В този ред на мисли работещо СОЛ няма как да отиде на БТ.
Бях съкратена по инициатива на работодателя. С последната заплата получих и обезщетенията по чл. 220 и чл. 224, върху които бяха начислени всички осигуровки, в т. ч. здравни осигуровки.
Правилно ли са удържани вноските по ДОО и ЗО.

А в месеца на начисляване на обезщетенията имали ли сте отработени дни ?
 И аз създадох файла през програмата на НАП.

Случвало ми се е при проверка на файл от програмата на НАП да ми е изряден, а после да ми го връщат. Явно има някаква причина. Последна версия на НАП-ската програма ли имате ?
Микроинвест ТРЗ и ЛС Про позволява, но надали чак толкова назад.
Освен да намеря старата им 32-битова версия с надеждата да е с пробен период.

Преди дни правих по необходимост "възстановка" на ведомости от 2015 - бях приятно изненадана - стана. Направих си нова база на програмата с настоящата версия, с която всички работим. Пробвайте.
Здравейте,
не знам за безплатна, но тази , с която работите , не позволява ли създаване на база с начало  минала година ?
Здравейте,
Възможно ли е лице, което се осигурява като ЗП с код за вид осиряване по Д1 -13,  да не внася осигуровки като собственик на ООД?

НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА
Скрит текст :
Благодаря,но може ли да ми кажете когато е избрал да се осигурява на ОЗМ как в кой колонки се попълва Д1?

Посочвате дните в 16,4 като дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж. Другото си е стандартно.
Здравейте, някой може ли да помогне и да обясни как може да се внесе транспортно средство - Камион влекач с цел продажба на Руска територия на Руска фирма?

Това не ми изглежда счетоводен въпрос.
Оказва се, че системата на НАП прави някакво закръгляване със 1ст. и търси Д6, така ми обясни служителка от НАП.

Вижте сумите преди корекцията и след това и сложете някъде това неравнение. В противен случай - на място.
Правя корекция на Д1 за м.04.2022г. за две ЕГН-та. Не е необходимо подаване на Д6, поради факта, че няма разлика в сумите по фондовете. т.е. няма увеличение, няма намаление. Подавам в НАП Д1, отбелязвам без Д6, но записа е отхвърлен.

Би трябвало да няма проблеми при тази ситуация. С каква причина са отхвърлени записите на Д1 ?
На постоянен съм .По какъв член може да ме освободи ? Четох че по някакъв член съм защитена ака правя инвитро

Вижте чл.333 ал. 5 от КТ.
ето какво е записано при неизпълнение:

Възложителят има право да получи незабавно дължимия остатък, уговорен в чл. ............, в случай, че Изпълнителят в нарушение на основния договор за дистрибуция не е закупил и заплатил в уговорения срок стоки на обща стойност минимум ........................ ....лв. с ДДС.

От цитирането на отделни членове от договора объркването става по-голямо, защото не се обхваща целия договор, а отделни извадки от него и се пораждат нови въпроси. От когото и да е изработен договора е важно той да е ясен за двете страни и правилно да се тълкува от тях.
Например този цитат " Възложителят има право да получи незабавно дължимия остатък, уговорен в чл. ............" поражда въпроса "остатък от какво" , какво е уговорено в този член, че трябва да се доплати при определени условия остатъка ? Явно по договора има доста обстоятелства и е добре да ги разтълкувате първо с помощта на собственика, за да си изясните и правилния подход при осчетоводяването.
Т. е при балансова стойност 0,00 лв актива не се вкл.в описа?

Питате с каква стойност се включва и правите извод, че не се включва ? Определяте стойността по законовите разпоредби и с такава включвате актива.